Výtvarná výchova - 9.A, 9.B, 9.C - 03.04.2020

Možnost vylepšit, opravit nebo doplnit známky

Český jazyk - 9.A - aktualizované 3.dubna

Zadání domácí práce do 8. dubna

zeměpis 9. A, B aktualizace 3.4.

učivo do 8.4. sledujte drilly konzultace : Bakaláři , zprávy mivolek@centrum.cz

Český jazyk - 9. C - aktualizováno 3. 4. 2020

Zadání domácí práce v týdnu od 6. 4. do 8. 4. 2020.

Hudební výchova - 9. C - aktualizováno 27. 3.

Domácí práce od 30. 3. do příchodu do školy.

Přijímačky 9. C, 9. A - aktualizováno 4. 4. 2020

Příklady k procvičování na přijímačky - Schade

Aktualita 2490

Anglický jazyk - 9.ročník (všechny skupiny) - aktualizováno 5.4.2020

materiály k samostudium - do 12.4.2020 (plus všechny předchozí týdny)

Aktualita 2483

Dějepis 9.B a 9.C - aktualizováno 5.4.2020

Nově přidány materiály k samostudiu do 12.4.2020. Všechny předchozí materiály jsou zde také.

CHEMIE 9. A, 9. B, 9. C, aktualizace 3.4.2020

Úkoly do 10.4.2020

Informatika - počítače (Vaníček)

Úkoly do 20. 3. 2020
Úkoly do 27. 3. 2020
Úkoly od 30. 3. 2020
Úkoly od 30. 4. 2020

Člověk a svět práce IX. C - chlapci

Úkoly do 20. 3. 2020
Úkoly do 27. 3. 2020
Úkoly do 1. 5. 2020

Matematika IX. A

Úkoly do 20. 3. 2020
Úkoly do 27. 3. 2020
Úkoly do 03. 4. 2020
Úkoly do 08. 4. 2020

Výchova k občanství 9. ročník - aktualizováno 3. 4.

Práce na doma do 10. 4. 2020

Dejepis 9.A - aktualizováno 3. 4.

Práce na doma do 10. 4. 2020

Německý jazyk 9.A, 9.C - Mühlhauserová (aktualizováno 3.4.)

Domácí práce pro žáky do 10.4.2020

Aktualita 2421

Přírodopis 9.B,C - aktualizováno 3.4.2020

Plán učiva z přírodopisu do 10.4.2020

Hudební výchova pro 9.A a 9.B Lubasová aktualizace 23.3.-29.3.

žádná aktualizace

Německý jazyk - 9.B Lubasová aktualizace 29.3.-5.4.+ do 17.4. (do Velikonoc)

německý jazyk Lubasová aktualizace 3.4.2020

Ruský jazyk - 9.A, 9.B, 9.C - aktualizováno 03.04.2020

Úkoly do 17.04.2020

Fyzika, 9.A, 9.B, 9.C ( aktualizace 3. 4. 2020)

Úkoly do 10. 4. 2020