21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Dendrologická stezka II.

I v roce 2013/2014 pokračovali žáci biologického semináře,v ZŠ Chodov, Komenského ,  vedeného panem učitelem Mgr. Janem Merunkou projektem Dendrologické stezky,  finančně podpořeným Karlovarským krajem i Městem Chodov,

Hlavním cílem ročního projektu bylo  poukázat na to, že stromy nejsou jen pouhou kulisou u cest a silnic, ale že mají také své důležité místo, strukturu, stavbu, své poslání svoji historii i estetické poslání a žijí svůj život - rostou, dýchají, produkují plody a semena, pomáhají člověku a zkrášlují jeho obydlí, sídliště, města.

Během roku se žáci seznamovali se se stromy v jejich přirozeném prostředí. Vyzkoušeli si změřit výšku stromu, aniž by museli namáhavě šplhat do koruny, sbírali jejich plody a listy, měřili obvod kmenu, fotografovali jej a pozorovali prostředí kolem, aby ho vnímali jako celek. Své vědomosti žáci doplnili vyhledáváním důležitých informací o stromech, které pozorovali. Ze sesbíraných a získaných materiálů vytvářeli ke každému stromu informační panel.

Žáci tak vytvořili dalších

  • 17 informačních cedulí k vybraným stromům,
  • pracovní listy s otázkami a úkoly.

Po výrobě stojanů a desek bylo ve spolupráci s referátem ŽP MÚ Chodov a paní Ilonou Nehybovou provedeno umístění informačních stojanů na dendrologickou stezku tak, aby práce dětí  mohla sloužit široké veřejnosti.

Okružní stezka začíná na Staroměstském náměstí, prochází městským parkem k parku u polikliniky, dále pokračuje centrem města k DDM Bludiště, odtud se vrací Husovou a Rooseweltovou ulicí zpět na Staroměstské náměstí

Na rozšíření  dendrologické stezky, která má k dnešku 30 zastavení, se podíleli žáci volitelného předmětu  Biologický seminář (Petra Biernatová, Petra Gurbanová, Markéta Kabelová, Martin Kruliš, Klára Pakancová, Lucie Šnoblová, Kristina Šoupalová, Jan Tícha, Vojtěch Hruška, Jaroslava Kopčová, Sabina Logodi, David Pospischil, Patricie Štěpánová, Petr Švec ) vedeného panem učitelem Mgr. Janem Merunkou ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Ivou Šípovou a koordinátorem environmentální výchovy Mgr. Milošem Volkem

Projekt vznikl za finanční podpory Karlovarského kraje a města Chodova.

Smyslem této stezky je přiblížit všem milovníkům přírody zajímavé dřeviny, které rostou v našem krásném městě.

A nezapomeňme: „Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit."

 

FOTOGRAFIE

 

Vzniklé materiály:

pracovní list 1 žáci

pracovní list 1 řešení 

pracovní list 2 žáci

pracovní list 2 řešení 

dendrologická stezka - staré tabule

dendrologická stezka - nové tabule