Aktualita 2240

Florbal staršího žactva

V další soutěži sportovní ligy škol Florbale se nám opět dařilo. Z okrskového kola postupují obě naše družstva do Okresního finále

ZMĚNA VÝDEJE OBĚDŮ 20.12. 2019

CIZÍ STRÁVNÍCI : 10.30 – 11.00 ŽÁCI : 11.00 – 13.30 ŽÁDÁM VŠECHNY STRÁVNÍKY,ABY DODRŽOVALI DOBU VÝDEJE !!!

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - KUCHAŘ/KA

Od 6.1. 2020 přijmeme do naší školní jídelny vyučenou kuchařku. Bližší informace na telefonu 352352190 nebo přímo u ředitelky školy.

Olympiáda z dějepisu

Ve středu 27. listopadu proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu. Soutěž byla rozdělena podle ročníků, šestý a sedmý ročník měly společné téma, pravěk. Pro osmé ročníky bylo připraveno téma Marie Terezie a Habsburkové 18. století, a pro deváté ročníky téma Dlouhé století se loučí (1881-1920). Za šesté ročníky vyhrál Mathias Tichota ze 6. A, bohužel nikdo jiný z ročníku se nedostavil. Sedmé třídy zdatně zastupovali Jiří Pomikálek (7. B), který měl nejvyšší počet bodů, a Kateřina Fučíková (7. A). Nikdo další opět nedorazil. Osmé ročníky zastupovalo trio žáků z 8. B, v pořadí podle úspěšnosti Vít Matuška, Sabina Nguyen a Martin Mráz. Z devátých tříd, přes sliby několika žáků, nakonec nepřišel nikdo. Gratuluji všem zúčastněným za kvalitní výsledek a doufám, že v příštím roce budou mít větší konkurenci. Richard Aubrecht

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRŠ

Třídní schůzky SRŠ se konají ve čtvrtek 28.11. 2019. Třída 5.A bude mít třídní schůzky v úterý 3.12. 2019 od 16:00.

SCHŮZKA VÝBORU SRŠ

V úterý 26.11. 2019 se od 16:00 ve třídě 6.B (přízemí školy) koná schůzka zástupců tříd ve Výboru SRŠ.

Aktualita 2186

Ve středu 6.11. nebude v provozu škola ani školní družina - účast ve stávce

MLÁDEŽ A KULTURA

listopad

Aktualita 2181

Sběr víček

Sbíráme plastová víčka pro nadační fond

PODZIMNÍ PRÁZDNINY A ŘEDITELSKÉ VOLNO

29.10 a 30.10. jsou podzimní prázdniny. 31.10. a 1.11. bude ředitelské volno.

Aktualita 2175

Ocenění školy Krajskou radou AŠSK

14. 10. byla naše škola oceněna pohárem Krajskou radou AŠSK

SBĚR KAŠTANŮ

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - říjen

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na 4.10. 2019 jsme z organizační důvodů vyhlásili ředitelské volno pro všechny žáky naší školy. Pro žáky z 1. stupně zajistíme pobyt ve školní družině, pokud o to rodiče požádají. Školní jídelna vaří. Žáci, kteří nejsou ve škole, nemají nárok na dotovanou stravu, musí si zaplatit oběd v plné výši tzn. 73 Kč.

PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO DARU

Děkujeme touto cestou Porcelánce v Nové Roli za poskytnutí sponzorského daru v podob talířů a misek do naší školní jídelny. Porcelánka Nová Role pravidelně sponzoruje naši školní jídelnu, která vaří obědy pro všechny žáky chodovských základních škol.

VE ŠKOLE SE VYSKYTLY VŠI

Informujeme všechny rodiče našich žáků, že se ve škole vyskytly vši. V zájmu rodičů je prohlédnout svým dětem hlavy a případně zajistit léčbu. Rozhodně nám neposílejte zavšivené děti do školy… přikládám ustanovení školního řádu týkající se této problematiky. • Při důvodném podezření z infekčního onemocnění žáka (vč. výskytu pedikulózy) jsou neprodleně pracovníkem školy informováni zákonní zástupci žáka, žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. Pokud budou rodiče opakovaně posílat dítě do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován orgán sociální péče. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší informuje škola Krajskou hygienickou stanici.

Aktualita 2143

Gymnathlon

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST - POZICE UČITEL/KA

Aktualita 2132

VÝDEJ OBĚDŮ V PRVNÍM ŠKOLNÍM TÝDNU

Aktualita 2131

PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN