23.11. – 27.11.2020

23.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin.

Pomůcky: Učebnice AJ, PS, sešit English, psací potřeby

(Pro nepřipojené žáky – U str. 18/1 – napřed nacvič výslovnost slovíček ODKAZ, pak čtení textu ODKAZ, U str. 17/8 procvičuj hláskování – nine en, ai, en, i:)

24.11.

Opakuj si abecedu ODKAZ

PS str. 18/1, 2 FOTO

U str. 18/1 – procvičuj výslovnost slovíček ODKAZ, pak čtení textu ODKAZ, budu v pátek zkoušet.

27.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin.

Pomůcky: Učebnice AJ, PS, sešit English, psací potřeby

(Pro nepřipojené žáky – U str. 18/1 – procvičuj výslovnost slovíček ODKAZ, pak čtení textu ODKAZ, U str. 19/5 – pozoruj mluvnici. U více věcí přidáš k podstatnému jménu s, U str. 19/6 ODKAZ, PS str. 18/3)

16.11. – 20.11.2020

16.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Skupina 3.A/1 se výjimečně připojí v 10:00, skupina 3.A/2 podle plánu.

Pomůcky: Učebnice AJ, PS, sešity English a Vocabulary, psací potřeby

DÚ z hodiny – ODKAZ do sešitu Vocabulary zapsat slovíčka a učit se je. FOTO

(Pro nepřipojené žáky – U str. 13/4 – sestav ze slov věty a napiš je do sešitu FOTO, U str. 17/8 hláskuj ústně slova podle vzoru (GREY – dži:, a:, i:, wai), napište si do sešitu Vocabulary ODKAZ U str. 19/8 FOTO, učte se je ODKAZ).

20.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin, časy jsou podle původního rozvrhu.

Pomůcky: Učebnice AJ, PS, sešit English, psací potřeby

DÚ z hodiny – do sešitu Vocabulary zapsat slovíčka ODKAZ a učit se je. FOTO

(Pro nepřipojené žáky – napište si do sešitu Vocabulary nová slovíčka ODKAZ U str. 19/8 FOTO a učte se je ODKAZ, U str. 18/3 – čti a podobně se ptej na věci z obrázku ve cv. 1 jen ústně).

9.11. – 13.11.2020

9.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Rozdělení a časy jsou stejné jako minulý týden. (3.A/1 – 8.30 – 9.00 hod, 3.A/2 – 9.20 – 9.50 hod)

Pomůcky: Učebnice AJ, PS, sešit English a Vocabulary, psací potřeby

DÚ z hodiny – do sešitu Vocabulary zapsat slovíčka ODKAZ a učit se je. FOTO

(Pro nepřipojené žáky – napište si do sešitu Vocabulary nová slovíčka ODKAZ FOTO, uč se anglickou abecedu ODKAZ, písemně PS str.16/4 FOTO)

10.11.

PS str. 17/5 – můžeš si k tomu otevřít U str. 8 FOTO

Anglická abeceda – ODKAZ

13.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin, časy jsou stále stejné.

Pomůcky: Učebnice AJ, PS, sešit English, psací potřeby

Anglická abeceda – ODKAZ

(Pro nepřipojené žáky – otevřít ODKAZ umět odříkávat anglickou abecedu, dále využij ODKAZ, U str. 16/4 číst, str. 17/7 napsat do sešitu English)

2.11. – 6.11.2020

2.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin. Rozdělení do skupin je na Bakalářích. Dodržujte, prosím časy. Připojovat se můžete 5 min před zahájením výuky. Připomínám – přihlaste se včas do TEAMS a zvolte si skupinu dle zařazení. Žáky, kteří nemají možnost se v daný čas připojit, je nutné omluvit.

Teamsy

3.A/1 – 8.30 – 9.00 hod

3.A/2 – 9.20 – 9.50 hod

Pomůcky: Učebnice AJ, PS, pastelky v probraných barvách, psací potřeby

Rodiče prosím o zaslání FOTA hotového cvičení, které během výuky zadám.

(Pro nepřipojené žáky, kteří s – opakovat si slovíčka pomocí DRILL a SKILL – ODKAZ, PS str. 12/2 – vybarvi políčka v první řádce podle zadání v ODKAZU)

3.11.

PS str. 13/3 – slova odděluj svislou čarou FOTO

PS str. 13/4 – číst šedý rámeček

PS str. 15/5 – FOTO

6.11.

Proběhne ON-LINE výuka podle skupin.

Teamsy

3.A/1 – 9.00-9.30 hod

3.A/2 – 10.00-10.30 hod

Pomůcky: Učebnice AJ, PS, sešit English, psací potřeby

Začneme probírat anglickou abecedu. Názvy písmen máte v odkazu níže.

(Pro nepřipojené žáky – otevřít ODKAZ a naučit se odříkávat anglickou abecedu – první řádek. Názvy písmen jsou vždy pod písmenem. Vypracovat cičení PS str.16/1 FOTO)

14.10. – 19.10.2020

19. 10.

– Opakování pozdravů – klikněte na odkaz, zadejte heslo na DRILL&SKILL a otevřete TEXT K TEXTU – pozdravy). ODKAZ

– Učte se čísla ODKAZ

20. 10.

– Opakování barev – klikněte na odkaz, zadejte heslo na DRILL&SKILL a otevřete TEXT K TEXTU – barvy. ODKAZ

– Zopakuj si čísla podle včerejšího odkazu

– PS str.14/1 FOTO

23. 10.

– Procvičuj čísla – otevři v odkazu TEXT K TEXTU – čísla  ODKAZ

– PS str.14/2 a 15/4 FOTKY

– Úkol na prázdniny – vyplňte křížovku, kterou jsem vám dala, přinesete ji pak do školy.

16. 10.

– U str. 12/1, 2 číst

– PS str. 12/1 pracuj podle učebnice na str. 12