16. 04. 2019

...

09. 04. 2019

Z organizačních důvodů vyhlašujeme na dny 29. a 30.4. 2019 ředitelské volno. V tyto dny nebude v provozu ani školní družina. Strávníkům školní jídelny budou obědy automaticky odhlášeny. Školní...

09. 04. 2019

Ve čtvrtek 25.4. 2019 proběhnou třídní schůzky SRŠ. Na 1.stupni začínají v 16:30, na 2.stupni v 17:00. Prosíme rodiče, aby minimalizovali příjezdy ke škole osobními vozy. Ulice Smetanova není...

Šablony 2 - J.A. Komenského Chodov

            V rámci projektu proběhne proškolení pedagogických pracovníků školy v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze. Hlavním přínosem projektu bude otevření doučovacích kroužků pro žáky ohrožené školním neúspěchem a kroužků čtenářských.

        Celý projekt bude probíhat od 1.9. 2017 do 31.8. 2019. V rámci projektu pracuje na škole školní asistentka, která pomáhá žákům ohroženým školním neúspěchem jak ve škole, tak i v případě zájmu žáků a jejich rodičů i v mimoškolních aktivitách  při domácí přípravě.