ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

PROVOZ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

Aktualita 2575

Poslední zvonění

25.června proběhlo v KASSu Chodov tradiční vyřazení žáků 9. tříd naší školy.

Sportovec roku 2019-2020

Svého vítěze zná další ročník celoroční bodovací soutěže Sportovec roku

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Výdej vysvědčení, provoz odpoledních bloků pro žáky 1.stupně, obědové balíčky

VÝUKA V PŘEDMĚTECH VYUČOVANÝCH PANÍ UČITELKOU LUBASOVOU.

Suplování v daných předmětech

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 6.-9.ROČNÍKU OD 8.6. 2020 VE ŠKOLE

Informace, harmonogram, hygienická opatření, čestné prohlášení

OŠETŘOVNÉ DO 30.6. 2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA - VÝDEJ VĚCÍ, VRÁCENÍ VYBRANÝCH PENĚZ

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek od 11:00 do 12:00 úterý, čtvrtek od 15:00 do 16:00 Zajišťuje vedoucí vychovatelka p. Purkytová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU NAVŠTĚVOVAT ODPOLEDNÍ BLOK A PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ JSOU PŘIHLÁŠENI K ODBĚRU OBĚDOVÉHO BALÍČKU

Změny oproti původním informacím

PODMÍNKY A PRAVIDLA DOCHÁZKY ŽÁKŮ 1.STUPNĚ OD 25.5. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve škole.

AKTUALIZACE CENY ZA STRAVOVÁNÍ.

Cena za potraviny do stravovacího balíčku - tedy za vstupy je skutečně 45 korun. Při konečném výpočtu došlo k omylu a do konečné ceny nebyla zakalkulována dotace v rámci školního stravování. Příčinou byl omyl při výpočtu, prostě obyčejná lidská chyba. Za chybu se moc omlouváme. V každém případě děkujeme všem za podněty a konečná cena balíčku tedy bude 24 korun pro 1. – 4. ročníky a 25 Kč pro 5. ročníky. Jinak při té příležitosti jsme řešili, jestli by nebylo možné také začít vařit. Ale bohužel zatím jsou hygienické parametry při výdeji jídla nastavené tak, že by v jídelně musel být omezený počet dětí, které by musely sedět v rozestupech. A výsledkem by bylo, že by se v takovém případě poslední děti naobědvaly až někdy odpoledne. Takže zatím zůstaneme jen u balíčků.

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 1.-5.ROČNÍKU OD 25.5. 2020 VE ŠKOLE

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve škole

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY 1.-5. ROČNÍKU OD 25.5. 2020

Nabídka školního stravování pro žáky 1.-5.ročníku, kteří budou od 25.5. 2020 navštěvovat dobrovolnou výuku ve školních skupinách

ZPŮSOB HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020

V článku najdete informace, z jakých podkladů bude škola vycházet při hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019-2020

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ 9.ROČNÍKU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY V DOBĚ OD 11.5. 2020

Organizace přípravy žáků 9.ročníku, přihlášky

VYŘÍZENÍ ODKLADŮ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

INFORMACE O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (VÝSLEDEK ZÁPISU)

PRŮVODCE JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKUŠKOU

Poděkování rodičům

za pomoc při sběru názorů a podnětů k výuce v koronavirové době.