Učivo: Minulý čas pravidelných a vybraných nepravidelných sloves
Učebnice str. 51/7 – zapsat novou slovní zásobu do Vocabulary
Učebnice str. 50/1 – naučit se básničku – budeme zkoušet po návratu do školy v dalším týdnu
Učebnice 51/6 zkusit ústně doplnit věty podle obrázků – zkontrolujeme online
PS: Str. 50/1,2,3
________________________________________________________________________________________________

POZOR NA ZMĚNU ONLINE VÝUKY!!!
ONLINE HODINA: Pondělí 11:00
Učivo: Přítomný čas prostý (pravidelná slovesa)
Zapište si do slovníčku slovíčka 18. lekce – učebnice str. 49/6 (šedý rámeček)
Učebnice str. 48/2 – poslech, čtení, překlad uděláme online, cvičení 4 také online
PS: 48/1 – procvičení slovní zásoby – samostatně
__________________________________________________________________________________________

Online výuka: Středa: 10:00
Učivo: Minulý čas pravidelných sloves, lekce 17
Učebnice str. 46-47
Uč. str. 47/6 – zapsat do vocabulary slovní zásobu, uč. str. 46/3 – zapsat do Grammar.
Zde máte přehled slovesa can v přítomném a minulém čase a přehled pravidelných sloves v přítomném a minulém čase. Opět, kdo může přehled si vytiskne a bude s ním pracovat, kdo ne, napište mi. Předám vám zároveň s přehledem be a have.
PS: 46-47 – budeme dělat společně online
_______________________________________________________________________________________________________

V tomto zkráceném předvelikonočním týdnu se budeme věnovat velikonoční tematice.
Učivo: Velikonoce
Za pomoci dřívější naučené slovní zásoby, slovníku, internetu a vlastní tvořivosti vypracujete velikonoční projekt.
Na papír A4 si nadepíšete Easter a nakreslíte co nejvíce obrázků, které se k velikonocům vztahují. Ke každému obrázku napíšete anglický výraz. Např. Nakreslíte malovaná vajíčka a k nim napíšete Easter eggs. Dejte si, prosím, záležet, je to váš jediný úkol. Dbejte na to, ať je to barevné, krásné, pestré, veselé. Velikonoce jsou přeci svátky jara 🙂 Projekty mi budete odevzdávat přes zadání v MS TEAMS (zde). Projekty budu známkovat!!! Neodevzdaný projekt = nedostatečná!!! Tento úkol je POVINNÝ pro všechny!!!!
Termín odevzdání: Pátek 2. 4. 2021
____________________________________________________________________________________________

Online výuka: PONDĚLÍ, STŘEDA: 10:00
Učivo: Pokračujeme v učivu minulý čas sloves have, be, can (Had, was/were, could).
V pondělí budeme číst, překládat a pracovat s textem (odpovídat na otázky) NA ZNÁMKY! Prosím buďte všichni online: Texty budou: Str. 42/1, 43/5
Pracovní sešit str. 43/4 – online
PS: REVISION 4: str. 44-45 => 44/1 – online, 44/2 – samostatně, 44/3 – samostatně pouze vyplnit tabulku s plánem!, 45/4, 5 – online, 45/6 – samostatně na známky – odpovídat celou větou – poslat do pátku 26. 3. přes MS TEAMS!
____________________________________________________________________________________________________

Online výuka: Pondělí, středa 10:00
Učivo: Opakování slovesa can (moci umět) + minulý čas slovesa can – 16. lekce
Zopakujte si sloveso can, cannot (can’t)
Učebnice str. 43/6 – zapsat do vocabulary novou slovní zásobu
Gramatika str. 42/2 – probereme online
Učebnice str. 42/1 – přečteme a přeložíme online
Pracovní sešit: 42/1 – myšlenková mapa – uděláme online, 42/2 – vysvětlíme si online, vypracujete samostatně.
__________________________________________________________________________________________________

Online výuka: Pondělí, středa 10:00
Učivo: Procvičování minulého času sloves být a mít
Podívejte se na přehled sloves mít a být, který jsem vám připravila. Kdo má možnost si vytisknout, ať si vytiskne a má při ruce (v portfoliu), kdo možnost nemá, napište mi do soukromého chatu, vytisknu vám a domluvíme se na předání. Přehled používejte při práci s těmito slovesy, ať si osvojíte jak přítomný tak minulý čas ve všech formách (oznamovací věta, zápor, otázka).
Učebnice str. 41/5 – online si vysvětlíme gramatiku
Učebnice str. 41/6 – online
Pracovní sešit: 40/1,2 (online), 41/3 – napsat 5 pravdivých vět (libovolných). Vyfotit a poslat přes MS TEAMS do 12. 3. 14:00 hodin.
__________________________________________________________________________________________________
Učebnice str.
Online výuka: Pondělí a středa 10:00
Učivo: Minulý čas sloves být a mít
Učebnice str. 39/7 – sloveso být v minulém čase – přepsat tabulku do grammar
Uč. str. 41/8 – do vocabulary zapsat novou slovní zásobu.
Uč. str. 40 – uděláme online
Vysvětlíme si gramatiku str. 41/5 – minulý čas slovesa mít (komplet).
PS: 39/3,4
______________________________________________________________________________

Online výuka POZOR ZMĚNA!!!
Pondělí: 10:00
Středa: 10:00
Učivo: Časové údaje, minulý čas
Učebnice str. 39/8 – šedá tabulka, do vocabulary zapsat novou slovní zásobu
Učebnice str. 38/2 – do English – poslat do středy 17. 2. ke kontrole přes odevzdávání úkolů v TEAMS
Gramatika – minulý čas – probereme online
Učebnice 39/6 – online společně. Kdo nebude online, vypracuje do English a pošle do pátku 19. 2. do 12:00 hodin ke kontrole přes Teams.
PS: 38/2 – online společně
____________________________________________________________________________

Online výuka:
Pondělí: 10:00
Čtvrtek: 9:00
Učebnice 36-37 – hra – zkusíme zahrát online 🙂
Připravte si každý jedno zvíře a zjistěte si o něm informace – stačí česky, abyste správně odpovídali spolužákům na otázky…
Pracovní sešit: REVISION 36/1,2; 37/3, 4, 5 (poslat do pátku přes TEAMS – přes zadání, celou dvoustranu).
________________________________________________________________________
Online výuka:
Pondělí: 10:00
Čtvrtek: 9:00
Učivo: UNIT 13
Nová slovní zásoba do Vocabulary, učebnice str. 35/4 – šedý rámeček
Online si přečteme a přeložíme učebnice 34/1
Vysvětlíme si gramatiku 35/3
Pracovní sešit str. 35/cv. 3
Úkol na známky!!!
Vypracovat projekt o libovolném zvířeti (ne domácí zvířata – pes, kočka, ale divoká zvířata):
– základní informace o zvířeti (inspirovat se můžete články v učebnici), kde žije, čím se živí, jak je velké, základní popis, zajímavosti… atd
– nakreslit či nalepit si zjednodušenou mapu světa a vyznačit kontinent, kde zvíře žije
– nakreslit či nalepit obrázek zvířete
Můžete zpracovat na papír, minimální velikost A4 nebo celé na PC (např. formou prezentace v MS powerpoint, případně ve wordu). Fantazii a tvořivosti se meze nekladou.
Jak projekt zpracujete nechám na vás, bude z něj známka s vysokou váhou, dejte si záležet!!!
Termín odevzdání přes TEAMS do 15. 2. 2021
__________________________________________________________________________
Online výuka:
Pondělí 10:00
Čtvrtek 9:00
Učivo: UNIT 12
Učebnice str. 33/cv. 4 – do vocabulary zapsat novou slovní zásobu + naučit se názvy zvířat a směrové pokyny – při online hodině budeme zkoušet popisovat cestu.
PS: Str. 32/ cv. 1, 2, 3; str. 33/cv. 4, 5 – procvičení have/has got. Cvičení 5 vyfotit a poslat do 28. 1.
________________________________________________________________________
Online výuka:
Pondělí 10:00
Čtvrtek 9:00
Učivo: UNIT 11
Pustit si písničku Old MacDonald had a farm, do sešitu English vypsat pod sebe všechna zvířata z písničky a k nim zvuky v angličtině a v češtině – pozorovat rozdíly, zamyslet se, čemu se ve skutečnosti podobá zvuk zvířat více, zda anglickému znění či českému.
Příklad zápisu do sešitu:
Cat: meow, meow = mňau, mňau
Cow: moo, moo = bú, bú
Vyfocený sešit poslat do 20. 1. přes TEAMS
Pracovní sešit str. 30/1, 2; str. 31/3, 4 (cvičení 3 probereme online, cvičení 4 poslat přes TEAMS do 22. 1.)
Oba úkoly k poslání jsou POVINNÉ!!!
Vyplnit

_____________________________________________________________________________
Online: Pondělí 10:00, čtvrtek 9:00Učivo:
Opakování – Revision: Pracovní sešit str. 28 – 29/ cv. 1, 2, 5, 6, (7 – dobrovolné, kdo pošle a bude mít OK, bude ohodnocen).
UNIT 11, zapsat do Vocabulary slovní zásobu – učebnice str. 31 – šedý rámeček.
Učebnice str. 30 – přečíst a přeložit cv. 1.
Do Grammar napsat gramatiku – minulý čas slovesa have.
__________________________________________________________________________
Dobrý den, bohužel nám opět nastala distanční výuka, a tak vám zasílám plán učiva a online hodin na první lednový týden. Budeme doufat, že se situace brzy změní a opět se sejdeme ve škole.

Online výuka:
Pondělí 4. 1. 2021, 10:00
Čtvrtek 7. 1. 2021, 9:00

Učivo:
Zopakovat si minulý čas slovesa být (was/were)
Zopakovat si otázku When were you born.
Učebnice str. 28-29 – do vocabulary zapsat slovní zásobu ze šedých rámečků
Podívat se na otázky a vybrat vždy správné tvrzení o tom, co Click dělá. Očíslujte si obrázky od 1 do 12 a do English napište správná tvrzení, co Click na každém obrázku dělá. Např. 1. Click is holding his head. Hotové cvičení vyfoťte a pošlete do pátku do 15. hod přes teams.
PS: Str. 26/cv. 1, 2, str. 27/cv. 4, 5
_______________________________________________________________________

Dobrý den, posílám plán učiva, úkolů a online hodin na příští týden:
Online výuka:
Pondělí 23. 11. 2020, 10:00
Čtvrtek 26. 11. 2020, 9:00

Učivo:
Obchody, nakupování, předložky místa
Pracovní sešit: Str. 19/cv. 4 – přečíst a přeložit a dle popisu doplnit názvy obchodů.
PS – opakování a shrnutí: Str. 20-21/komplet dvoustrana
Před příchodem do školy si zopakovat názvy ročních období, měsíců v roce, dnů v týdnu.

Lepší obrázek

_____________________________________________________________________

Online výuka v týdnu 16. – 20. 11. 2020
Pondělí: 16. 11. 2020, 10:00 hod
Čtvrtek: 19. 11. 2020, 9:00 hod

Učivo:
Pracovní sešit str. 16/2 – doplnit s pomocí učebnice rozhovor
Lekce 7 – nakupování, obchody
Učebnice str. 19/cv. 4 – šedý rámeček opsat novou slovní zásobu do Vocabulary.
Prac. sešit: Str. 18/cv. 1
Prac. sešit: str. 18/cv. 2 – spojovačka (předložky).

Předložky místa: Vytisknout (kdo má možnost) nebo překreslit do GRAMMAR

_____________________________________________________

Online výuka:
Pondělí 9. 11. 2020, 10:00 hod
Čtvrtek 12. 11. 2020, 9:00 hod

6. lekce – Can I help you? Mohu vám pomoci?
Zapsat novou slovní zásobu do Vocabulary – uč. str. 17/cv. 5 – šedý rámeček.
Přečíst si a přeložit rozhovor – str. 16/cv. 1 (v obchodě).
Nastudovat si gramatickou vazbu I would like … (rád bych) – uč. str. 16/2
Prostudovat si rozdíl mezi I want x I would like: Zde
Probereme si online, tak žádný strach a paniku.
PS: Str. 16/cv. 1 – lehká spojovačka.

____________________________________________________________

Učebnice strana 15/cv. 7 – šedý rámeček zapsat do vocabulary.
Na straně 15 si přečíst modrý rámeček (cv. 4) o anglických penězích.
Zde se podívejte na video: https://www.youtube.com/watch?v=Vcoi6l0D6ak
Uč. str. 14/cv. 3 – přečtěte si rozhovory a přeložte. Vyberte si jeden z rozhovorů a odpovědi zaměňte dle sebe a napište rozhovor do English. Nakreslete k tomu obrázek související s vašimi odpověďmi.
Zopakujte si otázku Do you like? Máš rád?
Online výuka: Úterý 10:00
Hlídejte si drill and skill. Určitě přibyde nové procvičování.

_____________________________________________________________

Procvičování vazby chtít – want to (nezapomínejte, že vazba musí být dohromady):
Do sešitu English přeložit následující věty:
Chci být pilot.
Chci cestovat.
Chci se učit cizí jazyky. (cizí jazyky = foreign languages)
Chci navštívit zoo.
Chci vidět zvířata.

Pracovní sešit str. 11/cv.4 zkuste doplnit dle obrázků a dle vzoru, který je napsaný.

Učebnice: Lekce 4
Str. 13/cv. 4 – šedý rámeček – vypsat novou slovní zásobu do sešitu Vocabulary
Str. 13/cv.3 – přečíst jednotlivé pojmy a přeložit /s použitím slovníku, nové neznámé pojmy zapsat do Vocabulary

Procvičování: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zamestnani

_______________________________________________________________________

Učebnice str. 10/cv. 1 – přečíst a přeložit rozhovor
                 str. 11/cv. 4, 5 – přečíst, přeložit
Do sešitu English napsat 3 věty o jednom členu rodiny a jeho práci.
Pracovní sešit str. 10/cv. 1.
Obohacování a procvičování slovní zásoby – povolání: ZDE