23. 09. 2020

Informujeme zákonné zástupce našich žáků, že škola nevyužila doporučení ministra zdravotnictví a v pátek 25.9. nebudeme vyhlašovat ředitelské volno. Škola i školní družina budou v normálním...

17. 09. 2020

Ministr zdravotnictví oznámil zpřísnění v nošení roušek ve školách. Od pátku 18.9. bude povinnost nosit roušku nejen ve společných prostorách, ale i ve třídách a to po celou dobu vyučování...

28. 08. 2020

1.9. 2020 ŠKOLNÍ DRUŽINA V OMEZENÉM PROVOZU. Ranní družina od 6:00. Odpolední družina do 15:00. Od úterý 2.9. 2020 běžný režim, tzn. ranní družina od 5:30, odpolední družina do...

Volba povolání

Mgr. Jana Veselá - volba povolání vycházejících žáků

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě na tel. 352 352 194

 

Důležité informace a odkazy:

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020 / 2021 : PPT   PDF

Stipendia SŠ a VŠ

Prijímání na střední školy a konzervatoře

Úřad práce ČR - informace o studiu

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Základní informace k příjimacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

   Termíny a informace     Vycházející žáci
 Do kdy podat přihlášku od oborů s talentovou zkouškou  Do 30.11. 2020
 Do kdy podat přihlášku na ostatní školy  Do 1. 3. 2021
 Kam podat přihlášku  Řediteli příslušné střední školy
 Povolený počet přihlášek  2
 Školní přijímací zkoušky i jednotné do maturitních oborů  Od 12. 4. do 28. 4. 2021
 Školní přijímací zkoušky do ostatních oborů  Od 22.4. do 30.4.2021
 Talentové zkoušky  Od 15.1. do 31.1.2021
Talentové zkoušky na gymnázium se sportovní přípravou Od 2.1. do 15.2. 2021
 Kdy odeslat zápisový lístek na střední školu  Do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího  řízení
 Potvrzení o lékařském vyšetření  Jen pokud ho střední škola vyžaduje

         

 Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů

Studium  Řádný termín Náhradní termín
čtyřleté bude upřesněn bude upřesněn
šestileté a osmileté bude upřesněn bude upřesněn

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů v souvislostech: www.infoabsolvent.cz

 

- na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

  •  vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

  • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

  • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

  • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,

  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.