Zápis do 1. tříd na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníku se koná v budově I. stupně ve Smetanově ulici 738 (přístavba) , Chodov v úterý dne 2. dubna 2019 – od 13.00 hod. do 18.00 hod.

Ve dnech 28. a 29.3.2019  od 7.30 – 12.00  a od 13.00 – 14.30 hodin proběhne tzv. předzápis.

Zákonný zástupce si v těchto 2 dnech na telefonu 352 352 192 rezervuje čas, kdy se s dítětem 2.4.2019 dostaví k zápisu.

Kvůli hladkému průběhu zápisu prosíme o dodržení rezervovaných časů.

V případě, že je Vaše dítě již po odkladu školní docházky, není nutné, aby absolvovalo zápis. Je však nutné, aby se dostavil alespoň jeden zákonný zástupce k vyřízení potřebných formalit a aby odevzdal vyplněné formuláře, které najdete v obálce.

 

S sebou si přineste: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, vyplněný zápisový lístek, plnou moc, vyplněný souhlas zákonných zástupců.

 

Veškeré informace o zápisu do 1. ročníku naleznete ke stažení ZDE

 

Podle § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (tzv. „spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí jinou než spádovou školu. Toto ustanovení dává zákonným zástupcům možnost vybrat pro své dítě školu dle vlastního uvážení. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

         Důležité dokumenty:

                                                            Směrnice k přijímání žáků do 1. ročníku

                                                            Vyhláška města o spádových obvodech ZŠ 

                                                            Vyhláška o spádových oblastech - změna

                                                            Desatero pro rodiče

                                                           Žádost o odklad povinné školní docházky