učivo 8. – 11. 3. 2021

Lekce 18

učebnice

49/6 napsat si nová slovíčka do Vocabulary

pracovní sešit

48/1 (až po online hodině)

——————————————————————————————————————————-

učivo 22. – 26. 2. 202

pokračujeme v lekci 17

pracovní sešit

47/5 – napsat, co mám dnes na sobě

Drill and Skill na téma oblečení (do pátku 26. 2.)

—————————————————————————————————————————————–

učivo 15. – 19. 2.

Začneme nové téma: oblečení. Lekci 15 a 16 přesouváme (z důvodu obtížnosti) na dobu, až budou děti chodit do školy.

učebnice

47/6 napsat si nová slovíčka do Vocabulary

—————————————————————————————————————-

učivo 8. – 12. 2.

pracovní sešit

39/6

učebnice

39/4 napsat 5 pravdivých vět o tom, co děláme v některých hodinách (až po pondělní online hodině) – do sešitu English, ofotit a poslat do Teamsů

v neděli zadám dětem Drill na slovíčka 13. a 14. lekce, bude do pátku 12. 2.

——————————————————————————————————————–

učivo 1. – 5. 2.

učebnice

39/6 napsat si nová slovíčka do Vocabulary

38/2 napsat si do Vocabulary dny v týdnu a naučit se je (jsou psané jen do pátku a děti si k nim přidají Saturday-sobota, Sunday-neděle)

Vyrobit rozvrh hodin naší třídy a předměty do něj napsat anglicky (prosím ofotit a poslat do Teamsů) – podobný jako 38/2.

Czech – český jazyk, IT – informatika

pracovní sešit

38/1 čtyřsměrka

38/2

Na příští týden dětem vytvořím krátký testík, který bude známkovaný. Bližší informace napíšu do Teamsů.

————————————————————————————————-

učivo 25. 1. – 28. 1

pracovní sešit

34/1

37/3 tvořit podstatná jména ze sloves (př. travel – travelling)

37/4

37/5 (vymyslet 5 otázek na téma co kdo rád dělá)

—————————————————————————————————————–

učivo 18. 1. – 21. 1.

pracovní sešit

32/2

do sešitu English napsat 5 krátkých vět o tom, co kdo čte (př. My mum reads a comic. My sister reads ……)

do Vocabulary napsat slovíčka 35/5

————————————————————————————————————

učivo 11. 1. – 8. 1.

učebnice

33/6 do Vocabulary zapsat nová slovíčka

pracovní sešit

30/3

cvičení zaměřené na 3. osobu (likes) – podle obrázků – co kdo rád dělá

31/6 podle obrázků napsat 3 věty o tom, co mají rádi

———————————————————————————————————–

učivo 4. 1. – 8. 1.

učebnice

do Vocabulary napsat slovíčka 30/4

pracovní sešit

29/4 (zkuste odpovědět celými větami)

30/2 (napište činnosti, které jsou na obrázcích – nezapomeň na konci -ing př. travelling = cestování)

Další cvičení 11. lekce budeme dělat při online hodinách.

————————————————————————————————————–

učivo 23. – 27. 11.

pracovní sešit

18/3 – do vět vybrat slova z rámečků

19/4 (napsat jen čísla-počet hráčů v týmu)

19/5 podle cvičení 4 (všechny věty jsou stejné, mění se jen počet hráčů a název sportu)

učebnice

23/6 napsat si nová slovíčka do Vocabulary

———————————————————————————————-

učivo 16. 11. – 20. 11.

učebnice

19/4 – napsat si nová slovíčka do Vocabulary

pracovní sešit

17/3 – děti mohou psát o kamarádech nebo členech rodiny (nejde o pravdivost, ale o tvoření otázek a odpovědí)

Další cvičení budeme dělat společně při online hodinách.

Na příští týden vytvořím kvíz, který bude zaměřen na slovíčka 5. a 6. lekce.

———————————————————————————————

učivo 9. – 13. 11.

Procvičovat sloveso can, can´t – tvořit ústně různé věty (př. my umíme plavat, oni neumí lyžovat, já umím ….)

učebnice

15/4 – napsat do sešitu English (nepsat datum) věty podle obrázků, ofotit a poslat do Teams

17/7 do Vocabulary napsat slovíčka z nové lekce

pracovní sešit

15/5

————————————————————————————————

učivo 2. 11. – 6. 11.

učebnice

15/6 zapsat si slovíčka do Vocabulary

14/2 sloveso „can“ – umět, can´t (neumět) – ve všech osobách stejný tvar

14/1 tvořit věty podle obrázků (př. He can swim, She can sing.)

pracovní sešit

14/1

14/2 podle obrázku doplnit buď can nebo can´t

——————————————————————————————-

učivo 19. 10. – 23. 10.

učebnice

12/2 (číst a tvořit otázky a odpovědi)

What is Tom´s hobby? Tom´s hobby is collecting stamps.

What is Ann´s hobby? Ann´s hobby is watching TV.

What is Mr Taylor´s hobby? Mr Taylor´s hobby is travelling.

pracovní sešit

12/2, 3, 4

———————————————————————————————————–

učivo 14. 10. – 16. 10.

učebnice

13/4 napsat si nová slovíčka do Vocabulary