03. 04. 2020

Domácí úkoly 14. -17....

03. 04. 2020

Zadání práce 14. - 17. dubna...

03. 04. 2020

Zadání domácí práce 14. -...

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis do 1. ročníku proběhne bez účasti dětí. Splníme tak formální část zápisu a motivační (seznámení dětí s prostředím školy) uskutečníme až po zrušení uzavření škol. Co mám tedy jako zákonný zástupce budoucího prvňáčka udělat?

 1. Vyplnit zodpovědně materiály, které jsem dostal s pozvánkou k zápisu (souhlasy zákonných zástupců a zápisový lístek). V kanceláři školy (každé pondělí nebo čtvrtek v době od 8:00 do 12:00) si vyzvednout žádosti (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky (pokud o něm uvažuji nebo byl mému dítěti doporučen) a žádost o přijetí do školní družiny (pokud mám zájem, aby mé dítě do ŠD chodilo). Tyto žádosti je možné si stáhnout elektronicky na našich webových stránkách – www.zschodov.cz/pro rodiče/ formuláře ke stažení.

 2. Vyplněné materiály doručit škole v době od 14.4. 2020 do 20.4. 2020.

 3. poštou na adresu ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov

 4. elektronicky na email iva.sipova@seznam.cz s elektronickým podpisem nebo scan materiálů s podpisem (není možné zaslat jen prostý email)

 5. datovou schránkou s elektronickým podpisem. ID datové schránky: hpmmkaw

 6. vhozením materiálů v obálce do schránky u hlavního vchodu do školy

 7. Zápis nebo žádost o odklad školní docházky bude možné vyřídit také osobně, bez přítomnosti dětí, a to 27.4. 2020 v době od 13:00 do 16:30. Bude zajištěn dostatečný rozptyl návštěvníků.

 8. Do 15.5. 2020 budou telefonicky vyrozuměni případní nepřijatí uchazeči a budou vyzváni k převzetí Rozhodnutí o nepřijetí. Pokud Vás nikdo do tohoto termínu nebude kontaktovat, pak bylo Vaše dítě ke vzdělávání na naší škole přijato. ŽÁDÁME O UVEDENÍ FUNKČNÍHO TELEFONNÍHO ČÍSLA NA ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

 9. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte k žádosti o odklad přiložit vyjádření školského poradenského pracoviště a ošetřujícího lékaře. Tyto dokumenty je potřeba doručit do školy ve stejném termínu, který je uveden v bodě 2 nebo 3. Nejpozdější termín k vyřízení odkladů ředitelem školy je 30.5. 2020. Kontaktujte proto co nejdříve PPP Karlovy Vary nebo Sokolov.UVEĎTE NA ŽÁDOSTI O ODKLAD FUNKČNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO, ABYCHOM VÁS MOHLI VYZVAT K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

Shrnutí – Jaké materiály pošlu poštou, emailem, datovou schránkou nebo přinesu osobně?

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 2. Souhlasy zákonných zástupců

 3. Zápisový lístek

  ____________________

 4. Žádost o přijetí do školní družiny (pokud mám zájem, aby mé dítě ŠD navštěvovalo)

  ____________________

 5. Žádost o odklad povinné školní docházky (pokud o něj žádám, nebo byl –li mi doporučen)

 6. Doporučení ošetřujícího lékaře

 7. Doporučení školského poradenského pracoviště