17. 10. 2019

29.10 a 30.10. jsou podzimní prázdniny. 31.10. a 1.11. bude ředitelské...

19. 09. 2019

Informujeme všechny rodiče našich žáků, že se ve škole vyskytly vši. V zájmu rodičů je prohlédnout svým dětem hlavy a případně zajistit léčbu. Rozhodně nám neposílejte zavšivené děti...

27. 08. 2019

...

Sazka Olympijský víceboj

Cílem nebylo soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza neměla za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.

Učitelky 1. stupně s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvovali jednou za školní rok jednu z 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky dětí zaznamenaly, aby dětem mohla být, ve spolupráci se společností Sport Analytik, zdarma vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky se objevily na Olympijských diplomech, které děti obdrží na konci školního roku spolu s vysvědčením. 

Vzhledem k tomu, že se zúčastnil celý 1. stupeň, což je 51% žáků z celkového počtu, získali jsme bronzovou medaili. I když jsme měli spadeno na to, že budeme vylosováni a poctěni návštěvou známého sportovce, který přijede společně s týmem Sazka Olympijského víceboje a připraví atraktivní sportovní program doplněný autogramiádou, i tak si uděleného ocenění velmi vážíme. Své šance můžeme zvýšit zapojením vícero žáků. Za každých 100 účastníků,  kteří mají splněno 80% z disciplín, jde dvakrát do roka 1 lístek do slosování. 

Těšíme se na vyšší účast a možné zlepšení výkonůwink.

Garantky projektu

Eva Smolková a Jana Karásková

ODKAZ: