Soutěž ve šplhu na tyči - 2. A

Ve čtvrtek 7. února proběhla již trradiční soutěž ve šplhu mezi školami z Chodova a Vintířova. Z druháčků se umístily na krásném druhém místě Páťa Baláková z 2. A a na prvním místě Ella Rubášová z 2. B. 

Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a výhercům blahopřejeme.

Ž. Červenková

FOTO: