23. 03. 2018

Ve středu 21.3.2018 proběhlo okresní kolo košíkové starších...

22. 03. 2018

Vzhledem k tomu, že v měsíci dubnu proběhnou třídní schůzky, nebudou 5.4. 2018 konzultační...

07. 03. 2018

Ve středu 7.3. proběhlo okresní kolo gymnastiky dívek. V letošním roce také s naší...

Ovoce do škol

Jsme přihlášení do projektu „Ovoce do škol" 

Jeho cílem je vést žáky ke změnám stravovacích návyků, ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí a následně ke snižování dětské obezity.

Projekt je určen žákům 1. - 5. tříd. Zahájen bude v březnu 2010. Četnost dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených dětí, nejméně však 1x měsíčně.

Součástí projektu budou také doprovodná opatření (školní projekty, hry, exkurze, besedy s tematikou Zdravého životního stylu).

Škola má podepsanou smlouvu s firmou Bovys, která je naším dodavatelem.


Více informací o projektu na adrese:      http://www.ovocedoskol.szif.cz