07. 12. 2018

Ve čtvrtek 6.12. se v Březové u Sokolova konalo okresní kolo florbalu mladších...

06. 12. 2018

Vzhledem ke zkrácené výuce na všech chodovských školách bude v pátek 21.12. upravena doba výdeje obědů. Obědy se budou vydávat od 11:00 do...

06. 12. 2018

Vánoční prázdniny jsou zahájeny v sobotu 22.12. a končí ve středu 2.1. Na vánoční prázdniny navazuje vyhlášené ředitelské volno - 3. a 4. 1. 2019. Žáci přijdou do školy v pondělí 7. 1. 2019....

Zápis do 1. tříd na školní rok 2019/2020

Aktuální informace se připravují

   

 

Podle § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (tzv. „spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí jinou než spádovou školu. Toto ustanovení dává zákonným zástupcům možnost vybrat pro své dítě školu dle vlastního uvážení. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

         Důležité dokumenty:

                                                            Směrnice k přijímání žáků do 1. ročníku

                                                            Vyhláška města o spádových obvodech ZŠ 

                                                            Vyhláška o spádových oblastech - změna

                                                            Desatero pro rodiče