21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Výchova ke zdraví - 7. ročníky Aktualizace 15. 6. 2020

Úkoly nebudou již zadávány M. Kaštánková

Výtvarná výchova - 7. B - do uzavření známek

Možnost vylepšit, opravit nebo doplnit známky

Angličtina 7.B - Veršecká - aktualizované 12. června

Úkoly již nebudou zadávány.

Český jazyk - 7.A - aktualizované 12.června

Úkoly již nebudou zadávány.

Hudební výchova - 7. A a B - aktualizováno 27. 3.

Práce na doma v týdnu od 20. 3. do návratu do školy

Výchova k občanství 7. B aktualizace 5. 6. 2020

Úkol do konce školního roku 2020 M. Kaštánková

Přírodopis 7. A + 7. B Aktualizace: 15. 6. 2020

Úkoly nebudou už zadávány M. Kaštánková

Informatika - počítače 7. ročník (Aktualizováno 15.6.2020)

Úkoly do konce školního roku

Výchova k občanství 7.A - aktualizováno 11. 6.

Práce na doma

Matematika 7.A (Aktualizováno 12. 6. 2020)

Úkoly do 19. 6. 2020

Zeměpis 7. ročník - aktualizováno 12. 6.

Práce na doma a zadání dlouhodobé práce

Dějepis 7. A - aktualizováno 19. 6.

Práce na doma

Anglický jazyk - celá 7.A, 7.B - Mühlhauserová (aktualizováno 12.6.)

Práce pro žáky na doma do 19.6.2020.

Anglický jazyk - 7.A Lubasová

Od 5. 6. 2020 se z důvodu dlouhodobé nemoci vyučujícího nebude učivo zadávat.

Dějepis - 7. B - aktualizováno 19.06.2020

Úkoly do 26.06.2020

Fyzika 7. A, 7. B - aktualizováno 12. 6. 2020

Úkoly již nebudou zadávány.

Matematika VII.B, aktualizace 19.6.2020

Další úkoly už zadávány nebudou.

Český jazyk - 7.B - aktualizace 19. 6.

Úkoly do 26. 6. 2020

Konverzační soutěž v cizích jazycích

zadání soutěže

Aktualita 2152

Vzpomínky na zážitky

Červnové výlety teď už 7.B