07. 12. 2018

Ve čtvrtek 6.12. se v Březové u Sokolova konalo okresní kolo florbalu mladších...

06. 12. 2018

Vzhledem ke zkrácené výuce na všech chodovských školách bude v pátek 21.12. upravena doba výdeje obědů. Obědy se budou vydávat od 11:00 do...

06. 12. 2018

Vánoční prázdniny jsou zahájeny v sobotu 22.12. a končí ve středu 2.1. Na vánoční prázdniny navazuje vyhlášené ředitelské volno - 3. a 4. 1. 2019. Žáci přijdou do školy v pondělí 7. 1. 2019....

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů pro období 2019

ZŠ J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
  schválený rozpočet na rok 2018 očekávaná skutečnost za rok 2018 návrh rozpočtu  na rok 2019
Náklady v Kč v Kč v Kč
Celkem spotřebované nákupy 5807000 5807000 5805000

Z toho: materiál

            energie

2985000 2985000 3700000
2822000 2822000 2105000
Osobní náklady celkem 24214000 24214000 26387000
Daně a poplatky celkem 0 0  
Odpisy 1486000 1486000 1563000
Ostatní náklady 2628000 2628000 2249000
Investice 0 0 690000
CELKEM 34135000 34135000 36694000
       
Výnosy v Kč v Kč v Kč
Tržby 980000 980000 1422000
Ostatní 3685000 3685000 3452000
Dotace - státní rozpočet - mzdy 24214000 24214000 26000000
Dotace - státní rozpočet - ONIV 651000 651000 500000
Příspěvek zřizovatele na provoz 4500000 4500000 4500000
Příspěvek zřizovatele na inv. 0 0 690000
Příspěvek zřizovatele na mzdy 105000 105000 80000
Příspěvek zřizovatele - podpora studia     50000
CELKEM 34135000 34135000 36694000

Vyhotovila: Lenka Nováková

Schválila: Mgr. Iva Šípová

Tento dokument ke stažení ZDE