Fyzikální praktika

Kroužek „Fyzikální praktika“ je určen pro žáky 9.ročníků. Cílem kroužku je prohloubit znalosti z předmětu „Fyzika“ a to v rozsahu učiva základní školy. Cíleným výstupem kroužku je připravit naše žáku k studiu na středních školách a vzbudit zájem o předmět.

Dílčí cíle:

- samostatně získávat, zpracovávat a analyzovat informace, pracovat s odbornou literaturou

- správně využívat a chápat pojmy z fyzikálních jevů

- aplikovat znalosti z předmětu do každodenní činnosti

- umí aplikovat fyzikální znalosti, je schopen připravit fyzikální pokusy a zpracovávat protokoly o měření

- vysvětlit žákům základní znalosti o Zemi a celé naší sluneční soustavě

- orientovat se a chápat fyzikální zákony ovlivňující činnost lidstva

- motivovat žáky o dění kolem nás v přírodě a ve fyzikálních souvislostech s životem lidí na naší planetě