Zrušení VPT 6. - 9. ročníků

Prohlášení školy ke zrušení VPT (ŠvP) pro žáky 6. - 9. ročníku

Dotazník pro rodiče

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU - NOVÉ INFORMACE, TERMÍNY

Vzhledem k uzavření škol proběhne zápis žáků do 1.ročníku bez přítomnosti dětí. Více v článku.

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY

V pondělí a ve čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 potvrdíme rodičům formulář na ošetřovné v době uzavření školy.

OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE ŠKOLY

Provoz kanceláře školy bude od pondělí 23.3. 2020 do odvolání omezen. Kancelář bude otevřena každé pondělí a čtvrtek od 8:00 do 12:00. V době uzavření školy můžete ředitelku školy kontaktovat na telefonu 602255746.

Zdarma výukové materiály TAKTIK

Vydavatelství taktik zpřístupnilo zdarma své hravé pracovní sešity pro všechyn ročníky a předměty více na jejich stránkách :

Používání školní licence Microsoft Office 365 pro žáky zdarma

Postup k získání školní licence MS Office 365 pro žáky zdarma.

Žádost o vyjádření ke zrušení VPT

Žádáme všechny rodiče žáků 6. - 9. ročníků, aby se vyjádřili ke zrušení VPT

DOMÁCÍ PRÁCE PRO ŽÁKY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY - aktualizace

Práce pro žáky na další období bude průběžně učiteli zveřejňována na stejném místě a to v původním článku, změní se pouze název článku, ten bude doplněn o pojem aktualizace. V článku pak najdete původní úkoly a vždy úkoly nové - na další období.

ODEVZDÁVÁNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ - SAMOSTUDIUM

Průběžně zadávané úkoly žáci odevzdají většinou až po návratu do školy. Pokud vyučující požaduje zaslání vypracovaných úkolů, dbejte prosím jeho pokynů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ "DIDAKTA" NAŠIM ŽÁKŮM

NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA - ZPŘÍSTUPNĚNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC

NÁMĚTY K VÝUCE

K domácímu opakování žáků lze využít množství výukových programů. Výběr přikládáme.

Výuce napomůže česká televize

Česká televize spouští unikátní projekt UčiTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně vyučování prostřednictvím TV obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pomůže s přípravou na přijímačky.

DOMÁCÍ PRÁCE PRO ŽÁKY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

V průběhu několika dnů bude zveřejněna práce pro žáky v jednotlivých třídách na období 14 dnů přerušení provozu školy. Konkrétní náplň najdete touto cestou na webu školy: ZE ŽIVOTA ŠKOLY - 1. NEBO 2. STUPEŇ - ROČNÍK

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo mimořádným opatřením s účinností od 11.3. 2020 do odvolání o zákazu osobní přítomnosti žáků na základní škole. Nebude v provozu školní jídelna ani školní družina. Prosíme rodiče, aby sledovali školní web a informace v médiích o opětovném zahájení školní výuky.

Mimořádné opatření - uzavření školy

Informace k mimořádnému opatření - uzavření školy

Formulář: Ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) ke stažení zde:

Aktualita 2339

Covid 19 - základní informace

Oficiální informace od MRR ke koronaviru.

VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ - POKYNY KHS KE KORONAVIRU

VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ – POKYNY KE COVID-19 ČÍNA, JIŽNÍ KOREA, HONG KONG, IRÁN, ITÁLIE (REGIONY BENÁTSKO, LOMBARDIE, EMILIA ROMAGNA A PIEMONT), JAPONSKO, SINGAPUR A. MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL) NIKAM NECHOĎTE (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi). KONTAKTUJTE TELEFONICKY svého registrujícího praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (739 523 840) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE! V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynů. Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.) B. NEMÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL) TELEFONICKY INFORMUJTE Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE NA HYGIENICKOU STANICI! · v pracovní dny (pondělí – pátek): od 7:00 do 18:00 hodin · o víkendu (sobota – neděle): od 8:00 do 15:00 hodin Telefonní kontakt pro dny 27.02. – 04.03.2020: 355 328 362, 355 328 368 1. Pozorujte zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu ze zahraničí (země viz výše). 2. Při objevení se příznaků onemocnění postupujte dle části A. Další pokyny: Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky. Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama! Karlovy Vary dne 26.02.2020, aktualizace 27.02.2020, 02.03.2020 Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA ředitelka odboru protiepidemického