Aktualita 1683

Vernisáž výstavy

V Městské galerii DDM Bludiště Chodov proběhla 15.5. 2018 tradiční výstava ZŠ J. A. Komenského. Netradiční byla v tom, že v letošním roce nesla název : "I učitelé tvoří "

Vernisáž výstavy učitelů

KONZULTAČNÍ HODINY V KVĚTNU NEBUDOU

3.5. 2018 nebudou konzultační hodiny.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na dny 30.4. a 7.5. 2018 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z organizačních důvodů. V tyto dny nebude v provozu ani školní družina. Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít oběd odhlášen. Školní jídelna v tyto dny bude vařit, oběd můžete svému dítěti přihlásit. Cena oběda v době, kdy nejsou žáci ve škole, je 69 Kč. Ze zákona mají žáci nárok na dotovanou stravu jen v době, kdy probíhá výuka.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1.ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Přijatí uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem žádosti o přijetí.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - duben

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

Vyučování končí 28.3. 2018 a začíná v úterý 3.4. 2018. V době prázdnin nevaří školní jídelna, není v provozu školní družina.

KONZULTAČNÍ HODINY V DUBNU NEBUDOU

Vzhledem k tomu, že v měsíci dubnu proběhnou třídní schůzky, nebudou 5.4. 2018 konzultační hodiny.

KONZULTAČNÍ HODINY

Ve čtvrtek 1.3. 2018 budou konzultační hodiny. 3.A a 5.B od 14:00 do 15:00, ostatní třídy 1.stupně od 14:30 do 15:30, 2.stupeň od 15:00 do 15:30. Nepřítomny jsou p. uč. Chmelenská, Krásová - nemoc.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - březen

KONZULTAČNÍ HODINY V ÚNORU NEBUDOU

Z důvodu ukončení 1.pololetí školního roku a vydání vysvědčení nebudou 1.2. 2018 konzultační hodiny.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis proběhne 4.4. 2018.

JARNÍ PRÁZDNINY

V týdnu od 12.2. do 18.2. mají žáci jarní prázdniny. V tyto dny není v provozu školní družina, nevaří školní jídelna.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

V pátek 2.2. 2018 mají žáci pololetní prázdniny. V tento den není v provozu školní družina a nevaří školní jídelna.

UKONČENÍ 1.POLOLETÍ, VÝDEJ VÝPISŮ VYSVĚDČENÍ

1. pololetí školního roku 2017/2018 bude ukončeno ve středu 31.1. 2018 výdejem výpisů vysvědčení. Výpisy budou předány žákům 1.-5.ročníku 4.vyučovací hodinu, žákům 6.-9.ročníku 5.vyučovací hodinu. Výpisy žáci do školy nevrací. Do žákovské knížky prosím potvrďte, že jste výpis vysvědčení viděli.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - leden

Konzultační hodiny

3. A a 5. B

KONZULTAČNÍ HODINY

Ve čtvrtek 4.1. 2018 budou konzultační hodiny pro rodiče našich žáků. 1.stupeň 14:30 - 15:30 2.stupeň 15:00 - 15:30

Aktualita 1515

6900 Kč pro Droseru Bublava

Další dobrý skutek tentokrát v podání družinových dětí - adoptujeme si sovici sněžnou

Aktualita 1458

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ LIKVIDUJEME ODPAD POMOCÍ KOMPOSTÉRU

Naší škole zkrátka leží ekologie na srdci. Proto jdeme ostatním příkladem a ve školní jídelně právě instalujeme tento báječný stroj – elektrický kompostér GreenGood. Jeho budoucí používání s sebou přináší následující výhody: - redukce objemu odpadu až o 90% během 24 hodin - eliminace svozu gastro odpadu a rapidní snížení nákladů s tím spojených - odpad nemusí být skladovaný v chladničce a tím se šetří náklady za chlazení - kuchyňský odpad je přeměněn na certifikovaný hygienizovaný substrát - příspíváme ke zlepšení životního prostředí - řešení v souladu s platnou legislativou - běžný kuchyňský odpad je zpracovaný do 24 hodin - zařízení má nízkou spotřebu energie a úsporný režim - nanotechnologické filtry v dezodorizační jednotce, která je součástí zařízení, zabraňujÍ tvorbě zápachu - zařízení je nehlučné.