Výchova ke zdraví - 6. A+6. B aktualizováno 3. 4. 2020

Úkoly již nebudou zadávány

Výchova k občanství 6. B aktualizováno 3. 4. 2020

Zpracovat do 17. 4. 2020 (Velikonoce) M. Kaštánková

6.B - Matematika - aktualizace 1. 4. 2020

Nové učivo splnit do 8.4.2020 respektive do 13.4.2020 (Velikonoce)

Výchova ke zdraví 6. ročníky Aktualizace 3. 4. 2020

Úkoly již nebudou zadávány - M. Kaštánková

Informatika - počítače 6.A a 6.B

Úkoly do 20. 3. 2020
Úkoly do 27. 3. 2020
Úkoly do 01. 5. 2020

MATEMATIKA 6. A, aktualizace 3.4.2020

Úkoly do 10.4.2020

Dějepis 6.A - aktualizováno 3. 4.

Práce na doma do 10. 4. 2020

Aktualita 2402

Český jazyk a literatura 6.B aktualizace od 29.3.-8.4.+ do 17.4. do Velikonoc

Český jazyk 6.B aktualizace 3.4.2020

Aktualita 2399

Přírodopis 6.A - aktualizace 3.4.

Přírodopis 6.A - plán samostudia do 10.4. 2020

Přírodopis 6. B Aktualizováno do 3. 4. 2020

Do 17. 4. 2020 (Velikonoce) - M. Kaštánková

Fyzika 6. A - aktualizováno 4. 4. 2020

Úkoly z fyziky do 12. 4. 2020 - Schade

Fyzika 6. B - aktualizováno 4. 4. 2020

Úkoly z fyziky do 12. 4. 2020 - Schade

Zeměpis 6.A, 6.B aktualizace 3.4.

soubor učiva do 8.4: 2020 stálý úkol: sledovat drill pro případ konzultace : bakaláři, nebo mivolek@centrum.cz, nebo messenger: https://www.facebook.com/milos.volek.9

Dějepis 6: B aktualizace 3. 4.

učivo do 8.4

Český jazyk - 6. A - aktualizace 3.4.

Úkoly do 17. 4. 2020

6.ročníky - Angličtina- aktualizace do 10.4.2020

Učivo do 10.4.2020

Výchova k občanství - 6.A - aktualizace 3.4. 2020

Úkoly do 17.4. 2020 (jen jedna hodina z důvodu velikonočních prázdnin)