21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2020

příspěvková organizace: ZŠ J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
  schválený rozpočet na rok 2019 očekávaná skutečnost za rok 2019 návrh rozpočtu  na rok 2020
Náklady v Kč v Kč v Kč
Celkem spotřebované nákupy 5805000 5670000 5825000

Z toho: materiál

            energie

3700000 3565000 3650000
2105000 2105000 2175000
Osobní náklady celkem 26387000 30848394 33881000
Daně a poplatky celkem 0 0 0
Odpisy 1563000 1563000 1563000
Ostatní náklady 2249000 2908895 5597000
Investice 690000 0 0
CELKEM 36694000 40990289 46866000
       
Výnosy v Kč v Kč v Kč
Tržby 1422000 1422000 1422000
Ostatní 3452000 3452000 6202000
Dotace - státní rozpočet - mzdy 26000000 29846289 33587000
Dotace - státní rozpočet - ONIV 500000 950000 500000
Příspěvek zřizovatele na provoz 4500000 4500000 4500000
Příspěvek zřizovatele na inv. 690000 690000 0
Příspěvek zřizovatele na tělocvičnu 0 0 500000
Podpora studia 50000 50000 75000
Příspěvek zřizovatele na mzdy 80000 80000 80000
CELKEM 36694000 40990289 46866000
Investice 12300000   116000

Vyhotovila: Lenka Nováková

Schválila: Mgr. Iva Šípová

V Chodově 22.11.2019

Tento dokument ke stažení ZDE