04. 11. 2019

...

17. 10. 2019

29.10 a 30.10. jsou podzimní prázdniny. 31.10. a 1.11. bude ředitelské...

19. 09. 2019

Informujeme všechny rodiče našich žáků, že se ve škole vyskytly vši. V zájmu rodičů je prohlédnout svým dětem hlavy a případně zajistit léčbu. Rozhodně nám neposílejte zavšivené děti...

Rozpočet nákladů a výnosů pro období 2019

ZŠ J.A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
  schválený rozpočet na rok 2018 očekávaná skutečnost za rok 2018 návrh rozpočtu  na rok 2019
Náklady v Kč v Kč v Kč
Celkem spotřebované nákupy 5807000 5807000 5805000

Z toho: materiál

            energie

2985000 2985000 3700000
2822000 2822000 2105000
Osobní náklady celkem 24214000 24214000 26387000
Daně a poplatky celkem 0 0  
Odpisy 1486000 1486000 1563000
Ostatní náklady 2628000 2628000 2249000
Investice 0 0 690000
CELKEM 34135000 34135000 36694000
       
Výnosy v Kč v Kč v Kč
Tržby 980000 980000 1422000
Ostatní 3685000 3685000 3452000
Dotace - státní rozpočet - mzdy 24214000 24214000 26000000
Dotace - státní rozpočet - ONIV 651000 651000 500000
Příspěvek zřizovatele na provoz 4500000 4500000 4500000
Příspěvek zřizovatele na inv. 0 0 690000
Příspěvek zřizovatele na mzdy 105000 105000 80000
Příspěvek zřizovatele - podpora studia     50000
CELKEM 34135000 34135000 36694000

Vyhotovila: Lenka Nováková

Schválila: Mgr. Iva Šípová

Tento dokument ke stažení ZDE