Učebnice strana 42 + 43 – lekce 16

Procvičování slovní zásoby 43/6

Opakování dnů v týdnu, pojmů „týden“, „víkend“, „pracovní dny“

Společná práce online

———————————————————————————————————————

Učebnice strana 40 + 41

Otázka „Kolik je hodin?“ – What´s the time? + odpověď „It´s ______.“

Slovní zásoba 41/7 – zapsat + naučit

Společná práce online

———————————————————————————————————————

Domácí příprava na písemnou práci, kterou si napíšeme v týdnu od 3. 5.

Písemná práce bude obsahovat:

 • slovní zásoba 17. až 20. lekce (učebnice vždy poslední šedé cvičení v každé lekci) – z AJ do ČJ a naopak
 • osobní zájmena + sloveso být v příslušném tvaru (I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are)
 • sloveso wear (mít na sobě) a jeho tvar v přítomném čase průběhovém ( =sloveso být v příslušném tvaru + wearing) – He is wearing jeans. = „On má na sobě džíny“. + záporný tvar – „Nemá na sobě džíny.“ = He isn´t wearing jeans. – učebnice 50/2

Veškerou látku jsme probrali a neustále opakujeme.

———————————————————————————————————————

Procvičování přítomného času prostého ve větách – učebnice strana 55/3 – četba a překlad rozhovoru.

Další procvičování společně online.

Vypracujte cvičení ZDE – postup: kliknutím na šipku spustíte, pospojujete správné výrazy s obrázkem (pozor, 1 slovo neznáte, ale vy si poradíte), po vypracování odkliknete „submit answers“ = potvrdit odpovědi, pak „show answers“ = ukázat odpovědi. V případě, že máte vše dobře, končíte, pokud ne, kliknete na „correct answers“ = správné odpovědi a promyslíte své chyby

———————————————————————————————————————

Zůstáváme v lekci 20 – procvičování přítomného času sloves žít, pracovat, učit se

Cvičení v PS a v učebnici společně online

———————————————————————————————————————

Učebnice strana 54 + 55 – lekce 20

Slovní zásoba – pojmenování zemí a jazyků

Gramatika – procvičování přítomného času (slovesa žít, pracovat, učit se)

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka (učebnice 55/5)
 • kvíz (středa 7. 4.)

——————————————————————————————————————————————————-

V tomto zkráceném týdnu zůstáváme v lekci 19.

Domácí úkol:

 • tento týden bez kvízu – velikonoční prázdniny

——————————————————————————————————————————————————-

Učebnice strana 50 + 51 – lekce 19

Rozšíření slovní zásoby na téma oblečení

Gramatika – přítomný čas průběhový v záporu (“ Nemají na sobě ponožky.“)

Domácí úkol:

 • zapsat slovní zásobu do VOCABULARY (učebnice 51/6)
 • kvíz (středa 24. 3.)

——————————————————————————————————————————————————-

V tomto týdnu budeme opakovat slovní zásobu a gramatiku lekce 17 + 18 (učebnice 46 – 49)

Sloveso „mít na sobě“ v přítomném čase průběhovém v oznamovací větě (Mám na sobě košili.), a v otázce (Máš na sobě košili?)

Slovní zásoba – oblečení, vzory na oblečení

Osobní zájmena + příslušný tvar slovesa být (já jsem, ty jsi, on je, ona je, ono je, my jsme, vy jste, oni jsou)

Domácí úkol:

 • kvíz (středa 17. 3.)

——————————————————————————————————————————————————-

Učebnice strana 48 + 49 – lekce 18

Slovní zásoba na téma oblečení, vzory

Gramatika – přítomný čas průběhový v otázce (sloveso wear = mít na sobě) + krátká odpověď

Poslechová cvičení v učebnici a cvičení v pracovním sešitě společně při online hodinách.

Domácí úkol:

 • zapsat slovní zásobu (49/6)
 • kvíz (středa 10. 3.)

——————————————————————————————————————————————————-

Učebnice strana 46 + 47 – lekce 17

Zůstáváme v 17. lekci, upevníme slovní zásobu, výslovnost a procvičíme konverzaci s využitím slovesa „wear“ = mít na sobě

Domácí úkol:

 • kvíz (středa 24. 2.)

——————————————————————————————————————————————————-

❗❗Vynecháme lekci 15 + 16 (z důvodu náročnosti lekcí je probereme až po návratu do školy), přejdeme tedy rovnou k lekci ▶

Učebnice strana 46 + 47 – lekce 17slovní zásoba na téma oblečení + gramatika – sloveso „wear / is wearing“ = mít na sobě

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka do VOCABULARY (učebnice 47/6)
 • kvíz (středa 17. 2.)

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 38 + 39 – lekce 14 slovní zásoba na téma názvy vyučovacích předmětů + gramatika – předložky „on“ a „in“

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka do VOCABULARY (učebnice 39/6)
 • kvíz (středa 10. 2.)

——————————————————————————————————————–

První únorový týden se ponese ve znamení opakování probrané lednové látky – lekce 11 + 12 + 13. V učebnici strana 30 – 35.

Domácí úkol: souhrnný kvíz z lekcí 11, 12, 13 (středa 3.2.)

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 34 + 35 – lekce 13 – slovní spojení se slovesem hrát (to play), přítomný čas prostý v záporném tvaru (don´t, doesn´t)

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka do VOCABULARY (učebnice 25/5)
 • kvíz ( středa 27. 1.)

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 32 + 33 – lekce 12slovní zásoba na téma materiály ke čtení + gramatika – přítomný čas prostý ve 3. osobě jednotného čísla (přidání „s“ na konec slovesa – My daddy reads a newspaper)

Domácí úkol:

 • zapsat slovíčka do VOCABULARY (učebnice 33/6)
 • kvíz (bude zveřejněn ve středu 20. 1.)

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 30 + 31 – lekce 11slovní zásoba na téma počasí a roční období + gramatika – otázky a odpovědi v přítomném čase

Domácí úkol:

 • kvíz (bude zveřejněn ve středu 13. 1. a je povinný)
 • zapsat slovíčka do VOCABULARY (učebnice 30/4)

——————————————————————————————————————–

Opakování lekce 9 + 10 – slovní zásoba, gramatika

Online výuka bude probíhat podle „podzimního“ rozvrhu, žáci budou mít při každé hodině u ruky učebnici, pracovní sešit, penál a sešit školní + slovníček

Každý týden ve středu bude zadán KVÍZ v Teamsech – kvíz = domácí úkol a tento kvíz bude povinný a bude hodnocen známkou a tato známka bude zapsána do Bakalářů. Na kvíz bude vždy čas do neděle.

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 24 + 25 – 9. lekce – slovní zásoba jídlo, pití + gramatika – sloveso like (=mít rád) v otázce a krátké odpovědi – Do you like cheese? Yes, I do. / No, I don´t.

DÚ:

 1. zapsat slovíčka z 9. lekce (25/5)
 2. pracovní sešit strana 24, cvičení 1 – doplň chybějící samohlásky , obrázky nakreslit můžeš, ale nemusíš – úkol pošli jako obvykle – PLATÍ PRO VŠECHNY

Během týdne opět přidám kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 22 + 23 – 8. lekce – slovní zásoba na téma jídlo a pití + gramatika – sloveso LIKE = mít rád ve tvarech I like… / I don´t like…

DÚ:

 1. zapsat slovíčka z 8. lekce (23/6) do slovníčku VOCABULARY – procvičovat
 2. pracovní sešit strana 22, cvičení 2 – vyškrtej: FRUIT = ovoce, VEGETABLES = zelenina, OTHER FOOD = ostatní jídlo a DRINKS = nápoje – s tímto cvičením ti pomůže cvičení 1 nahoře 🙂 – úkol vypracuj a pošli jako obvykle – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Během týdne přidám kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 16 + 17 – 6. lekce – slovní zásoba na téma sporty a hudební nástroje + gramatika – sloveso CAN „umět“ v otázce a krátké odpovědi

DÚ:

 1. zapsat slovíčka do VOCABULARY ( učebnice strana 17/7, nezapomeň nadepsat číslo lekce) – slovíčka procvičuj
 2. pracovní sešit strana 18, cvičení 2 – Crossword – vypracuj křížovku podle obrázků, tajenku vybarvi svou „favourite colour“, vyfoť a pošli do chatu v Teamsech – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Další cvičení v učebnici a pracovním sešitě vypracujeme společně online

Během týdne zadám do Teamsů kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————-

Učebnice strana 14 +15 – 5. lekce – slovesa popisující schopnosti, pročti si cvičení číslo 1 a 2 – ve druhém cvičení máme nové sloveso CAN = umět a CAN´T = neumět. S tímto novým slovesem a se slovní zásobou 5. lekce tvoříme věty v kladném i záporném tvaru. Podívej se na odkaz ZDE, máš tam i výslovnost

Za domácí úkol:

 1. do slovníčku VOCABULARY zapiš slovíčka ze cvičení 6 v učebnici (nezapomeň na správný nadpis 5. Lekce)
 2. v pracovním sešitě vypracuj cvičení 1 a 2 na straně 14 – pak vyfoť a pošli foto jako přílohu k textu do chatu v našem týmu ANGLIČTINA – TENTO BOD NEPLATÍ PRO ŽÁKY ÚČASTNÍCÍ SE ONLINE VÝUKY – VYPRACUJEME SPOLEČNĚ
 3. průběžně budu do Teamsů vkládat odkazy na vědomostní kvízy, vypracujete, dole na konci odkliknete a mně už se pak vše zobrazí

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 13 , cvičení 4 – zopakuj slovní zásobu na téma koníčky a pročti si cvičení číslo 3, kde je otázka What´s your hobby? a odpověď My hobby is ……..

Sledujte MS Office 365, v aplikaci Teams máte už své vlastní „týmy“, které odpovídají našim skupinám na AJ. Během příštího týdne si zkusíme online schůzku, kde si procvičíme vůbec spojení jako takové a pak otázku a odpověď viz výše a společně vypracujeme cvičení v pracovním sešitě – strana 12/1 – mějte proto k dispozici na online schůzku učebnici, pracovní sešit a obyčejnou tužku

V případě zájmu si procvičte anglické pokyny v aplikaci Drill and Skill ZDE

Pracovní sešit strana 12, cvičení 2. Doplnit názvy koníčků – k ruce si děti mohou vzít učebnici, lekce 4 (cvičení 2 na straně 12, cvičení 4 na straně 13).