16. 10. 2017

Schůzka zástupců tříd - Výbor SRŠ - se bude konat v úterý 24.10. 2017 od 16:00 v přízemí školy, ve třídě...

29. 09. 2017

Ve čtvrtek 5.10. 2017 se konají konzultační hodiny pro rodiče žáků 6.-9.ročníku od 15:00 do 15:30. Na 1.stupni konzultační hodiny nebudou vzhledem k tomu, že proběhly ve všech třídách 1.stupně...

19. 09. 2017

27.9. 2017 se od 15:00 do 18:00 koná na naší škole Den otevřených dveří. Zváni jsou všichni zájemci o prohlídku rekonstruovaných původních prostor budovy školy a nové přístavby. Zájemci o prohlídku...

Ovoce do škol

Jsme přihlášení do projektu „Ovoce do škol" 

Jeho cílem je vést žáky ke změnám stravovacích návyků, ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí a následně ke snižování dětské obezity.

Projekt je určen žákům 1. - 5. tříd. Zahájen bude v březnu 2010. Četnost dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených dětí, nejméně však 1x měsíčně.

Součástí projektu budou také doprovodná opatření (školní projekty, hry, exkurze, besedy s tematikou Zdravého životního stylu).

Škola má podepsanou smlouvu s firmou Bovys, která je naším dodavatelem.


Více informací o projektu na adrese:      http://www.ovocedoskol.szif.cz