06. 12. 2019

V pátek 6.12. proběhlo okrskové kolo florbalu mladšího...

05. 12. 2019

CIZÍ STRÁVNÍCI : 10.30 – 11.00 ŽÁCI : 11.00 – 13.30 ŽÁDÁM VŠECHNY STRÁVNÍKY,ABY DODRŽOVALI DOBU VÝDEJE !!! ...

05. 12. 2019

Od 6.1. 2020 přijmeme do naší školní jídelny vyučenou kuchařku. Bližší informace na telefonu 352352190 nebo přímo u ředitelky školy....

Fyzikální praktika

Kroužek „Fyzikální praktika“ je určen pro žáky 9.ročníků. Cílem kroužku je prohloubit znalosti z předmětu „Fyzika“ a to v rozsahu učiva základní školy. Cíleným výstupem kroužku je připravit naše žáku k studiu na středních školách a vzbudit zájem o předmět.

Dílčí cíle:

- samostatně získávat, zpracovávat a analyzovat informace, pracovat s odbornou literaturou

- správně využívat a chápat pojmy z fyzikálních jevů

- aplikovat znalosti z předmětu do každodenní činnosti

- umí aplikovat fyzikální znalosti, je schopen připravit fyzikální pokusy a zpracovávat protokoly o měření

- vysvětlit žákům základní znalosti o Zemi a celé naší sluneční soustavě

- orientovat se a chápat fyzikální zákony ovlivňující činnost lidstva

- motivovat žáky o dění kolem nás v přírodě a ve fyzikálních souvislostech s životem lidí na naší planetě