23. 09. 2020

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že škola nevyužila doporučení ministra zdravotnictví a v pátek 25.9. nebudeme vyhlašovat ředitelské volno. Škola i školní družina budou v normálním...

17. 09. 2020

Ministr zdravotnictví oznámil zpřísnění v nošení roušek ve školách. Od pátku 18.9. bude povinnost nosit roušku nejen ve společných prostorách, ale i ve třídách a to po celou dobu vyučování...

28. 08. 2020

1.9. 2020 ŠKOLNÍ DRUŽINA V OMEZENÉM PROVOZU. Ranní družina od 6:00. Odpolední družina do 15:00. Od úterý 2.9. 2020 běžný režim, tzn. ranní družina od 5:30, odpolední družina do...

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2020

příspěvková organizace: ZŠ J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
  schválený rozpočet na rok 2019 očekávaná skutečnost za rok 2019 návrh rozpočtu  na rok 2020
Náklady v Kč v Kč v Kč
Celkem spotřebované nákupy 5805000 5670000 5825000

Z toho: materiál

            energie

3700000 3565000 3650000
2105000 2105000 2175000
Osobní náklady celkem 26387000 30848394 33881000
Daně a poplatky celkem 0 0 0
Odpisy 1563000 1563000 1563000
Ostatní náklady 2249000 2908895 5597000
Investice 690000 0 0
CELKEM 36694000 40990289 46866000
       
Výnosy v Kč v Kč v Kč
Tržby 1422000 1422000 1422000
Ostatní 3452000 3452000 6202000
Dotace - státní rozpočet - mzdy 26000000 29846289 33587000
Dotace - státní rozpočet - ONIV 500000 950000 500000
Příspěvek zřizovatele na provoz 4500000 4500000 4500000
Příspěvek zřizovatele na inv. 690000 690000 0
Příspěvek zřizovatele na tělocvičnu 0 0 500000
Podpora studia 50000 50000 75000
Příspěvek zřizovatele na mzdy 80000 80000 80000
CELKEM 36694000 40990289 46866000
Investice 12300000   116000

Vyhotovila: Lenka Nováková

Schválila: Mgr. Iva Šípová

V Chodově 22.11.2019

Tento dokument ke stažení ZDE