21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Výtvarná výchova 8. C - do uzavření známek

DOBROVOLNÉ - možnost opravit, vylepšit nebo doplnit si známky

Přírodopis 8.A,B,C - aktualizováno 12.6.2020

Plán učiva z přírodopisu do 30.6. 2020.

Anglický jazyk, 8.ročník (všechny skupiny), aktualizace 12.06.2020

Úkoly do konce školního roku

Zeměpis 8.A, 8.C aktualizováno 19. 6. 2020

úkoly do do konce roku

Výchova k občanství - 8.C - aktualizované 12.června

Učivo bylo probráno, úkoly již nebudou zadávány.

Český jazyk - 8.A,B,C - aktualizované 12.června

Úkoly již nebudou zadávány.

MATEMATIKA 8. B, aktualizace 26. 6.2020

Úkoly do 19. 6.2020

Matematika VIII.A, aktualizace 19.6.2020

Další úkoly už zadávány nebudou.

Hudební výchova 8. ročníky - aktualizováno 27. 3.

Domácí práce od 30. 3. do návratu do školy.

Fyzika, 8.A, 8.B, 8.C (aktualizace 19. 6. 2020)

Úkoly do 26. 6. 2020

Výchova k občanství 8.A, 8.B - aktualizováno 12. 6.

Práce na doma

CHEMIE 8. A, 8. B, 8. C, aktualizace 26. 6.2020

Úkoly do 19. 6.2020

Dejepis 8. ročník - aktualizováno 19. 6.

Práce na doma

Zeměpis 8. B - aktualizováno 19. 6. 2020

Úkoly ze zeměpisu do 26. 6. 2020. Úkoly poté již nebudou zadávány.

Matematika 8. C - aktualizováno 12. 6. 2020

Úkoly již nebudou zadávány.

Německý jazyk 8.ročník všechny skupiny(aktualizováno 12.6.)

Domácí práce pro žáky do 19.6.2020

Německý jazyk - 8.A,B,C Lubasová

Od 5. 6. 2020 se z důvodu dlouhodobé nemoci vyučujícího nebude učivo zadávat.

Ruský jazyk - 8.A, 8.C - aktualizováno 19.06.2020

Úkoly již nebudou zadávány.