21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Robotický kroužek

Robotický kroužek pracuje na naší škole již od roku 2013. Je určen pro žáky naší školy, převážně však pro děti z druhého stupně. Navštěvují jej jak chlapci, tak i děvčata. Cílem je naučit žáky algoritmickému myšlení, umět správně aplikovat fyzikální zákony v praxi, pracovat s jemnou motorikou a ovládat jednoduché programové vybavení pro provoz modelů postavených ze stavebnice. Pracujeme jak s výrobcem navrhovanými modely, tak hledáme i inspiraci na internetu, kde je celá řada již vymyšlených a sestavených modelů. Velmi vítaná je i vlastni inspirace a nápady, které se žáci snaží realizovat. Vytváří se například chodící roboti, jezdící vozítka a dalších zajímavé modely. Sestavování a programování modelů je prováděno se stavebnicí Mindstorms.

Kroužek je každé pondělí od 14:00 do 15:30 hodin pod vedením p. uč. P. Vaníčka