21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Fyzikální praktika

Kroužek „Fyzikální praktika“ je určen pro žáky 9.ročníků. Cílem kroužku je prohloubit znalosti z předmětu „Fyzika“ a to v rozsahu učiva základní školy. Cíleným výstupem kroužku je připravit naše žáku k studiu na středních školách a vzbudit zájem o předmět.

Dílčí cíle:

- samostatně získávat, zpracovávat a analyzovat informace, pracovat s odbornou literaturou

- správně využívat a chápat pojmy z fyzikálních jevů

- aplikovat znalosti z předmětu do každodenní činnosti

- umí aplikovat fyzikální znalosti, je schopen připravit fyzikální pokusy a zpracovávat protokoly o měření

- vysvětlit žákům základní znalosti o Zemi a celé naší sluneční soustavě

- orientovat se a chápat fyzikální zákony ovlivňující činnost lidstva

- motivovat žáky o dění kolem nás v přírodě a ve fyzikálních souvislostech s životem lidí na naší planetě