Pondělí 22. 2.
Učivo: Obvod geometrických útvarů, Římské číslice
Učebnice M 1. díl: 46-47 – budeme pracovat online
Početníček str. 45/1, 2 – poslat přes TEAMS (Termín: 22. 2. 15:00 hodin!)

Úterý 23. 2.
Učivo: Geometrie
Učebnice M 1. díl: str. 56 – online
Početníček str. 41/1

Středa 24. 2.
Učivo: Rovnice – online
Učebnice M 1. díl: Str. 16/3, 33/8 – obojí online

čtvrtek 25. 2.
Učivo: Rovnice, slovní úlohy
M 1. díl: 21/5, 6, 7 – online
Početníček str. 15/1

Pátek 26. 2.
Učivo: Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu
Učebnice M 2. díl: str. 8, str. 13 – online
_____________________________________________________________________
Pondělí 15. 2.
Učivo: Desetinná čísla, procvičování + zaokrouhlování – výklad online
Uč. M 2. díl: Str. 52/1,2 – online; 52/4 – sčítání a odčítání – online

Úterý 16. 2.
Učivo: Zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání des. čísel
Učebnice M 2. díl: Str. 53/9 – cvičný sešit; 53/15 – online

Středa 17. 2.
Učivo: Desetinná čísla – procvičování probraného učiva
Učebnice M 2. díl: Str. 55/3 – online, 55/5 – do cvičného sešitu – poslat ke kontrole do 14:00 hodin; 55/6 online

Čtvrtek 18. 2.
Učivo: Desetinná čísla – procvičování; jednotky délky
M 2. díl: 56/1, 2 – online; 56/4 – do cvičného sešitu
M 1. díl: 19 – zopakovat základní jednotky délky a jejich převody
Video
Video 2
Učebnice M 2. díl: Str. 56/7 – online (do cvičného sešitu si připravte tabulku a opište si z učebnice zadání v tabulce, doplníme společně online)

Pátek 19. 2.
Učivo: Obvody obrazců, jednotky délky
M 1. díl: 34/připomenout si vzorečky pro obvod čtverce, trojúhelníku a obdélníku.
M 1. díl: 34/cv. 1, 4, 6 – online
Početníček: Str. 50/1
_____________________________________________________________________________
Pondělí 8. 2.
ONLINE: 9:25
Učivo: Sčítání desetinných čísel – procvičování
Učebnice M 2. díl: Str. 49/6 – zapsat čísla správně pod sebe (pozor na řády, aby seděly pod sebou jednotky, desítky, stovky, desetiny, setiny, tisíciny…) a vypočítat.
Učebnice M 2. díl: Str. 49/10 – přerýsovat do cvičného sešitu tabulku a doplnit
str. 49/8 – odpovědi na otázky a), b) a jejich odůvodnění poslat přes TEAMS (do středy 10. 2. do 15 hodin)

Úterý 9. 2.
ONLINE: 10:25
Učivo: Pamětné odčítání desetinných čísel – probereme online
Video
Učebnice M 2. díl: Str. 50/horní růžový rámeček přečíst
Učebnice M 2. díl: Str. 50/2, 3 – cvičný sešit

Středa 10. 2.
ONLINE: 9:25
Učivo: Písemné odčítání desetinných čísel
M 2. díl: str. 50/ spodní růžový rámeček
Uč. M 2. díl: str. 50/5 – cvičný sešit
Početníček: 32/1, 2

Čtvrtek 11. 2.
ONLINE: 12:25
Učivo: Procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel
M 2. díl: 49/11, 51/6, 8 -cvičný sešit

Pátek 12. 2.
Učivo: Procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel
Uč. M 2. díl: 51/11, 12, 13 – cvičný sešit
Dobrovolný matematický úkol: M 2. díl: Str. 60/4 – kdo pošle správné řešení do TEAMS do neděle 14. 2. dostane odměnu 🙂
________________________________________________________________
Pondělí 1. 2.
Online: 9:25
Učivo: Procvičování počítání s velkými čísly.
Učebnice Matematika 2. díl: Str. 35/12 – do cvičného sešitu. Podtrhávejte podle pravítka!
M 2. díl: Str. 45/17, 57/2 – obojí cvičný sešit
Učebnice Matematika 1. díl: Str. 61/6 – vyfotit a poslat do 16:00 hodin přes Teams – dobrovolné, pokud bude správně, bude odměna 🙂

Úterý 2. 2.
Online: 10:25
Učivo: Sčítání desetinných čísel
Podívejte se na video
Učebnice M 2. díl str. 48/1 – probereme online + růžový rámeček
Učebnice M 2. díl str. 48/2 – online – připravte si školní sešit a barevné tužky (propisky, pera, gelovky…, ne FIX!!!)

Středa 3. 2.
Online: 9:25
Učivo: Sčítání desetinných čísel
Učebnice M 2. díl: Str. 48/3 – do cvičného sešitu
Str. 48 – růžový rámeček – probereme online
Str. 48/5 – cvičný sešit

Čtvrtek 4. 2.
Online: 12:25
Učivo: Písemné sčítání desetinných čísel
Početníček str. 31/1, 2, 3

Pátek 5. 2.
Učivo: Geometrie – čtverec, obdélník, úhlopříčky, geometrické tvary
Učebnice Matematika 1. díl: str. 22/růžový rámeček – přečíst
Učebnice M 1. díl: str. 23 žlutý a růžový rámeček
Početníček str. 37/1, 39/1
__________________________________________________________________________
Pondělí 25. 1.
Online: 11:00
Učivo: Porovnávání desetinných čísel
Výukové video zde
Učebnice M 2. díl: Str. 42/cv. 1 – ústně online
Učebnice M 2. díl: Růžový rámeček + zelený rámeček – vše probereme online

Úterý 26. 1.
Online: 12:00
Učebnice M 2. díl: Str. 42/3 – do cvičného sešitu (Kontrola při online hodině ve středu).
Početníček str. 30/ cv. 1

Středa 27. 1.
Online: 10:00
Učivo: Porovnávání desetinných čísel
Učebnice M 2. díl – str. 44/cv. 5 – do cvičného sešitu
Početníček str. 30/2
Procvičování písemného dělení
Učebnice M 2. díl, str. 41/14 – do cvičného sešitu včetně zkoušek

Čtvrtek 28. 1.
Online: 12:00
Učivo: Procvičování zlomků
Učebnice M 2. díl: Str. 43/cv. 13 do cvičného sešitu
Učebnice M 2. díl: Str. 43/cv. 14 (společně online), cv. 15 – samostatně do cvičného sešitu

Pátek 29. 1.
POLOLETNÍ PRÁZDNINY 🙂
Užijte si den volna a odpočiňte si.

____________________________________________________________________________

Pondělí 18. 1.
Online: 11:00
Učivo: Desetinná čísla, desetinné zlomky
Učebnice M 2. díl, str. 34/cv. 5 – do cvičného sešitu – kontrola při online hodině (v úterý).
Učebnice M 2. díl, str. 35/8,9 – do cvičného sešitu

Úterý 19. 1.
Online: 12:00
Učivo: Desetinná čísla – orientace na číselné ose
Pusťte si video
Početníček str. 29/3
Učebnice M 2. díl, strana 36/3 – čtěte nahlas desetinná čísla a ukazujte si na číselné ose (viz. příloha).
Učebnice M 2. díl, strana 36/4,5 – cvičení 4 do Matematiky školní – přerýsovat číselnou osu (dle pravítka!!!) a doplnit dle zadání. Cvičení 5 do cvičného sešitu – napsat pouze odpovědi:
A=
B=
C=
atd.

Středa 20. 1.
Online 10:00
Učivo: Desetinná čísla – číselné řady
Pusťte si video
Učebnice M 2. díl, strana 36/6 a, b – do školního sešitu (POZOR NA ÚPRAVU!!!!)
Pod cvičením 6 si prohlédnout číselnou osu a přečíst si výklad v učebnici.

Čtvrtek 21. 1.
Online: 12:00
Učivo: Desetinná čísla
Učebnice M 2. díl, strana 37 – růžový rámeček – přepsat vzorně, krasopisně do M školní. Příklady napsat barevně!!!

Pátek 22. 1.
Učebnice M 2. díl, str. 37/cv. 7 – do cvičného sešitu
Učebnice M 2. dil, str. 58/1, 2 – cvičný sešit.
Zahrajte si libovolnou hru proti Matýskovi případně proti kamarádovi a pošlete mi fotku, z konce hry – kde je vidět, kdo vyhrál.
_____________________________________________________________________________


Pondělí 11. 1.
Online: 11:00
Učivo: Desetinná čísla: Do školního sešitu matematiky si opište následující dokument. Dejte si opravdu záležet na úpravě!!!!!

Úterý 12. 1.
Online: 12:00
Učivo: Desetinná čísla: Učebnice M – 2. díl, strana 32 a 33/cv. 3, 4 – přečti desetinná čísla, do cvičného sešitu přepiš a napiš, jak se desetinná čísla čtou.

Středa 13. 1.
Online: 9:30
Učivo: Desetinná čísla: Početníček str. 29/cv. 1; Učebnice M 2. díl str. 33/cv. 5 – do cvičného sešitu.
Dobrovolný úkol: M 2. díl – str. 33/cv. 8 – uveďte alespoň další tři příklady, kde se setkáváme s desetinnými čísly a napište mi je do zprávy přes TEAMS.

Čtvrtek 14. 1.
Online: 12:00
Učivo: Učebnice M 2. díl – str. 34/cv. 1 – požádejte rodiče, aby vám nadiktovali čísla a zapište je podle diktátu, poté si zkontrolujte dle učebnice (POCTIVĚ!!!).
Učebnice M 2. díl – str. 34/cv. 2 – do cvičného sešitu přepsat včetně tabulky (překreslit, použijte pravítka).

Pátek 15. 1.
Učebnice M 2. díl – str. 34/cv. 3 a) i b) – přepsat do cvičného sešitu a barevně vyznačit dle zadání.
Učebnice M 2. díl – str. 34 – přečíst spodní růžový rámeček (pod cv. 3). + žlutý rámeček. a do cvičného sešitu vypracovat cv. 4 – poslat vyfocené přes teams.
Vypracujte kvíz

Výuková videa:
Desetinná čísla – úvod
Desetinná čísla – čtení, zápis
Desetinná čísla – zápis
Desetinná čísla zápis
Desetinná čísla
Desetinná čísla – desetiny
Desetinná čísla – desetiny 2
Desetinná čísla – setiny
Desetinná čísla – setiny 2
Desetinná čísla – zápis stejného čísla
Desetinná čísla – cvičení + řešení
_________________________________________________________________________
Dobrý den, vzhledem k nastalé situaci a opětovnému návratu k distanční výuce zasílám přehled učiva a online hodin na první lednový týden.

Pondělí 4. 1. 2021
Online hodina: 11:00 – začneme s učivem odčítání zlomků
Učivo: Sčítání (zopakovat) a odčítání zlomků
Početníček str. 26/cv. 4
Procvičování online:

Úterý 5. 1. 2021
Učivo: Odčítání zlomků
Početníček str. 27/cv. 1, 2; str. 28/cv. 3

Středa 6. 1. 2021
Online: 10:00
Učivo: Opakování zlomky – výpočet části z celku
Učebnice 2. díl: str. 5/cv. 7, str. 10/cv. 7 – do cvičného sešitu
Dobrovolný úkol: Učebnice str. 10/cv. 6 – slovní úloha – kdo mi pošle do pátku správné řešení přes zprávu v Teams, dostane jedničku

Čtvrtek 7. 1. 2021
Online: čtvrtek 10:00
Učivo: Opakování – početní operace
Učebnice M 1. díl – str. 52/cv 8 – překreslit tabulky do cvičného sešitu a vypočítat, str. 53/cv. 8 – do cvičného sešitu

Pátek 8. 1. 2021
Učivo: Desetinné zlomky:
Učebnice M 2. díl, str. 32 – růžový rámeček, cv. 1 – vyber desetinné zlomky a přepiš je do cvičného sešitu, vymysli dalších 10 desetinných zlomků a zapiš do cvičného sešitu
______________________________________________________________________________
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se avizovaný návrat do školních lavic nekoná, zasílám vám plán učiva a úkolů na další týden domácího vzdělávání.

Pondělí 23. 11. 2020
Online hodina: 11:00
Učivo: Pokračujeme ve zlomcích.
Učebnice M 1. díl: Str. 48/cv. 1 – zopakujte si zápis a čtení zlomků. Toto cvičení za pomoci kružítek, pravítek a pastelek překreslit a přepsat do školního sešitu přesně dle učebnice. Taktéž modrý rámeček. DBEJTE na vzornou úpravu!!!!!

Úterý 24. 11. 2020
Online hodina: 10:00 účast žádoucí, budeme se učit výpočet části z celku!!!!
Učivo: Zlomky
Učebnice M 1. díl: Str. 48/cv. 2 – do cvičného sešitu
Učebnice M 1. díl: Str. 48/cv. 3 ústně
Učebnice M 1. díl: Str. 49/cv. 6 – ústně (odpověď mi pošlete sms nebo WA zprávou – klidně nahrajte hlasovou zprávu).

Středa 25. 11. 2020
Online 10:00
Učivo: Zlomky
Učebnice M 1. díl: Str. 49/cv. 1 – překreslit do cvičného sešitu, zlomkem zapsat vybarvenou část obrazce (perem) a nevybarvenou část obrazce (tužkou).
Na papír zkoušet diktát zlomků. Rodiče ať vám diktují (například: dvě třetiny, šest pětin …) a vy zapisujte.

Čtvrtek 26. 11. 2020
Učivo: Zlomky – výpočet části z celku
Připomeňte si jak se vypočítává část z celku zde.
Učebnice M 1. díl: Str. 48/cv. 6 – do cvičného sešitu.
Procvičujte online:
Zápis zlomků
Zlomky hravě

Pátek 27. 11. 2020
Zopakujte si písemné násobení a dělení: Učebnice M 1. díl: Str. 49/cv. 7, str. 50/cv. 9 – do cvičného sešitu
Zahrajte si hru proti Matějovi a namáhejte hlavičky a rozvíjejte své matematické myšlení. Napište mi do zprávy, zda se vám podařilo proti Matějovi vyhrát 🙂
Hra

___________________________________________________________________________

Dobrý den, zasílám plán učiva a úkolů na příští týden.

Pondělí 16. 11. 2020
Online: 11:00
Zopakujte si z loňského roku, zkuste si vzpomenout nebo si najít loňské zápisy ohledně zlomků. Případně pro připomenutí využijte videa zde.
Vypracujte: Početníček str. 21 – celá – určení zlomků.
Početníček str. 23/cv. 2

Úterý 17. 11. 2020:
Státní svátek – odpočívejte 🙂

Středa 18. 11. 2020:
Online výuka: 10:00
Učebnice Matematika 1. díl: str. 58/cv. 3, 4, 5 – vše do cvičného sešitu.

Čtvrtek 19. 11. 2020:
Jednotky času: Učebnice Matematika 1.díl: Str. 35/cv. 1, 2, 7

Pátek 20. 11. 2020:
Jednotky délky: Pusťte si video
Učebnice Matematika 1. díl: Str. 19/nastudovat tabulku v horní části, vezměte si k ruce pravítko, krejčovský metr, zednický metr atd…
Uč. str. 19/cv. 4 – tabulku překreslit a doplnit do cvičného sešitu.

_____________________________________________________________________________

Dobrý den,
zasíláme plán učiva a online výuky pro příští týden. Hlídejte si pro jistotu i kalendář na Office 365.

Pondělí 9. 11. 2020
Online výuka: 11:00
Zopakovat zaokrouhlování a porovnávání čísel:
Učebnice str. 4/cv. 5, str. 5/cv.5 – obojí vypracovat do cvičného sešitu

Úterý 10. 11. 2020:
Online výuka: 10:00
Písemné dělení dvouciferným dělitelem:
Učebnice – Matematika 2. díl: Str. 6 – nastudovat si RŮŽOVÝ rámeček.
Vypočítat str. 7/cv. 1 – do cvičného sešitu.

Středa 11. 11. 2020:
Online výuka: 10:00
Matematika učebnice 2. díl: Str. 7/cv. 9 – do cvičného sešitu přepsat, doplnit znaky rovnosti/nerovnosti (<, >, =), vypsat pod sebe výsledky jednotlivých příkladů a zaokrouhlit na desítky a stovky.

Čtvrtek 12. 11. 2020:
Matematika učebnice 1. díl: Str. 57/cv. 4, 5, 6 – slovní úlohy – do cvičného sešitu.

Pátek 13. 11. 2020:
Pro odlehčení trocha logického myšlení a matematických hrátek.
Učebnice Matematika 1. díl: Str. 61/cv. 2,9
Správné výsledky těchto cvičení pošlete na WA (777 964 268) nebo mail (Nesmerakova.Lenka@zschodov.cz).

_________________________________________________________________________

Dobrý den,
zasílám plán učiva matematiky na tento týden.
Budeme stále opakovat a procvičovat písemné dělení jednociferným a dvouciferným číslem.
Online výuka proběhne v pátek:
Skupina paní učitelky Krásové: Pátek 9:00
Skupina paní učitelky Nesměrákové: Pátek 10:00


Pondělí 2. 11. 2020:
Učebnice str. 33/cvičení 1 – do cvičného sešitu
Početníček str. 13/cv. 1

Úterý 3. 11. 2020:
Početníček str. 13/cv. 2
Početníček str. 14/cv. 3, 4

Středa 4. 11. – pátek 6. 11. 2020:
V office 365 si stáhnout pracovní list písemné dělení. Přepsat příklady do cvičného sešitu, spočítat, do PL vyplnit výsledky, do závorky příp. zbytek a poslat mi mailem na: Nesmerakova.Lenka@zschodov.cz do neděle 8. 11. 2020

V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám k dispozici na mailu, telefonu, WA, bakalářích.
Mějte se hezky, opatrujte se.


__________________________________________________________________________

Pondělí 19. 10.
Početníček str. 17/cv. 1 – písemné násobení trojciferným číslem.
Učebnice str. 9/ cv. 9 a) první dva sloupce do cvičného sešitu

Úterý 20. 10.
Učebnice str. 32/cv. 1, 2 – písemné dělení. Připomeňte si principy písemného dělení jednociferným číslem. Obě cvičení vypracujte do cvičného sešitu a proveďte zkoušku.

Středa 21. 10.
Sejdeme se online, odkaz a bližší info pošlu přes bakaláře. Probereme společně dělení dvojciferným číslem. Připravte si cvičné sešity, početníčky a psací potřeby.

Čtvrtek 22. 10.
Početníček str. 20/cv. 2 včetně zkoušky.

Pátek 23. 10.
Str. 33/1 – písemné dělení do cvičného sešitu + zkouška.
Str. 33/4 – nerovnost – do cvičného sešitu.

______________________________________________________________

Dobrý den, níže zasíláme plán učiva matematiky na období od 14. do 16. 10.

Středa 14. 10. 2020
Učebnice – str. 30/cv. 2 (písemné násobení dvouciferným číslem) – do cvičného sešitu

Čtvrtek 15. 10. 2020
Učebnice str. 25/cv. 6 (složené příklady), pouze vypočítat!!! (vzpomeňte si na stupně vítězů 🙂 ) – do cvičného sešitu

Pátek 16. 10. 2020
Učebnice – str. 32/cv. 1 (dělení se zbytkem) – ústně
                    str. 32/2 (písemné dělení) – do cvičného sešitu + zkouška

+ všichni žáci obdrželi pracovní list A4 se čtyřmi slovními úlohami, které budou postupně řešit a odevzdají je po návratu zpět do školy (snad 2. 11.)
Pokud by někdo ztratil PL, zde

Opatrujte se, kdyby nastal jakýkoliv problém, jsme s paní učitelkou Krásovou dostupné na telefonu.