____________________________________________________________________________

Týden 19.10. – 23.10.

zadávání práce pro distanční výuku bude probíhat pomocí aplikace MS Teams, na kterou mají všichni žáci přístup… v aplikaci je založena virtuální třída, kde najdou veškeré informace k výuce AJ

odkaz na skupinu je:

9.A

9.B

9.C

__________________________________________________________________________

Týden 12.10 – 16.10

Tento týden budeme procvičovat a opakovat (zejména minulé časy)

1) Zapište si slovíčka z pracovního sešitu – lekce 1B We used to be rivals

2) PoslechZDE si zkus udělat poslechové cvičení

3) Procvičování gramatiky

Online procvičování:

Nepravidelná slovesa    1             2             3             4             5

               Minulý čas prostý           1             2             3             4             5

               Minulý čas průběhový  1             2             3             4             5

               Minulý čas prostý a průběhový 1             2             3             4

Domácí úkol:

  • napiš 120 slov o 1 historické osobnosti
    • součástí práce bude i odkaz, odkud jste čerpali informace, popř. knížka – bez tohoto nebude práce akceptována
    • termín do 16.10.14:00