21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis do 1. ročníku proběhne bez účasti dětí. Splníme tak formální část zápisu a motivační (seznámení dětí s prostředím školy) uskutečníme až po zrušení uzavření škol. Co mám tedy jako zákonný zástupce budoucího prvňáčka udělat?

 1. Vyplnit zodpovědně materiály, které jsem dostal s pozvánkou k zápisu (souhlasy zákonných zástupců a zápisový lístek). V kanceláři školy (každé pondělí nebo čtvrtek v době od 8:00 do 12:00) si vyzvednout žádosti (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky (pokud o něm uvažuji nebo byl mému dítěti doporučen) a žádost o přijetí do školní družiny (pokud mám zájem, aby mé dítě do ŠD chodilo). Tyto žádosti je možné si stáhnout elektronicky na našich webových stránkách – www.zschodov.cz/pro rodiče/ formuláře ke stažení.

 2. Vyplněné materiály doručit škole v době od 14.4. 2020 do 20.4. 2020.

 3. poštou na adresu ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov

 4. elektronicky na email iva.sipova@seznam.cz s elektronickým podpisem nebo scan materiálů s podpisem (není možné zaslat jen prostý email)

 5. datovou schránkou s elektronickým podpisem. ID datové schránky: hpmmkaw

 6. vhozením materiálů v obálce do schránky u hlavního vchodu do školy

 7. Zápis nebo žádost o odklad školní docházky bude možné vyřídit také osobně, bez přítomnosti dětí, a to 27.4. 2020 v době od 13:00 do 16:30. Bude zajištěn dostatečný rozptyl návštěvníků.

 8. Do 15.5. 2020 budou telefonicky vyrozuměni případní nepřijatí uchazeči a budou vyzváni k převzetí Rozhodnutí o nepřijetí. Pokud Vás nikdo do tohoto termínu nebude kontaktovat, pak bylo Vaše dítě ke vzdělávání na naší škole přijato. ŽÁDÁME O UVEDENÍ FUNKČNÍHO TELEFONNÍHO ČÍSLA NA ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

 9. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte k žádosti o odklad přiložit vyjádření školského poradenského pracoviště a ošetřujícího lékaře. Tyto dokumenty je potřeba doručit do školy ve stejném termínu, který je uveden v bodě 2 nebo 3. Nejpozdější termín k vyřízení odkladů ředitelem školy je 30.5. 2020. Kontaktujte proto co nejdříve PPP Karlovy Vary nebo Sokolov.UVEĎTE NA ŽÁDOSTI O ODKLAD FUNKČNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO, ABYCHOM VÁS MOHLI VYZVAT K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

Shrnutí – Jaké materiály pošlu poštou, emailem, datovou schránkou nebo přinesu osobně?

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 2. Souhlasy zákonných zástupců

 3. Zápisový lístek

  ____________________

 4. Žádost o přijetí do školní družiny (pokud mám zájem, aby mé dítě ŠD navštěvovalo)

  ____________________

 5. Žádost o odklad povinné školní docházky (pokud o něj žádám, nebo byl –li mi doporučen)

 6. Doporučení ošetřujícího lékaře

 7. Doporučení školského poradenského pracoviště