Online hodiny:
Úterý: 11:00
Čtvrtek: 12:00
Učivo:
Vzhledem k náročnosti učiva přeskočíme lekce 15, 16 – hodiny, čas a začneme lekci 17 – oblečení.
Učebnice str. 47/6 – šedý rámeček, do sešitu Vocabulary zapsat novou slovní zásobu.
Učebnice str. 46/1 – online – přečteme a přeložíme si cviční; 46/2 – vysvětlíme si gramatickou frázi „Mít na sobě“.
Do grammar sešitu si opsat nebo vytisknout a vlepit tento dokument.
Pracovní sešit: Str. 46/1, 2 (2 uděláme online), 3 a) 

___________________________________________________________________________________________________ 
Online hodiny:
Úterý 11:00
Čtvrtek 12:00
Učivo: Školní vyučovací předměty – učebnice str. 38 – 39 uděláme cvičení online
Pracovní sešit: Str. 39/4,6
Online budeme procvičovat dny v týdnu, školní vyučovací předměty, činnosti v těchto předmětech apod.
______________________________________________________________________________________

POZOR ZMĚNA!!!!!
Online výuka:
Úterý 11:00
Čtvrtek 12:00
Učivo: Opakování probraného učiva, školní vyučovací předměty, dny v týdnu
Pracovní sešit str. 36/1+2 – při úterní online výuce (kdo nebude přítomen, pošle vypracované do středy 17. 2. do 15:00 hod), 37/4 – samostatně – poslat ke kontrole do pátku 19. 2. do 15:00 hod).
Učebnice str. 38/3 (šedý rámeček) + 39/6 (šedý rámeček) – zapsat si do vocabulary novou slovní zásobu
Do English narýsovat rozvrh hodin a vyplnit dle svého školního rozvrhu včetně názvů dnů v týdnu. Názvy předmětů vyplnit do rozvrhu anglicky. Vyfotit a poslat přes TEAMS do středy 17. 2. do 15:00 hodin!!!!
(vzor rozvrhu, jak má vypadat je v učebnici na str. 38/2)
PS: Str. 38/1,2 – samostatně, 38/3 – uděláme společně při online výuce. Kdo nebude přítomen na online výuce, vypracuje sám a pošle do pátku 19. 2. do 15:00 hodin ke kontrole).
____________________________________________________________________________
Online výuka: Úterý a čtvrtek 11:00
Učivo: Přítomný čas prostý – zápor
Učebnice str. 35/5 – do vocabulary zapsat novou slovní zásobu
Učebnice 34/2 – do grammar zapsat novou gramatiku – online si vysvětlíme tvoření záporu u 3. osoby čísla jednotného v přítomném čase prostém
Učebnice str. 34/1 – napsat do sešitu English co dělají lidé na obrázku, pozor na správnou osobu a na koncovku ve slovese u 3. osoby č. jednotného.
Př: 1. They play footbal.
Učebnice 35/3 – rozhovory – podívejte se na ukázkové rozhovory, budeme dělat online.
PS: 34/1, 3
_____________________________________________________________________
Online výuka: Úterý a čtvrtek 11:00
Učivo: Přítomný čas prostý
Do sešitu Vocabulary napsat novou slovní zásobu z učebnice str. 33/6 – šedý rámeček.
Do sešitu grammar opsat nebo vlepit Přítomný čas prostý
Učebnice str. 32/2 přečíst a přeložit – uděláme společně online.
Pracovní sešit str. 32/1, 2 (zkuste ke všemu napsat minimálně jeden název).
________________________________________________________________________
Online výuka: Úterý a čtvrtek 11:00
Učivo: Koníčky, činnosti, přítomný čas prostý
Učebnice str. 30/cv. 2 – přepsat do Grammar, všimnout si rozdílu mezi What do you like? a What do you like doing? Vysvětlíme si online.
Učebnice str. 31/cv. 7 – zelený rámeček přepsat do Grammar – všimnout si změny koncovky u slovesa ve 3. osobě č. jednotného – blíže si vysvětlíme při online hodině.
Pracovní sešit str. 30/cv. 2, 3; str. 31/cv. 4, 5

____________________________________________________________
Online: Úterý a čtvrtek 11:00
Učivo: Opakování jídlo a pití a nová lekce UNIT 11 – Rok, roční období, měsíce, dny v týdnu.
Opakování: Pracovní sešit: Str. 26/2, 28/1, 29/3, 4 (29/3,4 – poslat přes Teams do 20. 1.)
Nová lekce:
Do sešitu ENGLISH si překreslit a přepsat (Barevně a krasopisně!!!) tento dokument (Kdo má možnost může vytisknout a nalepit si).
Do Vocabularary zapsat slovní zásobu z učebnice str. 30/4 – šedý rámeček.
Učebnice str. 30/1 přečíst a přeložit – uděláme společně na online hodině.

Online: úterý a čtvrtek od 11:00

Učivo: Zapsat novou slovní zásobu – zde
Unit 10 – učebnice str. 27/cv. 3 – přečtěte si o typické anglické snídani.
Do sešitu English nakreslit vaší snídani a popsat každý obrázek (včetně nádobí).
Učebnice str. 28-29 – přečíst a přeložit komiks, neznámá slova zapsat do vocabulary.
Pracovní sešit str. 23/5, 24/1,2

_____________________________________________________________________________
Dobrý den, vzhledem k nastalé situaci, která nás opět odkázala na distanční výuku zasílám přehled učiva a online hodin na první lednový týden.

Online výuka:
Úterý 5. 1. 2021, 11:00
Čtvrtek 7. 1. 2021, 11:00

Učivo:
Zopakovat si kompletní slovní zásobu jídlo a pití – ovoce, zelenina, nápoje, jídlo.
Procvičit si otázku Do you like…? A krátkou odpověď Yes, I do/No I don’t. Při otázkách používat slovní zásobu jídlo, pití, ovoce, zelenina.
Učebnice str. 24/cv. 1 – přečíst a přeložit.
Pracovní sešit: str. 22/celá – vyfotit a poslat přes Teams.
Do pátku 8. 1. 2021 do 15 hodin vypracovat kvíz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DqQW6nyVT0Cu_8r28KFOATtu2WkMUjVNvSn2c2KRQlZUQjRTSUZHSTdZNUlRTElWR05GMThLQVNYNy4u
______________________________________________________________________________

Dobrý den, zasílám plán učiva, úkolů a online výuky na příští týden:
Online výuka:
Úterý 24. 11. 2020, 11:00
Čtvrtek 26. 11. 2020, 11:00

Učivo:
Otázka CAN – probírali jsme online.
Do Grammar si přepište z učebnice ze strany 17 zelený rámeček (cv. 4).
Nová lekce – 7:
Učebnice str. 18 a 19 – zapsat všechna slovíčka ze šedých rámečků. (z obou stran).
Přečíst a přeložit si článek na str. 18/1
Přečteme a přeložíme si společně při online hodině, v následujících hodinách ve škole budeme číst a překládat na známky.
Vyplňte kvíz – je to domácí příprava na kvíz ve škole
Pracovní sešit str. 18/cv. 1

___________________________________________________________________________

Online výuka:
Úterý 17. 11. 2020: státní svátek, odpočívejte
Čtvrtek 19. 11. 2020: 11:00

Učivo:
6. lekce:
Učebnice str. 17/7 – do vocabulary opsat z šedého rámečku novou slovní zásobu.
Str. 17/4 – Do Grammar opsat zelený rámeček – otázka CAN – probereme si na online hodině.
Str. 16/2 – do grammar opsat zelený rámeček – také si probereme na online.
Pracovní sešit: str. 16/cv. 1, 2
Písničky:
ZDE
ZDE

___________________________________________________________
Online výuka:
Úterý 10. 11. 2020: 11:00
Čtvrtek 12. 11. 2020: 11:00

Stále procvičujeme sloveso CAN – umět, moci a zápor cannot.
Pusťte si písničku

Pracovní sešit str. 14/cv. 1, 2, 4
Do sešitu English napsat tři věty o sobě a rodině.
Např. Já umím …. Moje maminka umí … Můj tatínek umí ….
Já neumím … . Moje maminka neumí …. Můj tatínek neumí ….
Doplnit libovolná slovesa.

Začneme sloveso can – umět. Je to jedno z nejjednodušších sloves, tvar slovesa can je ve všech osobách stejné, nedochází k žádné změně tvaru.
Učebnice str. 14/cv. 2 – podívejte se na tabulku v zeleném rámečku. Opište si anglickou část do sešitu Grammar (máte ho zezadu slovníčku – Vocabulary). Napište si nadpis Can – umět a pod nadpis si opíšete pod sebe anglické věty (I can swim. You can skate).
Vynecháte řádek a napíšete si nadpis Cannot/can’t – neumět a pod nadpis si pod sebe opět opíšete anglické věty ze zeleného rámečku na str. 14/cv. 2.
Ze str. 15 si do Vocabulary opište slovní zásobu (cvičení 6 – šedý rámeček).
Online výuka: Úterý 11:00 hod.
Nezapomeňte si hlídat drill and skill. Určitě vám přibude nové procvičování.
Krásný den všem.

Učebnice str. 13/cv. 3 – přečíst a přeložit – ústně.
Učebnice str. 15/cv. 6 – šedý rámeček, zapsat do sešitu Vocabulary slovní zásobu.
Pracovní sešit str. 14/cv. 1 – spojit obrázek se správným slovíčkem.
Do sešitu English přeložit věty:
Babiččin koníček je cestování.
Maminky koníček je čtení. (reading)
Tatínkův koníček je jízda na motocyklu.
Bratrův koníček je sbírání známek.
Můj koníček je sledování televize.

Ke konci týdne vložím do office 365 správné řešení (překlad), děti si udělají opravu – poctivě!


Koníčky – 4. lekce
Učebnice str. 13/cvíčení 4 – šedý rámeček – zapsat do sešitu VOCABULARY slovní zásobu
Pracovní sešit, str. 12/cv. 2 – pomocí slovníčku a učebnice vyplnit
Do English napsat:
What’s your hobby?
My hobby is …. (doplnit svůj koníček).
Nakreslit obrázek.