21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

Dějepis 6: B aktualizace 19. 6. 2020

učivo do 19.6. 2020

Zeměpis 6.A, 6.B aktualizace 19. 6. 2020

učivo bylo dobráno

Výtvarná výchova VI.A,B aktualizace 15.5.2020

Možnost opravit nebo doplnit známky.

Přírodopis 6.A - aktualizace 12.6.2020

Přírodopis 6.A - plán samostudia do 30.6. 2020

Výchova ke zdraví - 6. A+6. B aktualizace 5. 6. 2020

Opakování a úprava sešitů do konce školního roku 2020

Výchova k občanství 6. B aktualizováno 5. 6. 2020

Opakování a úprava sešitů do konce školního roku 2020 M. Kaštánková

Matematika - 6. B aktualizace 12. 6. 2020

Ukončení distančního vzdělávání k 17. 6 2020

Informatika - počítače 6.A a 6.B (Aktualizováno 15.6.2020)

Úkoly do konce školního roku

MATEMATIKA 6. A, aktualizace 26. 6.2020

Úkoly do 19. 6.2020

Dějepis 6.A - aktualizováno 12. 6.

Práce na doma

Aktualita 2402

Český jazyk a literatura 6.B

Od 5. 6. 2020 se z důvodu dlouhodobé nemoci vyučujícího nebude učivo zadávat.

Přírodopis 6. B Aktualizováno 15. 6. 2020

Úkoly nebudou už zadávány. M. Kaštánková

Fyzika 6. A - aktualizováno 12. 6. 2020

Úkoly již nebudou zadávány.

Fyzika 6. B - aktualizováno 12. 6. 2020

Úkoly již nebudou zadávány.

Český jazyk - 6. A + 6. B - aktualizace 19. 6.

Úkoly do 26. 6. 2020

6.ročníky - Angličtina- Závěrečná aktualizace 12.6.2020

Závěrečná aktualizace

Výchova k občanství - 6.A - aktualizace 12.6. 2020

Úkoly do 17.6. Tento den se uzavírají známky za 2.pololetí.