• Od 18.11. 2020 bude předmět Český jazyk práce probíhat prezenčně.

Děkuji Vám za báječnou spolupráci a věřím, že nás dospělé i děti distanční výuka v mnohém posílila, v mnohém poučila a v mnohém obohatila.

Jirků

________________________________

09. – 13.11. 2020

Dobrý den,

zasílám učivo pro prvňáčky na týden 09.11. – 13.11. 2020. Úkoly z předchozího týdne najdete zde též, níže.

Prosím, rozložte školákům učivo tak, aby každý den zvládli nějakou část. Případné videonahrávky (podtržené) zde přibudou nejpozději v pondělí 9.11. 2020.

ŽIVÁ ABECEDA

str. 30 – 33

str. 30

 • cv. květina – tvořte slabiky: „S – Á SÁ“ – nácvik čtení
 • cv. pusinka – čtěte slabiky: S – A SA;
 • cv. kopretina – čteme slabiky (kdo zvládne, čte plynule „sa, ma, MÁ“), kdo ještě potřebuje, rozkládá „S – A SA“)
 • cv. klaun – co vidíte na obrázku? Kde slyšíte hlásku „s“? Vybarvěte.

str. 31

 • cv. sovička – čtěte slabiky na stromech, až se školáci naučí slabiky číst, hledají slabiky, které společně mohou tvořit slovo, ty spojí stejnou pastelkou, různá slova různými barvami;
 • cv. hvězda – čtěte slova rozložená na slabiky, pod slovy si pomáhejte obloučky u jednotlivých slabik;
 • cv. otazník – spojte, zpívejte píseň;

str. 32

 • poznáváme písmeno O, o – co školákům připomíná, jaký má tvar, co jim připomíná psací podoba písma?
 • A, be, ce, de s Michalem
 • Od Andulky po žížalu, písmenko O, čas: 1:14:40
 • cv. budík – jaké věci nás obklopují a začínají na „O“? prohlížíme obrázky, pojmenováváme je, kroužkujeme písmeno „o“ ve slovech;
 • cv. papušek – v textu vyhledáváme O, o – barevně kroužkujeme;
 • cv. květina – čteme písmena;
 • cv. pastelka – rozcvičíme prsty, na papír A5 trénujeme psaní písmene O, různými pastelkami obtahujeme písmeno O (psaní začínáme shora dolů);
 • cv. oslík – kreslíme obrázek, který začíná na „O“;
 • zazpívejte v rámci HV písničku Holka modrooká – píseň nahrajte a odešlete na známku z HV na WA;

str. 33

 • cv. sovička – čteme písmena (pouze hlásky, nikoli velké-malé), slyšíme nějaké slovo? Hledáme slova v textu, vyhledaná slova kroužkujte.
 • hrátky s písmenky – dělejte dětem diktát písmen;
 • DIKTÁT PÍSMEN – doplním nahrávku do pondělí 9.11. 2020; Jak se školáci poprali s diktátem můžete nahrát a zaslat na WA.
 • cv. srdíčko – co je na obrázku? Vytleskejte slabiky, doplňte písmena do rámečků (stejným způsobem jako na str. 29)

PSANÍ

Nezapomeňte, aby se školáci před psaním rozcvičili, především pak prsty a zápěstí. V průběhu týdne by měli procvičovat jemnou motoriku i prostřednictvím vybarvování, kreslení apod.

V PS vyplňujte každý den cca 3 – 4 řádky.

MOJE PRVNÍ PSANÍ

str. 34 – 35

Dbejte na správné sezení u stolu – nohy na zemi, sklon sešitu lehce doleva. Dbejte také na správný sklon písma, štíhlé protažení kliček.

PSANÍ ČÍSLIC

str. 6 – celá strana kromě posledního řádku (dosud neumí číslici 7)

Výuka online:

V úterý 10.11. v 9:00 1. skupina a v 10:00 2. skupina. Budeme společně pracovat a číst v Živé abecedě str. 31, popř. 32. Školáci si připraví PS Živá abeceda, nastříhaná písmenka, penál.

Pro šikulky online:

Vypracované úkoly zasílejte průběžně na WA, nejpozději do pátku 13.11. 2020.

Opatrujte se a buďte zdraví. Jirků

___________________________________________________________

02.11. – 06.11. 2020

ŽIVÁ ABECEDA

str. 26 – 29

str. 26

 • cv. tužka – čtěte slabiky. V místech, kde chybípísmeno, doplňte.

cv. pastelka – popište, co mají děti na sobě. Přečtěte školákům slova. Školáci ve jménech vyhledávají písmena a vybarvují.

 • cv. tenisák – spojujte písmena: velké tiskací + velké psací, apod.

str. 27

 • cv. mašle – pojmenujte obrázky. Rozkládejte slova tleskáním na slabiky. Vyznačte pomocí puntíků a pomlček počet slabik. Puntík – krátká slabika, pomlčka – dlouhá slabika. Př.: pařez * * , králík – – , penál * – .
 • cv. květina – čteme slabiky. Natrénujte čtení slabik, poté natočte, jak školákům čtení jde a zašlete do pátku 6.11. nahrávku na WA, přímo mě, nikoli do skupiny. Děkuji.
 • cv. pastelka – čtěte slabiky, po řádcích, po sloupcích, na přeskáčku. Stejně znějící slabiky vybarvěte stejnou barvou (La, la, LA).
 • cv. sovička – čtěte nahlas písmena na korálech. Slyšíte při čtění nějaká slova? Najdete ta slova na korálech?

str. 28

Poznáváme podoby písmene S, s. Prstem si obtahujeme tvary písmen. Co nám tvar písmen připomíná?

Od andulky po žížalu – písmeno S, čas 1:28;

Abecede s Michalem

 • cv. budík – pojmenujte obrázky, kde ve slovech slyšíme S? Vytleskejte slabiky. Rozložte slova na písmena S – U – D. Zahrajte si hru „Myslím si slovo“. Př. myslím si slovo a je to S – E – Š – I – T (slovo hláskujeme po hláskách a děti hádají, coje to za slovo, podle toho, co slyšely).
 • cv. papoušek – přečtěte školákům báseň. Školáci v textu vyhledávají malá „s“ a velká „S“ – zakroužkují červeně a modře. Školáci se naučí báseň zpaměti. Až budou báseň umět, natočte je, pošlete na WA, soukromě.
 • cv. květina – čtěte písmena.
 • na papír velikosti A5 (malý sešit) předepiště školákům velké tiskací „S“ pře celý papír a ti jej pak budou obtahovat, střídají pastelky.
 • cv. pastelka – několikrát obtáhněte písmeno S, sřídejte pastelky.
 • cv. pastelka – nakreslete obrázky začínající na písmeno S.

str. 29

 • cv. pusinka – popisujte, co vidíte na obrázku. Co je nahoře, dole, vlevo, vpravo. Co na obrázku začíná písmenem „S“?
 • cv. pastelka – obtáhněte pouze polovinu listu tak, aby vytvořil psací podobu písmene „s“.
 • cv. srdíčko – hrajte si s písmeny ze zásobníku. Nejdříve diktát zkuste písmen. Poté podle obrázků ve cvičení položte do okének písmeno S, kam patří. Vytleskejte slabiky.
 • cv. tužka – obtahujte tvary písmene S, s.
 • DIKTÁT PÍSMENEK

Před každým psaním se vždy pořádně rozcvičte, uvolněte ramena, paže, zápěstí, prsty – školáci ví, jak. Nezapomeňte na básničku pro správný úchop tužky. Každý den napište cca 4 řádky.

MOJE PRVNÍ PSANÍ

str. 30 – 33

________________________________________________________________________

ŽIVÁ ABECEDA

str. 23

 • cv. pusinka – vyprávějte si o dopravních prostředcích, poté o obrázku v ŽA a zapojte zde orientaci první, poslední…
 • cv. červená pastelka – najdete stejná slova? Vybarvěte je stejnou barvou. Pokuste se je přečíst. Vyhledejte ve slovech známá písmena, známé slab
 • cv. hvězdička – snažte se přečíst věty zakončené obrázky – počet věcí ve větách spojte s číslicí na konci řádků; VIDEO zde.
 • cv. srdíčko – společně pojmenujte, co vidíte na obrázcích. Nechte školáky přiřadit do rámečků písmenko z desek, které slyší na začátku slova. Společně pak zkontrolujte. Za správně dosažené písmenko pochvalte a napište jej tužkou do rámečku. Slova si můžete vytleskat po slabikách, vyhláskovat.
 • cv. sova – podle prvního písmenka spojte osobu – dárek – dopis.

str. 24

 • cv. papoušek – vemte si pastelky – červenou a modrou – a zakroužkujte „e“ modře, „E“ červeně. Básničku si přečtěte, najdete tam i jiná známá písmenka? Najdete tam i nějaké známé slabiky?
 • cv. budík – pojmenujte obrázky, vyhledejte a barevně zakroužkujte „e“ a „E“.
 • cv. oranžová pastelka – vybarvěte e, E;
 • vemte si papír A5 a přes celý papír si nacvičte psaní písmene E – vizte obrázek níže;
 • cv. modrá pastelka – několikrát obtáhněte toto písmenko tak, jak se má posupovat (shora dolů, pak shora tři vodorovné čáry). Střídejte barvičky.
 • cv. červená pastelka – znáte nějaké jiné věci, které začínají na „E“? Nakreslete obrázky.
 • cv. zelená pastelka – vybarvěte.

str. 25

HRA: Připravte si na stůl nastříhaná písmenka, která už znáte (M, L, A). Mamka s taťkou školákům diktují, ti skládají písmenka do řádků vedle sebe podle diktátu. (Dejte pozor, aby školáci skládali zleva doprava – průprava pro čtení).

 • cv. srdíčko – vyndejte známá písmenka. Podle obrázku jmenujte slova, která patří do rámečků. Kolik obsahují písmen? Kolik obsahují slabik? Vytleskejte. Dosaďte jen známá písmenka do okének tam, kam patří. Ostatní okénka zůstanou prázdná. Jaká písmenka jste použili? Jaké písmenko tam tentokrát není?
 • cv. pusinka – nejdříve skládejte z nastříhaných písmenek slabiky (spojujte písmenka do slabik L + E….vyslovíme LE, M + E…..vyslovíme nahlas ME). Čtěte ve cvičení slabiky ve sloupcích. Pravidelně se k tomuto cvičení vracejte ve volných chvílích a trénujte čtení (stačí 5-10 min/denně).
 • cv. květina – čtěte slova po sloupcích: MÁ, MÁ-ME (Co to znamená? Když spojíme tyto dvě slabiky, vznikne nám slovo – LÁME. Vymyslete větu, kde se může objevit slovo LÁME….apod.)
 • cv. sova – ukazujte a čtěte ukrytá písmena.
 • cv. tužka – rozcvičte si ruce, chytněte správně tužku a obtáhněte písmena.

Před každým psaním se vždy pořádně rozcvičte, uvolněte ramena, paže, zápěstí, prsty – školáci ví, jak. Nezapomeňte na básničku pro správný úchop tužky. Každý den napište cca 3 řádky.

PSANÍ ČÍSLIC (z druhé strany pracovního sešitu Moje první psaní)

str. 5 – psaní číslice 5, VIDEO zde (nepište poslední 2 řádky, ještě neumíme 7)

MOJE PRVNÍ PSANÍ

str. 28 – 29

 • nácvik horní kličky – „snažíme se, aby nebyla tlustá jako bambule, ale štíhlá jako vlaštovka“

______________________________________________________________________________

13.10. – 16.10. 2020

Nechte školáky udělat si něco málo z úkolů každý den. Je důležité, aby úkoly vypracovávali postupně, každý den část.

ŽIVÁ ABECEDA

str. 21

 • cv. srdíčko – doplňujte písmenka do slov, které jsou na obrázcích ze zásobníku písmen tam, kde je školáci slyší. Poté tužkou vepište, kde školáci slyší M, L nebo A.
 • cv. tužka – Pište M, m;

str. 22

 • cv. květinka – čtěte písmena v lampionech, zdůrazňujte „velké tiskací, malé tiskací“;
 • cv. tužka – vybarvěte písmena – „L“ červeně, „l“ modře. Dejte dětem jména a tvořte věty o nich. (př. Lenka mána sobě červené bačkory….)
 • cv. červená pastelka – stejnou byrvou vybrvěte velká tiskací písmena a jinou barvou malá tiskací písmena.
 • cv. zelená pastelka – dokreslete list, vybarvěte.

MOJE PRVNÍ PSANÍ

Před každým psaním by se měli školáci pořádně rozcvičit – od ramen až po prsty. Básničky a říkadla znají. Nepište vše najendou, každý den část.

str. 25 – 27