MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - leden

Aktualita 1486

Věnuj mobil

Recyklohraní o. p. s.připravila soutěž pro žáky základních škol zaměřený na sběr starých nepoužívaných mobilů . Ve hře je mimo jiné i výlet pro nejaktivnejší školy do pražské ZOO

Konzultační hodiny

3. A a 5. B

KONZULTAČNÍ HODINY

Ve čtvrtek 4.1. 2018 budou konzultační hodiny pro rodiče našich žáků. 1.stupeň 14:30 - 15:30 2.stupeň 15:00 - 15:30

Aktualita 1515

6900 Kč pro Droseru Bublava

Další dobrý skutek tentokrát v podání družinových dětí - adoptujeme si sovici sněžnou

Aktualita 1458

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ LIKVIDUJEME ODPAD POMOCÍ KOMPOSTÉRU

Naší škole zkrátka leží ekologie na srdci. Proto jdeme ostatním příkladem a ve školní jídelně právě instalujeme tento báječný stroj – elektrický kompostér GreenGood. Jeho budoucí používání s sebou přináší následující výhody: - redukce objemu odpadu až o 90% během 24 hodin - eliminace svozu gastro odpadu a rapidní snížení nákladů s tím spojených - odpad nemusí být skladovaný v chladničce a tím se šetří náklady za chlazení - kuchyňský odpad je přeměněn na certifikovaný hygienizovaný substrát - příspíváme ke zlepšení životního prostředí - řešení v souladu s platnou legislativou - běžný kuchyňský odpad je zpracovaný do 24 hodin - zařízení má nízkou spotřebu energie a úsporný režim - nanotechnologické filtry v dezodorizační jednotce, která je součástí zařízení, zabraňujÍ tvorbě zápachu - zařízení je nehlučné.

KONZULTAČNÍ HODINY V PROSINCI NEBUDOU

Vzhledem k tomu, že 16.11. 2017 proběhly třídní schůzky, rušíme pravidelné konzultační hodiny v měsíci prosinci.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Složení školské rady (funkční období listopad 2017 – listopad 2020) z řad pedagogů: Mgr. Václav Vachrlon, Dis, Mgr. Jana Merunková z řad zákonných zástupců: PetraVachrlonová, Martina Homolková Za zřizovatele: Patrik Pizinger, Bc. Ladislav Zapf

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Dne 16.11. proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce. Výsledky hlasování: 1. Petra Vachrlonová - 242 hlasů 2. Martina Homolková - 190 hlasů 3. Mgr. Oxana Něseněnková - 174 hlasů 4. Ing. Jitka Hloušková - 143 hlasů 5. Petra Zvolská - 44 hlasů Členy školské rady za zákonné zástupce se stávají: Petra Vachrlonová a Martina Homolková.

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ

V kanceláři školy na tel. 352352192 nebude možné delší dobu omlouvat žáky z důvodu nemoci sekretářky školy. Využívejte prosím k omlouvání absence žáků systému Bakaláři nebo volejte přímo do sborovny - 1.st. - 35352196, 2.st. - 352352194. Děkujeme za pochopení.

HLEDÁME UČITELE/KU ANGLICKÉHO JAZYKA NA 2.STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KANDIDÁTNÍ LISTINA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRŠ

16.11. 2017 budou třídní schůzky

KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny v listopadu zrušeny. Nahradí je třídní schůzky.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - listopad

VÝBOR SRŠ

Schůzka zástupců tříd - Výbor SRŠ - se bude konat v úterý 24.10. 2017 od 16:00 v přízemí školy, ve třídě 8.A

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - říjen

SBĚR KAŠTANŮ

Každou středu od 15:00 do 16:00 vybírá pan školník společně se starým papírem také kaštany. Vše je možné přivézt zadním vchodem do tělocvičny.

KONZULTAČNÍ HODINY

Ve čtvrtek 5.10. 2017 se konají konzultační hodiny pro rodiče žáků 6.-9.ročníku od 15:00 do 15:30. Na 1.stupni konzultační hodiny nebudou vzhledem k tomu, že proběhly ve všech třídách 1.stupně mimořádné třídní schůzky.

SCHŮZKA ŠKOLSKÉ RADY

V úterý 3.10 2017 se od 14:00 koná schůzka Školské rady.