Učebnice strana 40 +41 – lekce 15

Gramatika – sloveso mít v minulém čase (had / did not have), otázky + krátké odpovědi.

Cvičení v učebnici a v pracovním sešitě vypracujeme společně při online hodinách.

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka (41/8)
 • kvíz (středa 10. 3.)

——————————————————————————————————————————————————-

Učebnice strana 38 + 39 – lekce 14

Zůstáváme ve 14. lekci, upevníme slovní zásobu a procvičíme sloveso „být“ v minulém čase v kladném i záporném tvaru, společně vypracujeme zbylá cvičení v pracovním sešitě

Domácí úkol:

 • kvíz (středa 24. 2.)

——————————————————————————————————————————————————-

Učebnice strana 38 + 39 – lekce 14slovní zásoba na téma čas + gramatika – sloveso „být“ v minulé čase v kladném i záporném tvaru (zelená tabulka 39/7)

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka (učebnice 39/8)
 • kvíz (středa 17. 2.)

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 34 + 35 – lekce 13slovní zásoba na téma zeměpisné oblasti, zvířata + gramatika – správné zájmeno a tvar slovesa při popisu zvířete/oblasti (It lives in Europe.)

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka (učebnice 35/4)
 • kvíz (středa 10. 2.)

——————————————————————————————————————–

První únorový týden se ponese ve znamení opakování probrané lednové látky – lekce 10 + 11 + 12. V učebnici strany 26 – 33.

Domácí úkol: souhrnný kvíz z lekcí 10, 11, 12 (středa 3. 2.)

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 32 + 33 – lekce 12slovní zásoba na téma zvířata v zoo + gramatika – určování směru

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka (učebnice 33/4)
 • kvíz (středa 27. 1.)

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 30 + 31 – lekce 11slovní zásoba na téma hospodářská zvířata + gramatika – minulý čas slovesa HAVE – HAD

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka do VOCABULARY (učebnice 31/6)
 • kvíz (bude zveřejněn ve středu 20. 1.)

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 26 + 27 – lekce 10slovní zásoba na téma oslava narozenin + gramatika – minulý čas slovesa být (otázka, kladná a záporná odpověď)

Domácí úkol:

 • kvíz (bude zveřejněn ve středu 13. 1. a bude povinný)
 • zápis slovíček do VOCABULARY (učebnice 27/7)

——————————————————————————————————————–

Opakování lekce 8 + 9 – slovní zásoba, gramatika

Online výuka bude probíhat podle „podzimního“ rozvrhu, žáci budou mít při každé hodině u ruky učebnici, pracovní sešit, penál a sešit školní + slovníček

Každý týden ve středu bude zadán KVÍZ v Teamsech – kvíz = domácí úkol a tento kvíz bude povinný a bude hodnocen známkou a tato známka bude zapsána do Bakalářů. Na kvíz bude vždy čas do neděle.

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 24 + 25 – 9. lekce – slovní zásoba opakování předchozí lekce + gramatika – minulý čas prostý v kladném tvaru (was, were) – I was born…, My grandpa was a doctor., We were at home.

DÚ:

 1. pracovní sešit strana 20, cvičení 3 – doplň rozhovor (BOOK, BOOKS, STORIES, „JUST SO STORIES“, 10 POUNDS, BOOK) – pak si rozhovor přečti a přelož

Tentokrát nic posílat nemusíš – kontrola bude v online hodině

Během týdne opět přidám kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 22 + 23 – 8. lekce – slovní zásoba na téma měsíce v roce + gramatika – řadové číslovky, datum

DÚ:

 1. do slovníčku VOCABULARY zapsat všech 12 měsíců v roce (pomocí cvičení 1 v učebnici na straně 22), s českým překladem (dělali jsme v září, takže pokud už někdo má zapsáno, samozřejmě nemusí) + 4 roční období – SPRING – jaro, SUMMER – léto, AUTUMN – podzim, WINTER – zima
 2. pracovní sešit strana 22, cvičení 1 – crossword – doplň správné měsíce v roce, tajenku zvýrazni a úkol pošli jako obvykle – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Během týdne opět přidám kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 18 + 19 – 7. lekce – slovní zásoba na téma názvy obchodů + gramatika – předložky „vedle“, „mezi“ a „naproti“

DÚ:

 1. zapsat do VOCABULARY slovíčka – učebnice 19/4 (nadepiš správnou lekci a slovíčka procvičuj)
 2. pracovní sešit strana 18, cvičení 2 – spoj obrázky se správnými předložkami, úkol vyfoť a pošli do chatu v Teamsech – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Další cvičení v učebnici a pracovním sešitě vypracujeme online

Během týdne přidám kvíz k procvičení

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 16 + 17 6. lekce – fráze využívané při nakupování – Can I help you? = Mohu vám pomoci?, I would like a …. = Chtěl bych …

Podívejte se na odkaz ZDE, kde máte vysvětlen rozdíl mezi slovesy want a would

Projděte si a přeložte rozhovory ve cvičení 1 a 4 – budeme s nimi pracovat v online hodinách

Do slovníčku VOCABULARY zapište nová slovíčka ze cvičení 5 (nezapomeň na správný nadpis 6. Lekce)

Pracovní sešit strana 16 cvičení 1 a strana 17 cvičení 5 – ke každému 2 slovíčka (vypracovaná cvičení vyfoť a přilož k textu v chatu v Teamsech) – neplatí pro žáky účastnící se online výuky – vypracujeme společně

Průběžně budu do Teamsů dávat odkazy na vědomostní kvízy, vypracujte a dejte dole odeslat a mně se pak už vše ukáže

——————————————————————————————————————–

Učebnice – zopakuj slovní zásobu 4. + 5. lekce a pročti si rozhovor na straně 14/3, pokus se rozhovor přeložit

Hlídejte si MS Office 365, v Teamsech už máme své „týmy“ podle skupin na AJ. Během příštího týdne si uspořádáme online schůzku, kde probereme zadané úkoly, vyzkoušíme si rozhovor v učebnici viz. výše a vypracujeme společně cvičení v pracovním sešitě 14/1 – proto na online schůzku mějte připravenou učebnici, pracovní sešit a obyčejnou tužku

Procvičit měsíce v roce si můžete v aplikaci Drill and Skill ZDE https://www.drillandskill.com/cs/

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 15, cvičení 4 – přečíst článek ENGLISH MONEY + zkusit zjistit aktuální kurz libry z kurzovního lístku v novinách, na webu…