Organizace kroužku:

-         zahájení činnosti kroužku v 10. 10. 2018

-         místo: elektrotechnická laboratoř v přízemí

-         další termíny: každý lichý týden v měsíci den:  středa lichý a pátek sudý

-         začátek práce v 14: 00 hod a ukončení v 15: 30 hod

-         žáci na kroužek budou potřebovat sešit a psací potřeby

Obsah práce kroužku:

-         obsluha a bezpečnost práce při obsluze el. zařízení

-         rozbor sériového a paralelního obvodu

-         barevné značení rezistorů, výrobní tolerance

-         význam rezistoru v elektronickém obvodu

-         ovládání a nastavení měřících přístrojů ( značení)

-         měření přesnosti voltmetrů

-         konstrukce kondenzátorů, cívek – jejich úloha

-         polovodiče diody a tranzistory, princip činnosti

-         jednocestný a dvoucestný usměrňovač ( zapojení)

-         elektronické filtry

-         jednostupňový zesilovač výkonu

-         princip činnosti domácích el. spotřebičů

-         elektromagnetický smog a jeho působení na zdraví

-         zdroje elektrické energie

-         seznámení s principem domovního rozvodu el. energie

jističe, zásuvky a světla

 

 

Tematické zaměření elektrotechnického kroužku

Dne 10. 10. 2018 na naší škole zahájil činnost elektrotechnický kroužek. Pro práci kroužku je k dispozici elektrotechnická laboratoř, měřící přístroje a také diskrétní součástky.      Elektrotechnický kroužek má za cíl prohloubit znalosti žáků, probudit zájem o perspektivní a žádaný obor. Získat praktické dovednosti v měření elektrických veličin,  zapojovat složitější elektrické obvody a správně chápat princip činnosti diskrétních součástek, také pochopit funkci elektrického obvodu.

    V neposlední řadě žáci v kroužku dostanou dobré základy pro studium na středních školách s uvedeným zaměřením.

 

vedoucí kroužku:                                            Ing. Jozef Kováč