Učebnice strana 24 + 25 – 9. lekce – slovní zásoba opakování předchozí lekce + gramatika – minulý čas prostý v kladném tvaru (was, were) – I was born…, My grandpa was a doctor., We were at home.

DÚ:

  1. pracovní sešit strana 20, cvičení 3 – doplň rozhovor (BOOK, BOOKS, STORIES, „JUST SO STORIES“, 10 POUNDS, BOOK) – pak si rozhovor přečti a přelož

Tentokrát nic posílat nemusíš – kontrola bude v online hodině

Během týdne opět přidám kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 22 + 23 – 8. lekce – slovní zásoba na téma měsíce v roce + gramatika – řadové číslovky, datum

DÚ:

  1. do slovníčku VOCABULARY zapsat všech 12 měsíců v roce (pomocí cvičení 1 v učebnici na straně 22), s českým překladem (dělali jsme v září, takže pokud už někdo má zapsáno, samozřejmě nemusí) + 4 roční období – SPRING – jaro, SUMMER – léto, AUTUMN – podzim, WINTER – zima
  2. pracovní sešit strana 22, cvičení 1 – crossword – doplň správné měsíce v roce, tajenku zvýrazni a úkol pošli jako obvykle – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Během týdne opět přidám kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 18 + 19 – 7. lekce – slovní zásoba na téma názvy obchodů + gramatika – předložky „vedle“, „mezi“ a „naproti“

DÚ:

  1. zapsat do VOCABULARY slovíčka – učebnice 19/4 (nadepiš správnou lekci a slovíčka procvičuj)
  2. pracovní sešit strana 18, cvičení 2 – spoj obrázky se správnými předložkami, úkol vyfoť a pošli do chatu v Teamsech – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Další cvičení v učebnici a pracovním sešitě vypracujeme online

Během týdne přidám kvíz k procvičení

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 16 + 17 6. lekce – fráze využívané při nakupování – Can I help you? = Mohu vám pomoci?, I would like a …. = Chtěl bych …

Podívejte se na odkaz ZDE, kde máte vysvětlen rozdíl mezi slovesy want a would

Projděte si a přeložte rozhovory ve cvičení 1 a 4 – budeme s nimi pracovat v online hodinách

Do slovníčku VOCABULARY zapište nová slovíčka ze cvičení 5 (nezapomeň na správný nadpis 6. Lekce)

Pracovní sešit strana 16 cvičení 1 a strana 17 cvičení 5 – ke každému 2 slovíčka (vypracovaná cvičení vyfoť a přilož k textu v chatu v Teamsech) – neplatí pro žáky účastnící se online výuky – vypracujeme společně

Průběžně budu do Teamsů dávat odkazy na vědomostní kvízy, vypracujte a dejte dole odeslat a mně se pak už vše ukáže

——————————————————————————————————————–

Učebnice – zopakuj slovní zásobu 4. + 5. lekce a pročti si rozhovor na straně 14/3, pokus se rozhovor přeložit

Hlídejte si MS Office 365, v Teamsech už máme své „týmy“ podle skupin na AJ. Během příštího týdne si uspořádáme online schůzku, kde probereme zadané úkoly, vyzkoušíme si rozhovor v učebnici viz. výše a vypracujeme společně cvičení v pracovním sešitě 14/1 – proto na online schůzku mějte připravenou učebnici, pracovní sešit a obyčejnou tužku

Procvičit měsíce v roce si můžete v aplikaci Drill and Skill ZDE https://www.drillandskill.com/cs/

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 15, cvičení 4 – přečíst článek ENGLISH MONEY + zkusit zjistit aktuální kurz libry z kurzovního lístku v novinách, na webu…