07. 12. 2018

Ve čtvrtek 6.12. se v Březové u Sokolova konalo okresní kolo florbalu mladších...

06. 12. 2018

Vzhledem ke zkrácené výuce na všech chodovských školách bude v pátek 21.12. upravena doba výdeje obědů. Obědy se budou vydávat od 11:00 do...

06. 12. 2018

Vánoční prázdniny jsou zahájeny v sobotu 22.12. a končí ve středu 2.1. Na vánoční prázdniny navazuje vyhlášené ředitelské volno - 3. a 4. 1. 2019. Žáci přijdou do školy v pondělí 7. 1. 2019....

EU- peníze školám

Naše škola je příjemcem podpory v rámci projektu EU peníze školám, který byl vyhlášen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (PO VK) a je spolufinancovaný z Evropského strukturálního fondu.

 

Tento projekt má přispět k masivní podpoře základních škol, k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Jeho smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS a PISA jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace1

 

Naše škola podala projekt v září 2010, realizace projektu začala 1. 2. 2011. Projekt potrvá do konce roku 2012. Během projektu vytvoří učitelé 1070 vzdělávacích materiálů z různých předmětů a různých tematických celků. Budou podpořeni všichni žáci školy a téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 

Škola v rámci projektu získala na vybavení školy a na odměny pro pedagogické pracovníky celkem 2 322 591 Kč. Z této dotace jsme zařídili zcela nové počítačové učebny na obou stupních školy s celkovým počtem 54 počítačů. V každé třídě je keramická magnetická tabule a dataprojektor.

 

Plakat_EU_penize_skolam.pdf
 

Vytvořené výukové materiály