23. 03. 2018

Ve středu 21.3.2018 proběhlo okresní kolo košíkové starších...

22. 03. 2018

Vzhledem k tomu, že v měsíci dubnu proběhnou třídní schůzky, nebudou 5.4. 2018 konzultační...

07. 03. 2018

Ve středu 7.3. proběhlo okresní kolo gymnastiky dívek. V letošním roce také s naší...

 

 ,,Jediným učitelem hodným toho jména je ten, kdo rozvíjí ducha svobodného myšlení a cit pro osobní  odpovědnost." 

                                   Jan Ámos Komenský 

 

 

Náš školní vzdělávací program: ŠVP- Škola podle Komenského

   

   

            

 

 

 

 


                                     

 

 

 

 

 

 

 

OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE MĚNÍ RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ-  Standardy pro základní vzdělávání