Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2021 - 2022
ZŠ J.A.Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
Náklady 2021 2022
Nákup energií 2190000 2200000
Nákup materiálu 3600000 3600000
Daně a poplatky 0 0
Odpisy 1580000 1580000
Ostatní náklady 38582000 40182000
Investice 600000 1300000
Celkem 46552000 48862000
     
Výnosy    
Tržby 1450000 1470000
Dotace-státní rozpočet 35800000 37590000
Příspěvek zřizovatel 4500000 4500000
Ostatní výnosy 4802000 5302000
     
Celkem 46552000 48862000

Vyhotovil: Lenka Nováková

Schválil: Mgr. Iva Šípová

Datum: 22.11.2019

Tento dokument ke stažení ZDE