17. 10. 2019

29.10 a 30.10. jsou podzimní prázdniny. 31.10. a 1.11. bude ředitelské...

19. 09. 2019

Informujeme všechny rodiče našich žáků, že se ve škole vyskytly vši. V zájmu rodičů je prohlédnout svým dětem hlavy a případně zajistit léčbu. Rozhodně nám neposílejte zavšivené děti...

27. 08. 2019

...

Recykloohraní

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

 

 Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 13 televizí, 15 monitorů a 448,00 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.

O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování.

Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s žáky dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

 

 

 • Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 13 televizí, 15 monitorů a 448,00 kg drobných spotřebičů.

Tím jsme uspořili:

 • 14,70 MWh elektřiny, 852,11 litrů ropy, m3 vody a 0,48 tun primárních surovin.

• Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,01 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,76 tun.

 • Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

• Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

• Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.