učivo 23. – 27. 11.

pracovní sešit

18/3 – do vět vybrat slova z rámečků

19/4 (napsat jen čísla-počet hráčů v týmu)

19/5 podle cvičení 4 (všechny věty jsou stejné, mění se jen počet hráčů a název sportu)

učebnice

23/6 napsat si nová slovíčka do Vocabulary

———————————————————————————————-

učivo 16. 11. – 20. 11.

učebnice

19/4 – napsat si nová slovíčka do Vocabulary

pracovní sešit

17/3 – děti mohou psát o kamarádech nebo členech rodiny (nejde o pravdivost, ale o tvoření otázek a odpovědí)

Další cvičení budeme dělat společně při online hodinách.

Na příští týden vytvořím kvíz, který bude zaměřen na slovíčka 5. a 6. lekce.

———————————————————————————————

učivo 9. – 13. 11.

Procvičovat sloveso can, can´t – tvořit ústně různé věty (př. my umíme plavat, oni neumí lyžovat, já umím ….)

učebnice

15/4 – napsat do sešitu English (nepsat datum) věty podle obrázků, ofotit a poslat do Teams

17/7 do Vocabulary napsat slovíčka z nové lekce

pracovní sešit

15/5

————————————————————————————————

učivo 2. 11. – 6. 11.

učebnice

15/6 zapsat si slovíčka do Vocabulary

14/2 sloveso „can“ – umět, can´t (neumět) – ve všech osobách stejný tvar

14/1 tvořit věty podle obrázků (př. He can swim, She can sing.)

pracovní sešit

14/1

14/2 podle obrázku doplnit buď can nebo can´t

——————————————————————————————-

učivo 19. 10. – 23. 10.

učebnice

12/2 (číst a tvořit otázky a odpovědi)

What is Tom´s hobby? Tom´s hobby is collecting stamps.

What is Ann´s hobby? Ann´s hobby is watching TV.

What is Mr Taylor´s hobby? Mr Taylor´s hobby is travelling.

pracovní sešit

12/2, 3, 4

———————————————————————————————————–

učivo 14. 10. – 16. 10.

učebnice

13/4 napsat si nová slovíčka do Vocabulary