Notes strážníka Pavla

Beseda s panem Staňkem na téma dopravní výchova a bezpečnost. 

FOTO: