07. 12. 2018

Ve čtvrtek 6.12. se v Březové u Sokolova konalo okresní kolo florbalu mladších...

06. 12. 2018

Vzhledem ke zkrácené výuce na všech chodovských školách bude v pátek 21.12. upravena doba výdeje obědů. Obědy se budou vydávat od 11:00 do...

06. 12. 2018

Vánoční prázdniny jsou zahájeny v sobotu 22.12. a končí ve středu 2.1. Na vánoční prázdniny navazuje vyhlášené ředitelské volno - 3. a 4. 1. 2019. Žáci přijdou do školy v pondělí 7. 1. 2019....

Šablony 2 - J.A. Komenského Chodov

            V rámci projektu proběhne proškolení pedagogických pracovníků školy v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze. Hlavním přínosem projektu bude otevření doučovacích kroužků pro žáky ohrožené školním neúspěchem a kroužků čtenářských.

        Celý projekt bude probíhat od 1.9. 2017 do 31.8. 2019. V rámci projektu pracuje na škole školní asistentka, která pomáhá žákům ohroženým školním neúspěchem jak ve škole, tak i v případě zájmu žáků a jejich rodičů i v mimoškolních aktivitách  při domácí přípravě.