KONZULTAČNÍ HODINY

2.6. 2016 budou konzultační hodiny.

Aktualita 852

Oslavy školy - poděkování sponzorům a návštěvníkům

Oslavy výročí školy předčily naše očekávání. Děkujeme všem, kteří nás podpořili svou účastí.

KONZULTAČNÍ HODINY V KVĚTNU NEBUDOU

Vzhledem k tomu, že se minulý týden konaly třídní schůzky, rušíme květnové konzultační hodiny pro rodiče.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

20.5. 2016 je vyhlášeno ředitelské volno.

Oslava 70-ti let české školy v Chodově

Pozvánka na na oslavu 70-ti let české školy v Chodově, která proběhne 20.5.2016 v budově 1.stupně v ulici Dukelských hrdinů 338.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRŠ

Třídní schůzky SRŠ se konají ve čtvrtek 28.4. 2016

VÝBOR SRŠ

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odklad povinné školní docházky je nutné vyřídit do 31.5. 2016.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - duben

V DUBNU A KVĚTNU KONZULTAČNÍ HODINY NEBUDOU

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Velikonoční prázdniny žáků jsou ve čtvrtek 24.3. 2016

JARNÍ PRÁZDNINY

7.3. - 13.3. 2016 jsou jarní prázdniny žáků

KONZULTAČNÍ HODINY V BŘEZNU

3.3. 2016 jsou konzultační hodiny pro rodiče našich žáků

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Přijatí uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem - číslo žádosti o přijetí.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - únor

KONZULTAČNÍ HODINY V ÚNORU

Konzultační hodiny v únoru nebudou.

UKONČENÍ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016, POLOLETNÍ PRÁZDNINY

1. pololetí školního roku 2015/2016 bude ukončeno ve čtvrtek 28.1. 2016 výdejem výpisů vysvědčení

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - leden

Aktualita 742

Vyhodnocení soutěžních nástěnek

Dne 21.12. proběhlo vyhodnocení soutěžních nástěnek žáků 2.stupně naší školy. Žáci se pokusili výtvarně ztvárnit téma – „Život pod vodou“. Nástěnky byly velmi pěkné, vtipné a nápadité.