Český jazyk, Mgr. Nesměráková, 22. 2. – 26. 2. 2021

Pondělí 22. 2.Učivo: Souhrnné opakování a procvičování větné stavby, základních větných členůUčebnice Alter: Str. 60/38 – online; 62/44 – onlinePracovní sešit str. 7/23; 8/26 Úterý 23. 2. Učivo: Věta jednoduchá, souvětíUděláme online: Učebnice ALTER str. 126, učebnice Nová škola 135PS: 61/38 Středa 24. 2. Učivo: Věta jednoduchá, souvětíUčebnice Nová škola 135/3 a) – ústně; 136/4 […]