07. 12. 2018

Ve čtvrtek 6.12. se v Březové u Sokolova konalo okresní kolo florbalu mladších...

06. 12. 2018

Vzhledem ke zkrácené výuce na všech chodovských školách bude v pátek 21.12. upravena doba výdeje obědů. Obědy se budou vydávat od 11:00 do...

06. 12. 2018

Vánoční prázdniny jsou zahájeny v sobotu 22.12. a končí ve středu 2.1. Na vánoční prázdniny navazuje vyhlášené ředitelské volno - 3. a 4. 1. 2019. Žáci přijdou do školy v pondělí 7. 1. 2019....

Volba povolání

Mgr. Jana Veselá - volba povolání vycházejících žáků

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě na tel. 352 352 194

 

Důležité informace a odkazy:

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2018 / 2019 : PPT   PDF

Stipendia SŠ a VŠ

Prijímání na střední školy a konzervatoře

Úřad práce ČR - informace o studiu

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Přehlídka škol 2018

Základní informace k příjimacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

   Termíny a informace     Vycházející žáci
 Do kdy podat přihlášku od oborů s talentovou zkouškou  Do 30.11. 2018
 Do kdy podat přihlášku na ostatní školy  Do 1. 3. 2019
 Kam podat přihlášku  Řediteli příslušné střední školy
 Povolený počet přihlášek  2
 Školní přijímací zkoušky do maturitních oborů  Od 12. 4. do 28. 4. 2019
 Školní přijímací zkoušky do ostatních oborů  Od 22.4. do 30.4.2019
 Termín talentových zkoušek do oborů Umění a užitíé umění  Od 2. 1. do 15. 1. 2019
 Zkoušky do konzervatoří  Od 15.1. do 31.1.2019
Talentové zkoušky na gymnázium se sportovní přípravou Od 2.1. do 15.2. 2019
 Kdy odeslat zápisový lístek na střední školu  Do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího  řízení
 Potvrzení o lékařském vyšetření  Jen pokud ho střední škola vyžaduje

         

 Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů

Studium  Řádný termín Náhradní termín
čtyřleté 12.4. a 15.4. 2019 13.5. a 14.5. 2019
šestileté a osmileté 16.4. a 17.4. 2019 13.5. a 14.5. 2019

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů v souvislostech: www.infoabsolvent.cz

 

- na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

  •  vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

  • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

  • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

  • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,

  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.