23. 09. 2020

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že škola nevyužila doporučení ministra zdravotnictví a v pátek 25.9. nebudeme vyhlašovat ředitelské volno. Škola i školní družina budou v normálním...

17. 09. 2020

Ministr zdravotnictví oznámil zpřísnění v nošení roušek ve školách. Od pátku 18.9. bude povinnost nosit roušku nejen ve společných prostorách, ale i ve třídách a to po celou dobu vyučování...

28. 08. 2020

1.9. 2020 ŠKOLNÍ DRUŽINA V OMEZENÉM PROVOZU. Ranní družina od 6:00. Odpolední družina do 15:00. Od úterý 2.9. 2020 běžný režim, tzn. ranní družina od 5:30, odpolední družina do...

Školská rada

Složení školské rady na období listopad 2017 - listopad 2020

předseda

Mgr. Václav Vachrlon, Dis                

  352 352 194     

pa.heritage@seznam.cz

Zástupce pedagogických pracovníků
                                                                              zapisovatelka
 Mgr. Jana Merunková   352 352 194        j.merunkova@seznam.cz  Zástupce pedagogických pracovníků
                                                                                členové
 Petra Vachrlonová   777 319 802     p.vachrlonova@seznam.cz Zástupce rodičů
 Martina Homolková   607 627 086 homolkova-martina@seznam.cz Zástupce rodičů
 Patrik Pizinger   352 352 242 patrik.pizinger@mestochodov.cz Zástupce zřizovatele
Bc. Ladislav Zapf    602 110 457

l.zapf@seznam.cz

Zástupce zřizovatele

 

Jednací řád školské rady

Článek č. 1

 1. Školská rada byla ustanovena na základě Z. č. 561/2005, § 167 a 168 při Základní škole J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738

 2. sídlem školské rady je  Základní škola J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, kraj Karlovarský

 

Článek č. 2

 1.  ŠR se vyjadřuje ke vzdělávacím programům, podle kterých škola vyučuje žáky

 2.  ŠR se vyjadřuje k výsledkům hospodaření školy a ke zprávám o hospodaření

 

Článek č. 3

 1.  ŠR schvaluje výroční zprávu za školní rok

 2.  schvaluje školní řád

 3.  schvaluje pravidla hodnocení žáků - klasifikační řád

 

Článek č. 4

 1.  o schválení dokumentů uvedených v článku 3 rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ŘŠ

 2.  pokud ŠR materiály neschválí, předloží ŘŠ do 1 měsíce k novému projednání přepracované a doplněné dokumenty

 3.  opakovanému projednání je přítomen zástupce zřizovatele

 4.  pokud není ani při opakovaném projednání dokument schválen, rozhodne o dalším postupu zřizovatel

 

Článek č. 5

 1.  ŠR se podílí na zpracovávání dlouhodobých koncepcí rozvoje školy

 2.  podílí se na přípravě mimořádných důležitých školních společenských, kulturních a sportovních akcí

 

Článek č. 6

 1.  ŠR projednává návrhy rozpočtu školy

 2.  ŠR projednává zprávy ČŠI

 

Článek č. 7

 1. vnitřními předpisy, kterými se ŠR řídí jsou- jednací řád, zápisy z jednání ŠR

 2. dalšími předpisy pro jednání ŠR jsou- Z.č. 561, úkoly Rady města, úkoly zastupitelstva města, úkoly OŠMT KÚ

 

Článek č. 8

 1. hlavním programovým cílem ŠR je možnost podílet se v zastoupení zřizovatele, učitelské veřejnosti a zákonných zástupců dětí na správě školy

 2. dalším úkolem ŠR je možnost ovlivňovat hospodářskou stránku práce školy

 

Článek č. 9

 1.  zřízení, počet členů a postup pro volby do ŠR určuje svým volebním řádem zřizovatel škol

 2.  počet členů ŠR je volebním řádem stanoven na 6

 3.  2 členové zastupují zřizovatele, 2 členové zastupují rodiče, 2 členové zastupují učitele

 4.  člen ŠR nemůže být současněji jmenován zřizovatelem a zastupovat rodiče či učitele

 5.  funkční období členů ŠR je 3 roky

 6.  při volbách jsou zvoleni nejen členové ŠR, ale rovněž 3 náhradníci za rodiče a 3 náhradníci za učitele

 

Článek č. 10

 1. povinností člena ŠR je účastnit se jednání ŠR

 2. práva člena ŠR zaručují možnost podávat návrhy na projednání otázek týkajících se práce školy, požadovat přítomnost ŘŠ a dalších pracovníků školy na jednáních ŠR, požadovat předkládání materiálů z práce školy mimo materiálů vyžadujících zvláštní přístup při zveřejnění

 

Článek č. 11

 1.  ŠR zasedá nejméně 2x ročně

 2.  jednání svolává předseda ŠR

 3.  ŘŠ svolává pouze první jednání ŠR

 4.  dokumenty, materiály a další projednávané otázky jsou schváleny při nadpolovičním počtu hlasů

 5.  při rovnosti počtu hlasů rozhoduje předseda ŠR

 6.  pokud se ŠR nedokáže dohodnout o projednávaném materiálu, požádá o stanovisko zřizovatele školy

 

Článek č. 12

 1.  vztah mezi ŠR a školou určuje Z. č. 561

 2.  ŘŠ není členem ŠR

 3.  ŘŠ se účastní všech jednání ŠR, je-li požádán předsedou ŠR

 4.  ŘŠ předkládá požadované materiály, podává požadované informace a ústní zprávy