21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2021 - 2022
ZŠ J.A.Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
Náklady 2021 2022
Nákup energií 2190000 2200000
Nákup materiálu 3600000 3600000
Daně a poplatky 0 0
Odpisy 1580000 1580000
Ostatní náklady 38582000 40182000
Investice 600000 1300000
Celkem 46552000 48862000
     
Výnosy    
Tržby 1450000 1470000
Dotace-státní rozpočet 35800000 37590000
Příspěvek zřizovatel 4500000 4500000
Ostatní výnosy 4802000 5302000
     
Celkem 46552000 48862000

Vyhotovil: Lenka Nováková

Schválil: Mgr. Iva Šípová

Datum: 22.11.2019

Tento dokument ke stažení ZDE