Týden 8.3. – 12.3.

Během jarních prázdnin výuka probíhat samozřejmě nebude… takže doufám, že se na mobil či počítač ani nepodíváte a odpočinete si……….

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)
 • 3. hodina – samostatná práce (procvičování)

______________________________________________________________________________________________________

Týden 22.2. – 26.2.

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)
 • 3. hodina – samostatná práce (procvičování) – pracovní list je v poznámkovém bloku na TEAMS

______________________________________________________________________________________________________

Týden 15.2. – 19.2.

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)
 • 3. hodina – samostatná práce (procvičování)

UPDATE 18.2.

3.hodina – samostatná práce 

 1. POSLECH – ZDE najdete poslech (hovoří zde mladý chlapec o svém dni) – pod poslechem jsou otázky na které se pokuste podle poslechu odpovědět. 
 2. PRÁCE s TEXEM – ZDE si přečtěte článek ve kterém Jonathan popisuje svou rodinu. Poté zkuste zodpovědět otázky po ním 
 3. PSANÍ – napiš podobný text o své vlastní rodině a zašli mi jej do soukromého chatu 

Učivo:

 • porovnání přítomného času prostého a průběhového

Průběžná práce:

 • opakujte si probraná slovíčka (to je základ jazyka)
 • budete mít zadaný test na TEAMS (Forms) – detaily se dozvíte na online hodině

Průběžně sledujte aplikaci TEAMS – v případě problémů mě prosím kontaktujte.

______________________________________________________________________________

Týden 8.2. – 12.2.

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)
 • 3. hodina – samostatná práce (procvičování)

Učivo:

 • stále se budeme věnovat přítomnému času průběhovému

Průběžná práce:

 • opakujte si probraná slovíčka (to je základ jazyka)
 • budete mít zadaný test na TEAMS (Forms) – detaily se dozvíte na online hodině

Průběžně sledujte aplikaci TEAMS – v případě problémů mě prosím kontaktujte.

______________________________________________________________________________

Týden 1.2. – 5.2.

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)
 • 3. hodina – samostatná práce (procvičování)

Učivo:

 • stále se budeme věnovat přítomnému času průběhovému (a přidáme si jeho porovnání s přítomným časem prostým
 • budeme procvičovat poslech

Průběžná práce:

 • opište si slovíčka 2B do slovníčku (jsou v pracovním sešitě vzadu)
 • budete mít zadaný test na TEAMS (Forms) – detaily se dozvíte na online hodině

UPDATE 2.2.2021

Materiály na 3 hodinu (samostudium) najdou žáci na naší skupině na TEAMS

 • do neděle je zadaný online test na přítomný čas průběhový (na známky do BAKALÁŘů)
 • v TEAMS v poznámkovém bloku je nahraný pracovní list – kde jsou 2 cvičení – popis obrázku a poslech – žáci nemusí pracovní list zasílat vyučujícímu

Průběžně sledujte aplikaci TEAMS – v případě problémů mě prosím kontaktujte.

______________________________________________________________________________

Týden 25.1. – 28.1.

Tento týden proběhne jak jste již zvyklí (2 online hodiny a 1 hodina samostatného procvičování)

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)

Učivo:

 • přítomný čas průběhový – otázky, kladné a záporné věty
 • vyzkoušíme si nějaké poslechy, články….

Průběžná práce:

 • opište si slovíčka 2B do slovníčku (jsou v pracovním sešitě vzadu)

______________________________________________________________________________

Týden 18.1. – 22.1.

Tento týden proběhne jak jste již zvyklí (2 online hodiny a 1 hodina samostatného procvičování – v případě zájmu může mít i 3.hodinu online – domluvili bychom se společně během týdne)

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)

Učivo:

 • začneme 2.lekci kde se naučíme přítomný čas průběhový
 • rozšíříme si slovní zásobu (zvířata a mláďátka)
 • vyzkoušíme si nějaké poslechy, články….

Průběžná práce:

 • opište si slovíčka 2A do slovníčku (jsou v pracovním sešitě vzadu)
 • stále si prosím opakujte přítomný čas prostý – můžete si vyzkoušet následující cvičení 1 2 3

______________________________________________________________________________

Týden 11.1. – 15.1.

Tento týden proběhne stejně jako minulý (2 online hodiny a 1 hodina samostatného procvičování)

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)

Učivo:

 • stále se budeme věnovat tvorbě otázek
 • zopakujeme a rozšíříme si slovní zásobu (domácí práce)
 • vyzkoušíme si nějaké poslechy

Materiály na samostudium si zadáme na online hodinách

______________________________________________________________________________

Týden 4.1. – 8.1.

Dobrý den,

tento týden bude výuka probíhat online. Pro Vás to tedy znamená, že budeme mít 2 hodiny online a 1 hodinu věnujete procvičování látky, kterou jsme spolu probírali/opakovali.

 • první hodinu – zopakujeme si přítomný čas (otázky, kladné a záporné věty), také se společně podíváme na základní slovesa, která jsme spolu procvičovali před prázdninami (najdete je na pracovním listě, který jsme dělali v roce 2020, pokud si to budete chtít před hodinou zopakovat)  
 • druhou hodinu bychom se podívali na příslovce četnosti a jejich použití v anglické větě

Hodiny jsou naplánované následovně:

 • 1. hodina – PO (11:00 – 11:30)
 • 2. hodina – ÚT (11:00 – 11:30)

Materiály na samostudium si zadáme na online hodinách (zde najdete zadání nejpozději ve středu) a pracovní listy Vám nahraji do aplikace TEAMS (kde s Vámi budu sdílet odkaz)

Průběžná práce během týdne:

 • do slovníčků opište slovíčka 1D (At home) – najdete je v pracovním sešitě na konci (jako vždy)
 • procvičování – přítomný čas prostý – pracovní sešit str. 8 a 9 (prosím během týdne o kompletní vyplnění (některá cvičení budeme dělat společně, tak s jejich vypracováním prosím počkejte na úterý po 2. online hodině ať neděláte něco zbytečně)

UPDATE (6.1.2020)

ZDE najdete prezentaci k procvičení příslovcí četnosti (prosím udělat) a nezapomeňte si opsat slovíčka a vypracovat cvičení v prac.sešitě

______________________________________________________________________________

Týden 14.12. – 18.12.


Tento týden budete mít 2 online hodiny – dle Vašeho rozvrhu


• 1.hodina – pondělí 10:55 – 11:40
• 2.hodina – úterý 10:55 – 11:40

Třetí hodinu věnujete samostatnému procvičování látky – zadání tohoto procvičování proběhne na 2.hodině a webová stránka bude aktualizovaná ve středu do 8:00. Cvičení bude zadáno dle toho, co bude v hodinách problémové.

UPDATE 15.12.2020

Poslední hodinu AJ tohoto roku věnujte prosím krátkému opakování.

Vyplňte prosím pracovní list (najdete jej v aplikaci TEAMS – záložka SOUBORY – je pojmenován dnešním datumem) – pracovní list mi můžete zaslat, nebo mi jej předat až se vrátíte do školy.

Moc Vás všechny chválím za bezvadnou práci, kterou zatím v letošním roce děláte…… vím, že to není lehké, ale vedete si zatím moc dobře.

Přeji Vám všem krásné prožití Vánočních svátků.

JM

______________________________________________________________________________

zadávání práce pro distanční výuku bude probíhat pomocí aplikace MS Teams, na kterou mají všichni žáci přístup… v aplikaci je založena virtuální třída, kde najdou veškeré informace k výuce AJ

odkaz na skupinu je ZDE