Aktualita 2084

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Mezitím, co si žáci druhého stupně užívají školy v přírodě, tedy vlastně výjezdového projektového týden (to abychom se správně orientovali v těch zkratkách ŠP, ŠvP, VPT), chtěli bychom se ještě vrátit k soutěži konané v květnu: Závodům mladých cyklistů.

VPT Intercamp Mosquito - 2. stupeň

Škola v přírodě - 2. stupeň

Aktualita 2069

Soutěžní nástěnky

Velmi zdařilá byla další soutěžní nástěnka na téma Vesmír

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - KLIMA ŠKOLY

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

DOTAZNÍKY ZAMĚŘENÉ NA KLIMA ŠKOLY

Informace k vyplňování dotazníků zaměřených na klima školy

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

Ve čtvrtek 18.4. 2019 jsou velikonoční prázdniny, na ně navazuje 19.4. a 22.4. státní svátek. V tyto dny není v provozu školní jídelna ani školní družina. Žáci jdou do školy v úterý 23.4. 2019.

Schůzka budoucích prvňáčků s paní učitelkou

UCHAZEČI PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z organizačních důvodů vyhlašujeme na dny 29. a 30.4. 2019 ředitelské volno. V tyto dny nebude v provozu ani školní družina. Strávníkům školní jídelny budou obědy automaticky odhlášeny. Školní jídelna ale bude vařit, pokud tedy budete požadovat pro své dítě oběd, je nutné si ho přihlásit. Cena oběda v době, kdy není v provozu škola, je 73 Kč.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRŠ

Ve čtvrtek 25.4. 2019 proběhnou třídní schůzky SRŠ. Na 1.stupni začínají v 16:30, na 2.stupni v 17:00. Prosíme rodiče, aby minimalizovali příjezdy ke škole osobními vozy. Ulice Smetanova není připravena na takové množství vozidel.

VÝBOR SRŠ

V úterý 23.4. 2019 proběhne pravidelná schůzka zástupců tříd. Schůzka proběhne od 16:00 v přízemí, ve třídě 9.A.

Aktualita 2013

Výstava žáků 1. stupně

Pozvánka na výstavu prací žáků 1. stupně.

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Připomínáme rodičům, kteří budou mít zájem o umístění dítěte do školní družiny ve školním roce 2019/2020, platnost Směrnice upravující kritéria pro přijímání žáků do ŠD. Výhodou je podání přihlášky do 31.5. 2019 (netýká se žáků, kteří začnou plnit povinnou školní docházku 1.9.2019 a podali si přihlášku při zápise). Pozdějšímu podání přihlášky nemusí být vyhověno z důvodu naplnění kapacity oddělení školní družiny. Celé znění Směrnice najdete na webových stránkách školy - www.zschodov.cz / ŠKOLA / školní družina/ Směrnice upravující kritéria pro přijímání žáků do ŠD.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - duben

Aktualita 1998

Bakaláři na WEBU a mobilní aplikace (telefony)

Bakaláři jsou již plně funkční.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - březen

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST - POZICE UČITEL/KA

Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného učitele/učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.ročníku. Dále přijmeme na plný úvazek kvalifikovanou učitelku na 1.stupeň školy - zástup za mateřskou dovolenou. Požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon učitele 1. nebo 2.stupně školy dle Zákona č. 563/2004 Sb (zákon o pedagogických pracovnících). Nástup možný ihned. Od 26.8. 2019 přijmeme kvalifikovaného učitele/lku na 2.stupeň školy, výhodou je schopnost vyučovat anglický a německý jazyk. Bližší informace na telefonu 352352190 nebo u přímo u ředitelky školy.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - KUCHAŘ/KA

Přijmeme na plný úvazek vyučeného/ou kuchaře/ku do školní jídelny. Nástup možný 26. 8. 2019. Bližší informace na telefonu 352352190 nebo přímo u ředitelky školy.

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Zápis se na naší škole bude konat v úterý 2.4. 2019 od 13:00 do 18:00.