Učebnice strana 22 + 23 – lekce číslo 9 – slovní zásoba čísla 11-20 + gramatika – sloveso být (TO BE – I) „já jsem“ – I am a boy. / I am s girl.

DÚ:

  1. do slovníčku zapsat slovíčka z 9. lekce (učebnice 23/6)
  2. pracovní sešit 22/1 – spoj čísla se slovy, úkol vypracuj a pošli jako obvykle – PLATÍ PRO VŠECHNY
  3. kvíz k procvičení zadám v týdnu

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 20 + 21 – lekce číslo 8 – slovní zásoba na téma školní pomůcky + gramatika – otázky a krátké odpovědi (sloveso TO BE – it) Např.: Is it a ruler? Yes, it is. / No, it isn´t.

DÚ:

  1. do slovníčku VOCABULARY zapsat slovíčka z osmé lekce – učebnice strana 21/8 – slovíčka procvičuj
  2. pracovní sešit strana 21, cvičení 6 – crossword = křížovka, úkol vypracuj a pošli jako obvykle (k práci využij slovní zásobu ze 7. a 8. lekce) – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

V průběhu týdne opět zadám kvíz k procvičení

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 18 + 19 – lekce číslo 7 – slovní zásoba na téma věci ve školní třídě + gramatika – tvoření množného čísla podstatných jmen, slovesa „vezmi“, „zvedni“ a „polož“.

DÚ:

1. do slovníčku VOCABULARY zapsat slovíčka z učebnice strana 19/8 (správně si nadepiš novou lekci) – slovíčka procvičuj

2. pracovní sešit strana 18, cvičení 3 – vypracuj, vyfoť a pošli do chatu v Teams – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Ostatní cvičení v učebnici a v pracovním sešitě zvládneme online

V průběhu týdne zadám kvíz k procvičení

—————————————————————————————————————–

Učebnice strana 16 + 17 – lekce číslo 6 ENGLISH ALPHABET = anglická abeceda. Podívej se na video ZDE, pomůže ti s výslovností. V šesté lekci se zaměříme na cvičení 1 a 8, za domácí úkol si:

1. dopište do slovníčku VOCABULARY všechna slovíčka ze cvičení 9 (nezapomeň správně nadepsat 6. LEKCE)

2. vypracuj v pracovním sešitě cvičení 1 a 4 na straně 16 – pomůže ti učebnice (vyfoť vypracovanou stranu 16 a pošli ji jako přílohu ke zprávě v chatu v našem týmu ANGLIČTINA )

TENTO BOD NEPLATÍ PRO ŽÁKY ÚČASTNÍCÍ SE ONLINE VÝUKY – VYPRACUJEME SPOLEČNĚ

3. průběžně budu přes Teamsy zadávat k vypracování vědomostní kvízy (otázka 1-2 minut práce) – vypracuješ a dole pod kvízem odklikneš – mně už se pak vše zobrazí

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 14, cvičení 1 – čti jednotlivé číslovky 0 – 10, pak si slova zakryj a zkus pojmenovat číslovky zpaměti. Strana 15, cvičení 5 – otázka What´s your telephone number? (Jaké je tvé telefonní číslo?) – připrav si na list papíru telefonní číslo své, případně svých rodičů, a zkus odpovědět na otázku anglicky: My telephone number is ………….. (Moje telefonní číslo je……..)

V případě zájmu můžeš procvičit barvy v aplikaci Drill and Skill ZDE – uživatelské jméno a heslo je k dispozici u třídního učitele.

Pracovní sešit strana 15, cvičení 5 – vyhledat slova, zakroužkovat a zapsat do sloupečků. Do prvního sloupce 5 barev, do druhého 5 číslovek. Děti si, v případě potřeby, mohou vzít k ruce svůj slovníček VOCABULARY, případně učebnici 14/1.