26. 06. 2019

Pythagoriáda -...

15. 05. 2019

...

03. 05. 2019

Ve čtvrtek 2.5. se v městské sportovní hale v Chodově konalo okresní kolo ve volejbalu. O postup do krajského kola bojovalo naše družstvo dívek i chlapců....

Šablony 2 - J.A. Komenského Chodov

            V rámci projektu proběhne proškolení pedagogických pracovníků školy v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze. Hlavním přínosem projektu bude otevření doučovacích kroužků pro žáky ohrožené školním neúspěchem a kroužků čtenářských.

        Celý projekt bude probíhat od 1.9. 2017 do 31.8. 2019. V rámci projektu pracuje na škole školní asistentka, která pomáhá žákům ohroženým školním neúspěchem jak ve škole, tak i v případě zájmu žáků a jejich rodičů i v mimoškolních aktivitách  při domácí přípravě.