Výchova ke zdraví - 7. ročníky 3. 4 2020

Úkoly nebudou již zadávány

Výtvarná výchova - 7. B - 03.04.2020

Možnost vylepšit, opravit nebo doplnit známky

Angličtina 7.B - Veršecká - aktualizované 3.dubna

Domácí úkoly do 8.dubna

Výchova ke zdraví - 7. A +7. B Aktualizace 3. 4. 2020

Úkoly nebudou již zadávány - M. Kaštánková

Český jazyk - 7.A - aktualizované 3. dubna

Zadání domácí práce do 8.dubna

Výchova ke zdraví 7. A+ 7.B aktualizace 3. 4. 2020

Úkoly již nebudou zadávány - M. Kaštánková

Hudební výchova - 7. A a B - aktualizováno 27. 3.

Práce na doma v týdnu od 20. 3. do návratu do školy

Výchova k občanství 7. B aktualizace - 3. 4. 2020

Zpracovat do 17. 4. 2020 - M. Kaštánková

Přírodopis 7. A + 7. B Aktualizace: 3. 4. 2020

Zpracovat do 17. 4. (Velikonoce) - M. Kaštánková

Informatika - počítače 7. ročník

Úkoly do 20. 3. 2020
Úkoly do 27. 3. 2020
Úkoly do 01. 5. 2020

Výchova k občanství 7.A - aktualizováno 3. 4.

Práce na doma do 10. 4. 2020

Matematika 7.A

Úkoly do 20. 3. 2020
Úkoly do 27. 3. 2020
Úkoly do 03. 4. 2020
Úkoly do 08. 4. 2020

Zeměpis 7. ročník - aktualizováno 3. 4.

Práce na doma do 10. 4. 2020 a zadání dlouhodobé práce

Dějepis 7. A - aktualizováno 3. 4.

Práce na doma do 10. 4. 2020

Anglický jazyk - 7.A, 7.B - Mühlhauserová (aktualizováno 3.4.)

Práce pro žáky na doma do 10.4.2020.

Anglický jazyk - 7.A Lubasová aktualizace do 17.4. Velikonoce

anglický jazyk Lubasová- aktualizace 3.4.2020

Dějepis - 7. B - aktualizováno 03.04.2020

Úkoly do 14.04.2020

Fyzika 7. A, 7. B - aktualizováno 4. 4. 2020

Úkoly z fyziky do 12. 4. 2020 - Schade

Matematika VII.B, aktualizace 3.4.2020

úkoly do 8.4.2020

Český jazyk - 7.B - aktualizace 3. 4.

Úkoly do 17. 4.