Učebnice strana 24 + 25 – 9. lekce – slovní zásoba jídlo, pití + gramatika – sloveso like (=mít rád) v otázce a krátké odpovědi – Do you like cheese? Yes, I do. / No, I don´t.

DÚ:

  1. zapsat slovíčka z 9. lekce (25/5)
  2. pracovní sešit strana 24, cvičení 1 – doplň chybějící samohlásky , obrázky nakreslit můžeš, ale nemusíš – úkol pošli jako obvykle – PLATÍ PRO VŠECHNY

Během týdne opět přidám kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 22 + 23 – 8. lekce – slovní zásoba na téma jídlo a pití + gramatika – sloveso LIKE = mít rád ve tvarech I like… / I don´t like…

DÚ:

  1. zapsat slovíčka z 8. lekce (23/6) do slovníčku VOCABULARY – procvičovat
  2. pracovní sešit strana 22, cvičení 2 – vyškrtej: FRUIT = ovoce, VEGETABLES = zelenina, OTHER FOOD = ostatní jídlo a DRINKS = nápoje – s tímto cvičením ti pomůže cvičení 1 nahoře 🙂 – úkol vypracuj a pošli jako obvykle – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Během týdne přidám kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 16 + 17 – 6. lekce – slovní zásoba na téma sporty a hudební nástroje + gramatika – sloveso CAN „umět“ v otázce a krátké odpovědi

DÚ:

  1. zapsat slovíčka do VOCABULARY ( učebnice strana 17/7, nezapomeň nadepsat číslo lekce) – slovíčka procvičuj
  2. pracovní sešit strana 18, cvičení 2 – Crossword – vypracuj křížovku podle obrázků, tajenku vybarvi svou „favourite colour“, vyfoť a pošli do chatu v Teamsech – PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY

Další cvičení v učebnici a pracovním sešitě vypracujeme společně online

Během týdne zadám do Teamsů kvíz k procvičování

——————————————————————————————————————-

Učebnice strana 14 +15 – 5. lekce – slovesa popisující schopnosti, pročti si cvičení číslo 1 a 2 – ve druhém cvičení máme nové sloveso CAN = umět a CAN´T = neumět. S tímto novým slovesem a se slovní zásobou 5. lekce tvoříme věty v kladném i záporném tvaru. Podívej se na odkaz ZDE, máš tam i výslovnost

Za domácí úkol:

  1. do slovníčku VOCABULARY zapiš slovíčka ze cvičení 6 v učebnici (nezapomeň na správný nadpis 5. Lekce)
  2. v pracovním sešitě vypracuj cvičení 1 a 2 na straně 14 – pak vyfoť a pošli foto jako přílohu k textu do chatu v našem týmu ANGLIČTINA – TENTO BOD NEPLATÍ PRO ŽÁKY ÚČASTNÍCÍ SE ONLINE VÝUKY – VYPRACUJEME SPOLEČNĚ
  3. průběžně budu do Teamsů vkládat odkazy na vědomostní kvízy, vypracujete, dole na konci odkliknete a mně už se pak vše zobrazí

——————————————————————————————————————–

Učebnice strana 13 , cvičení 4 – zopakuj slovní zásobu na téma koníčky a pročti si cvičení číslo 3, kde je otázka What´s your hobby? a odpověď My hobby is ……..

Sledujte MS Office 365, v aplikaci Teams máte už své vlastní „týmy“, které odpovídají našim skupinám na AJ. Během příštího týdne si zkusíme online schůzku, kde si procvičíme vůbec spojení jako takové a pak otázku a odpověď viz výše a společně vypracujeme cvičení v pracovním sešitě – strana 12/1 – mějte proto k dispozici na online schůzku učebnici, pracovní sešit a obyčejnou tužku

V případě zájmu si procvičte anglické pokyny v aplikaci Drill and Skill ZDE

Pracovní sešit strana 12, cvičení 2. Doplnit názvy koníčků – k ruce si děti mohou vzít učebnici, lekce 4 (cvičení 2 na straně 12, cvičení 4 na straně 13).