Badatelský kroužek

V letošním školním roce se zájemci z řad žáků mohou zapojit do Badatelského kroužku.

Termíny schůzek: každá středa od 14:15 do 15:45

Náplň schůzek: 

- praktické objevování přírody

- práce s mikroskopy

- používání určovacích klíčů a jiné odborné literatury

- naučné hry s přírodovědnou tematikou

- pokusy s využitím vybavení od firmy Vernier