21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Přírodopis 9.B,C - aktualizováno 12.6. 2020

Plán učiva z přírodopisu do 30.6.2020.

Dějepis, 9.B a 9.C, aktualizace 12.06.2020

Úkoly do konce školního roku

Anglický jazyk, 9.ročník (všechny skupiny), aktualizace 12.06.2020

Úkoly do konce školního roku

Výtvarná výchova - 9.A, 9.B, 9.C - do uzavření známek

Možnost vylepšit, opravit nebo doplnit známky

Český jazyk - 9.A - aktualizované 12.června

Úkoly již nebudou zadávány.

zeměpis 9. A, B aktualizace 19.6. 2020

učivo do konce školního roku

Český jazyk - 9. C - aktualizováno 12. 6. 2020.

Zadání domácí práce v týdnu od 15.6. do 19. 6. 2020.

Hudební výchova - 9. C - aktualizováno 27. 3.

Domácí práce od 30. 3. do příchodu do školy.

Přijímačky matematika 9. C, 9. A - aktualizováno 30. 4. 2020

Příklady k procvičování na přijímačky - Schade

CHEMIE 9. A, 9. B, 9. C, aktualizace 26. 6.2020

Úkoly do 19. 6.2020

Informatika - počítače 9.A,B,C (Vaníček) (Aktualizováno 15.6.2020)

Úkoly od konce školního roku

Člověk a svět práce IX. C - chlapci (Aktualizováno 15.6.2020)

Úkoly do konce školního roku

Matematika 9.A (Aktualizováno 12. 6. 2020)

Úkoly do 19. 6. 2020

Výchova k občanství 9. ročník - aktualizováno 5. 6.

Zadání dlouhodobé domácí práce

Dejepis 9.A - aktualizováno 12. 6.

Práce na doma

Německý jazyk 9.ročník všechny skupiny (aktualizováno 4.6.)

Zadané úkoly pro 9.ročník

Hudební výchova pro 9.A a 9.B Lubasová aktualizace 23.3.-29.3.

žádná aktualizace

Německý jazyk - 9.B Lubasová

Od 5. 6. 2020 se z důvodu dlouhodobé nemoci vyučujícího nebude učivo zadávat.

Ruský jazyk - 9.A, 9.B, 9.C - aktualizováno 19.06.2020

Úkoly již nebudou zadávány.

Fyzika, 9.A, 9.B, 9.C ( aktualizace 19. 6. 2020)

Úkoly do 26. 6. 2020