Preventivní Projekt - Spolu a v pohodě

ve školním roce 2018/2019 proběhl preventivní program „Spolu a v pohodě“, zaměřený na primární prevenci.

 

Projektu se účastnili žáci 4. – 9.ročníku.

 

Projekt byl financován z dotace, kterou škola obdržela od Karlovarského kraje z dotace 1099 – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže

 

Tímto děkujeme Karlovarskému kraji za jeho podporu.

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz