21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

EU- peníze školám

Naše škola je příjemcem podpory v rámci projektu EU peníze školám, který byl vyhlášen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (PO VK) a je spolufinancovaný z Evropského strukturálního fondu.

 

Tento projekt má přispět k masivní podpoře základních škol, k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Jeho smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS a PISA jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace1

 

Naše škola podala projekt v září 2010, realizace projektu začala 1. 2. 2011. Projekt potrvá do konce roku 2012. Během projektu vytvoří učitelé 1070 vzdělávacích materiálů z různých předmětů a různých tematických celků. Budou podpořeni všichni žáci školy a téměř všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 

Škola v rámci projektu získala na vybavení školy a na odměny pro pedagogické pracovníky celkem 2 322 591 Kč. Z této dotace jsme zařídili zcela nové počítačové učebny na obou stupních školy s celkovým počtem 54 počítačů. V každé třídě je keramická magnetická tabule a dataprojektor.

 

Plakat_EU_penize_skolam.pdf
 

Vytvořené výukové materiály