Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro roky 2020 - 2021
Základní škola J.A.Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
Náklady 2020 2021
Nákup energií 2150000 2170000
Nákup materiálu 3200000 3200000
Daně a poplatky 0 0
Odpisy 1563000 1563000
Ostatní náklady 31209000 32217000
Investice 0 0
Celkem 38122000 39150000
     
Výnosy    
Tržby 1422000 1450000
Dotace-státní rozpočet 28000000 29000000
Příspěvek zřizovatel 4500000 4500000
Ostatní výnosy 4200000 4200000
Investice 0 0
Celkem 38122000 39150000

Vyhotovil: Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

                Lenka Nováková, účetní školy

Tento dokument ke stažení ZDE