15. 05. 2019

...

03. 05. 2019

Ve čtvrtek 2.5. se v městské sportovní hale v Chodově konalo okresní kolo ve volejbalu. O postup do krajského kola bojovalo naše družstvo dívek i chlapců....

24. 04. 2019

Informace k vyplňování dotazníků zaměřených na klima...

Soutěž ve šplhu na tyči - 2. A

Ve čtvrtek 7. února proběhla již trradiční soutěž ve šplhu mezi školami z Chodova a Vintířova. Z druháčků se umístily na krásném druhém místě Páťa Baláková z 2. A a na prvním místě Ella Rubášová z 2. B. 

Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a výhercům blahopřejeme.

Ž. Červenková

FOTO: