Tíhová síla a těžiště

 • v učebnici si můžete tuto látku přečíst na stranách 42 – 44
 • lépe však látku určitě pochopíte z následujících videí:
   1. Odstředivá síla
   2. Tíhová síla
   3. Těžiště tělesa
 • do sešitu si zapište poznatky z videí:
   •  z videa číslo 2 shrnutí v čase 14:04 – 14:52
   • z videa číslo 3 shrnutí v čase 26:45 – 27:51 (obrázky si kreslit nemusíte, pokud je v sešitě chcete mít pro lepší pochopení, nakreslete si je)
 • můžete si vyzkoušet určit těžiště u plochého tělesa
 • návod najdete v učebnici na straně 44 u ikonky domečku
 • pokud pokus uděláte a pošlete mi video nebo fotodokumentaci z pokusu, můžete dostat jedničku

 

Zadání projektu „Skládání rovnoběžných sil“

 • vymyslete vlastní příběh, ve kterém využijete skládání rovnoběžných sil
 • jako příklad uvádím pohádku „O velké řepě“ (dědeček řepu nemohl sám vytáhnout, proto si postupně zval pomocníky, až společně řepu vytáhli – skládali síly)
 • vy si vymyslete vlastní příběh, fantazii se meze nekladou…
 • projekt bude zpracovaný „v papírové podobě“ – můžete ho  zpracovat na čtvrtku, karton, balící papír, atd. – formát minimálně velikosti A3 (velká čtvrtka)
 • projekt nebude zpracovaný na počítači např. formou prezentace
 • projekt musí obsahovat:
   1. název příběhu
   2. příběh (napiš celý svůj příběh o skládání rovnoběžných sil)
   3. grafické znázornění skládání sil (pomocí orientovaných úseček)
   4. výpočet celkové síly (F1 – 100 N; F2 = 300 N; F3 = 500 N; F = F1 + F2 + F3; dosadit a vypočítat
   5. ilustrace (svůj příběh doplň vhodnými obrázky)
 • termín odevzdání: nejpozději 26. 2. 2021
 • projekt mi odevzdáte ve škole „v papírové podobě“
 • vypracování je povinné, pokud projekt neodevzdáte, dostanete za něj nedostatečnou

Skládání různoběžných sil

 • přečtěte si v učebnici strany 40 – 42
 • pro lepší pochopení přikládám video, ve  kterém je vysvětleno, jak se tyto síly skládají
 • do sešitu si zapište shrnutí na konci vide (čas 23:57 – 24:15)

Skládání rovnoběžných sil

 • tuto látku si pročtěte v učebnici na straně 38 – 40
 • přikládám také prezentaci s výkladem, příklady k procvičení a zápisem do sešitu (poslední snímek)
 • přikládám také video, které vám pomůže danou problematiku pochopit – jako zápis do sešitu můžete použít i shrnutí na konci videa 

Pohyb těles a síla

 • na začátek nového roku začneme opakováním
 • než se pustíme do další látky zopakujeme si vše, co už známe o pohybu těles a síle
 • pomocí sešitu si sami zopakujte vše o pohybu těles a síle
 • máte otevřená drill na převody jednotek, je povinný, dostanete z něj známku

Síla

 • opakujte si vše, co už známe o síle
 • na procvičení převodů jednotek vám otevírám drill
 • drill je povinný, dostanete z něj známku, nezapomeňte ho udělat

Síla a gravitační síla

 • tento týden si zopakujeme, co už víme o síle
 • na zopakování přikládám pracovní list
 • pracovní list si nemusíte tisknout, můžete vpisovat přímo do něj nebo odpovědi pište do cvičného sešitu (neopisujte otázky, pište pouze odpovědi)
 • vypracování je povinné, pracovní list mi odevzdáte  dostanete za něj známku
 • pokud jste odpovědi vpisovali do dokumentu, dokument mi pošlete
 • pokud pracujete do sešitu, odevzdáte mi ve škole
 • termín odevzdání nejpozději 10. 12. do 9:00 

Vzájemné působení těles

 • tuto kapitolu si pročtěte v učebnici na straně 34 – 35
 • spoustu věcí známe již  loňska, takže si je zopakujte
 • výklad můžete shlédnout také ve videu 
 • závěrem videa jsou dvě shrnutí – obě si zapište do sešitu
 • do cvičného sešitu zpracujte otázky na straně 35 v učebnici
 • pokud mi své odpovědi pošlete a budete je mít správně, získáte za ně plusko

Pohyb těles – shrnutí

 • tento týden si zopakujte vše, co jsme se naučili o pohybu těles
 • v učebnici je tato kapitola na stránkách 8 – 32
 • máte otevřené dva drilly – jeden bude na procvičování, druhý máte na známky
 • dril „Výpočet rychlosti, dráhy a času“ – dobrovolný, na procvičení, známku z tohoto drillu zapíšu pouze tomu, kdo ji bude chtít
 • drill „Určování dráhy z grafů“ – je povinný, z tohoto drillu dostanete známku všichni
 • řešení pracovního listu z minulého týdne – zkontrolujte si a za každé správně vyřešené cvičení si zapište plusko

Grafy pohybu

 • v učebnici si přečtěte strany 22 – 25
 • do sešitu si zapište modrou tabulku na straně 25
 • do cvičného sešitu si zkuste narýsovat graf podle cvičení 2 na straně 25
 • přikládám pracovní list, ve kterém si vyzkoušejte čtení z grafu a zapisování údajů do grafu
 • pracovní list mi nemusíte odevzdávat, v pátek vám sem vložím řešení a vy si sami zkontrolujete své řešení
 • pokud budete mít správně vyřešeno, za každé správně vyřešené cvičení si můžete napsat +
 • pracovní list berte jako přípravu na drill, který vám otevřu v dalším týdnu a bude na známku
 • v tomto týdnu vám otevírám drill na výpočet rychlosti, dráhy a času
 • drill je povinný, dostanete z něj známku (váha 7)
 • nezapomeňte, že drill můžete dělat kolikrát chcete, započítávám vám pouze tři nejlepší známky
 • výpočty si dělejte do cvičného sešitu

Dráha rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu

 • tento týden se budeme zabývat výpočtem dráhy 
 • přikládám video, ve kterém je výklad této kapitoly
 • do sešitu si zapište vzorce a vzorový příklad
 • vždy, když jste ve videu vyzváni, stopněte si video a zkuste si příklady vypočítat sami, poté si je z videa teprve zkontrolujte
 • v tomto pracovním listu naleznete další příklady, které si můžete zkusit vypočítat
 • hodinu vám naplánuji přes skupinu v Teams, sledujte ji
 • 1. stranu tohoto pracovního listu vypracujete povinně a pošlete mi ji – pracovní list budu známkovat
 • termín odevzdání – nejpozději 8. 11. 2020
 • pracovní list si nemusíte tisknout, odpovědi pište do cvičného sešitu a poté stránku vyfoťte
 • pokud si s některými příklady z druhé strany nebudete vědět rady, vypočítáme si je společně, až budeme mít videohodinu

Rychlost

 • minulý týden jsem vám zadala pracovní list, přikládám řešení, zkontrolujte si, zda jste pracovní list zvládli správně: řešení
 • zde přikládám prezentaci, kterou jsme spolu začali ve škole
 • můžete si ji znovu projít
 • do sešitu si dopište druhy pohybu, které jsme nedodělali (předposlední snímek)
 • v tomto týdnu se zaměříme na výpočet rychlosti
 • jako výklad vám poslouží následující video: Výpočet rychlosti
 • video si vždy, když jste vyzváni, stopněte a zkuste si příklad nejdříve vypočítat sami do cvičného sešitu, pak si ho zkontrolujte podle videa

Pohyb a klid těles

 • níže přikládám pracovní list „Klid a pohyb těles“
 • pracovní list si nemusíte tisknout, můžete odpovídat pouze na otázky
 • pokud si pracovní list netisknete, odpovědi pište zezadu do sešitu nebo do cvičného sešitu, můžete vpisovat i přímo do dokumentu, který si stáhnete do počítače
 • drill – máte otevřený drill na převody jednotek, je povinný, dostanete z něj známku