Robotický kroužek

Robotický kroužek pracuje na naší škole již od roku 2013. Je určen pro žáky naší školy, převážně však pro děti z druhého stupně. Navštěvují jej jak chlapci, tak i děvčata. Cílem je naučit žáky algoritmickému myšlení, umět správně aplikovat fyzikální zákony v praxi, pracovat s jemnou motorikou a ovládat jednoduché programové vybavení pro provoz modelů postavených ze stavebnice. Pracujeme jak s výrobcem navrhovanými modely, tak hledáme i inspiraci na internetu, kde je celá řada již vymyšlených a sestavených modelů. Velmi vítaná je i vlastni inspirace a nápady, které se žáci snaží realizovat. Vytváří se například chodící roboti, jezdící vozítka a dalších zajímavé modely. Sestavování a programování modelů je prováděno se stavebnicí Mindstorms.

Kroužek je každé pondělí od 14:00 do 15:30 hodin pod vedením p. uč. P. Vaníčka